Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
[linux-2.6.git] / net / iucv / af_iucv.c
1 /*
2  *  IUCV protocol stack for Linux on zSeries
3  *
4  *  Copyright IBM Corp. 2006, 2009
5  *
6  *  Author(s):  Jennifer Hunt <jenhunt@us.ibm.com>
7  *              Hendrik Brueckner <brueckner@linux.vnet.ibm.com>
8  *  PM functions:
9  *              Ursula Braun <ursula.braun@de.ibm.com>
10  */
11
12 #define KMSG_COMPONENT "af_iucv"
13 #define pr_fmt(fmt) KMSG_COMPONENT ": " fmt
14
15 #include <linux/module.h>
16 #include <linux/types.h>
17 #include <linux/list.h>
18 #include <linux/errno.h>
19 #include <linux/kernel.h>
20 #include <linux/sched.h>
21 #include <linux/slab.h>
22 #include <linux/skbuff.h>
23 #include <linux/init.h>
24 #include <linux/poll.h>
25 #include <net/sock.h>
26 #include <asm/ebcdic.h>
27 #include <asm/cpcmd.h>
28 #include <linux/kmod.h>
29
30 #include <net/iucv/iucv.h>
31 #include <net/iucv/af_iucv.h>
32
33 #define VERSION "1.1"
34
35 static char iucv_userid[80];
36
37 static const struct proto_ops iucv_sock_ops;
38
39 static struct proto iucv_proto = {
40         .name           = "AF_IUCV",
41         .owner          = THIS_MODULE,
42         .obj_size       = sizeof(struct iucv_sock),
43 };
44
45 /* special AF_IUCV IPRM messages */
46 static const u8 iprm_shutdown[8] =
47         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01};
48
49 #define TRGCLS_SIZE     (sizeof(((struct iucv_message *)0)->class))
50
51 /* macros to set/get socket control buffer at correct offset */
52 #define CB_TAG(skb)     ((skb)->cb)             /* iucv message tag */
53 #define CB_TAG_LEN      (sizeof(((struct iucv_message *) 0)->tag))
54 #define CB_TRGCLS(skb)  ((skb)->cb + CB_TAG_LEN) /* iucv msg target class */
55 #define CB_TRGCLS_LEN   (TRGCLS_SIZE)
56
57 #define __iucv_sock_wait(sk, condition, timeo, ret)                     \
58 do {                                                                    \
59         DEFINE_WAIT(__wait);                                            \
60         long __timeo = timeo;                                           \
61         ret = 0;                                                        \
62         prepare_to_wait(sk->sk_sleep, &__wait, TASK_INTERRUPTIBLE);     \
63         while (!(condition)) {                                          \
64                 if (!__timeo) {                                         \
65                         ret = -EAGAIN;                                  \
66                         break;                                          \
67                 }                                                       \
68                 if (signal_pending(current)) {                          \
69                         ret = sock_intr_errno(__timeo);                 \
70                         break;                                          \
71                 }                                                       \
72                 release_sock(sk);                                       \
73                 __timeo = schedule_timeout(__timeo);                    \
74                 lock_sock(sk);                                          \
75                 ret = sock_error(sk);                                   \
76                 if (ret)                                                \
77                         break;                                          \
78         }                                                               \
79         finish_wait(sk->sk_sleep, &__wait);                             \
80 } while (0)
81
82 #define iucv_sock_wait(sk, condition, timeo)                            \
83 ({                                                                      \
84         int __ret = 0;                                                  \
85         if (!(condition))                                               \
86                 __iucv_sock_wait(sk, condition, timeo, __ret);          \
87         __ret;                                                          \
88 })
89
90 static void iucv_sock_kill(struct sock *sk);
91 static void iucv_sock_close(struct sock *sk);
92
93 /* Call Back functions */
94 static void iucv_callback_rx(struct iucv_path *, struct iucv_message *);
95 static void iucv_callback_txdone(struct iucv_path *, struct iucv_message *);
96 static void iucv_callback_connack(struct iucv_path *, u8 ipuser[16]);
97 static int iucv_callback_connreq(struct iucv_path *, u8 ipvmid[8],
98                                  u8 ipuser[16]);
99 static void iucv_callback_connrej(struct iucv_path *, u8 ipuser[16]);
100 static void iucv_callback_shutdown(struct iucv_path *, u8 ipuser[16]);
101
102 static struct iucv_sock_list iucv_sk_list = {
103         .lock = __RW_LOCK_UNLOCKED(iucv_sk_list.lock),
104         .autobind_name = ATOMIC_INIT(0)
105 };
106
107 static struct iucv_handler af_iucv_handler = {
108         .path_pending     = iucv_callback_connreq,
109         .path_complete    = iucv_callback_connack,
110         .path_severed     = iucv_callback_connrej,
111         .message_pending  = iucv_callback_rx,
112         .message_complete = iucv_callback_txdone,
113         .path_quiesced    = iucv_callback_shutdown,
114 };
115
116 static inline void high_nmcpy(unsigned char *dst, char *src)
117 {
118        memcpy(dst, src, 8);
119 }
120
121 static inline void low_nmcpy(unsigned char *dst, char *src)
122 {
123        memcpy(&dst[8], src, 8);
124 }
125
126 static int afiucv_pm_prepare(struct device *dev)
127 {
128 #ifdef CONFIG_PM_DEBUG
129         printk(KERN_WARNING "afiucv_pm_prepare\n");
130 #endif
131         return 0;
132 }
133
134 static void afiucv_pm_complete(struct device *dev)
135 {
136 #ifdef CONFIG_PM_DEBUG
137         printk(KERN_WARNING "afiucv_pm_complete\n");
138 #endif
139         return;
140 }
141
142 /**
143  * afiucv_pm_freeze() - Freeze PM callback
144  * @dev:        AFIUCV dummy device
145  *
146  * Sever all established IUCV communication pathes
147  */
148 static int afiucv_pm_freeze(struct device *dev)
149 {
150         struct iucv_sock *iucv;
151         struct sock *sk;
152         struct hlist_node *node;
153         int err = 0;
154
155 #ifdef CONFIG_PM_DEBUG
156         printk(KERN_WARNING "afiucv_pm_freeze\n");
157 #endif
158         read_lock(&iucv_sk_list.lock);
159         sk_for_each(sk, node, &iucv_sk_list.head) {
160                 iucv = iucv_sk(sk);
161                 skb_queue_purge(&iucv->send_skb_q);
162                 skb_queue_purge(&iucv->backlog_skb_q);
163                 switch (sk->sk_state) {
164                 case IUCV_SEVERED:
165                 case IUCV_DISCONN:
166                 case IUCV_CLOSING:
167                 case IUCV_CONNECTED:
168                         if (iucv->path) {
169                                 err = iucv_path_sever(iucv->path, NULL);
170                                 iucv_path_free(iucv->path);
171                                 iucv->path = NULL;
172                         }
173                         break;
174                 case IUCV_OPEN:
175                 case IUCV_BOUND:
176                 case IUCV_LISTEN:
177                 case IUCV_CLOSED:
178                 default:
179                         break;
180                 }
181         }
182         read_unlock(&iucv_sk_list.lock);
183         return err;
184 }
185
186 /**
187  * afiucv_pm_restore_thaw() - Thaw and restore PM callback
188  * @dev:        AFIUCV dummy device
189  *
190  * socket clean up after freeze
191  */
192 static int afiucv_pm_restore_thaw(struct device *dev)
193 {
194         struct iucv_sock *iucv;
195         struct sock *sk;
196         struct hlist_node *node;
197
198 #ifdef CONFIG_PM_DEBUG
199         printk(KERN_WARNING "afiucv_pm_restore_thaw\n");
200 #endif
201         read_lock(&iucv_sk_list.lock);
202         sk_for_each(sk, node, &iucv_sk_list.head) {
203                 iucv = iucv_sk(sk);
204                 switch (sk->sk_state) {
205                 case IUCV_CONNECTED:
206                         sk->sk_err = EPIPE;
207                         sk->sk_state = IUCV_DISCONN;
208                         sk->sk_state_change(sk);
209                         break;
210                 case IUCV_DISCONN:
211                 case IUCV_SEVERED:
212                 case IUCV_CLOSING:
213                 case IUCV_LISTEN:
214                 case IUCV_BOUND:
215                 case IUCV_OPEN:
216                 default:
217                         break;
218                 }
219         }
220         read_unlock(&iucv_sk_list.lock);
221         return 0;
222 }
223
224 static const struct dev_pm_ops afiucv_pm_ops = {
225         .prepare = afiucv_pm_prepare,
226         .complete = afiucv_pm_complete,
227         .freeze = afiucv_pm_freeze,
228         .thaw = afiucv_pm_restore_thaw,
229         .restore = afiucv_pm_restore_thaw,
230 };
231
232 static struct device_driver af_iucv_driver = {
233         .owner = THIS_MODULE,
234         .name = "afiucv",
235         .bus  = &iucv_bus,
236         .pm   = &afiucv_pm_ops,
237 };
238
239 /* dummy device used as trigger for PM functions */
240 static struct device *af_iucv_dev;
241
242 /**
243  * iucv_msg_length() - Returns the length of an iucv message.
244  * @msg:        Pointer to struct iucv_message, MUST NOT be NULL
245  *
246  * The function returns the length of the specified iucv message @msg of data
247  * stored in a buffer and of data stored in the parameter list (PRMDATA).
248  *
249  * For IUCV_IPRMDATA, AF_IUCV uses the following convention to transport socket
250  * data:
251  *      PRMDATA[0..6]   socket data (max 7 bytes);
252  *      PRMDATA[7]      socket data length value (len is 0xff - PRMDATA[7])
253  *
254  * The socket data length is computed by substracting the socket data length
255  * value from 0xFF.
256  * If the socket data len is greater 7, then PRMDATA can be used for special
257  * notifications (see iucv_sock_shutdown); and further,
258  * if the socket data len is > 7, the function returns 8.
259  *
260  * Use this function to allocate socket buffers to store iucv message data.
261  */
262 static inline size_t iucv_msg_length(struct iucv_message *msg)
263 {
264         size_t datalen;
265
266         if (msg->flags & IUCV_IPRMDATA) {
267                 datalen = 0xff - msg->rmmsg[7];
268                 return (datalen < 8) ? datalen : 8;
269         }
270         return msg->length;
271 }
272
273 /**
274  * iucv_sock_in_state() - check for specific states
275  * @sk:         sock structure
276  * @state:      first iucv sk state
277  * @state:      second iucv sk state
278  *
279  * Returns true if the socket in either in the first or second state.
280  */
281 static int iucv_sock_in_state(struct sock *sk, int state, int state2)
282 {
283         return (sk->sk_state == state || sk->sk_state == state2);
284 }
285
286 /**
287  * iucv_below_msglim() - function to check if messages can be sent
288  * @sk:         sock structure
289  *
290  * Returns true if the send queue length is lower than the message limit.
291  * Always returns true if the socket is not connected (no iucv path for
292  * checking the message limit).
293  */
294 static inline int iucv_below_msglim(struct sock *sk)
295 {
296         struct iucv_sock *iucv = iucv_sk(sk);
297
298         if (sk->sk_state != IUCV_CONNECTED)
299                 return 1;
300         return (skb_queue_len(&iucv->send_skb_q) < iucv->path->msglim);
301 }
302
303 /**
304  * iucv_sock_wake_msglim() - Wake up thread waiting on msg limit
305  */
306 static void iucv_sock_wake_msglim(struct sock *sk)
307 {
308         read_lock(&sk->sk_callback_lock);
309         if (sk_has_sleeper(sk))
310                 wake_up_interruptible_all(sk->sk_sleep);
311         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
312         read_unlock(&sk->sk_callback_lock);
313 }
314
315 /* Timers */
316 static void iucv_sock_timeout(unsigned long arg)
317 {
318         struct sock *sk = (struct sock *)arg;
319
320         bh_lock_sock(sk);
321         sk->sk_err = ETIMEDOUT;
322         sk->sk_state_change(sk);
323         bh_unlock_sock(sk);
324
325         iucv_sock_kill(sk);
326         sock_put(sk);
327 }
328
329 static void iucv_sock_clear_timer(struct sock *sk)
330 {
331         sk_stop_timer(sk, &sk->sk_timer);
332 }
333
334 static struct sock *__iucv_get_sock_by_name(char *nm)
335 {
336         struct sock *sk;
337         struct hlist_node *node;
338
339         sk_for_each(sk, node, &iucv_sk_list.head)
340                 if (!memcmp(&iucv_sk(sk)->src_name, nm, 8))
341                         return sk;
342
343         return NULL;
344 }
345
346 static void iucv_sock_destruct(struct sock *sk)
347 {
348         skb_queue_purge(&sk->sk_receive_queue);
349         skb_queue_purge(&sk->sk_write_queue);
350 }
351
352 /* Cleanup Listen */
353 static void iucv_sock_cleanup_listen(struct sock *parent)
354 {
355         struct sock *sk;
356
357         /* Close non-accepted connections */
358         while ((sk = iucv_accept_dequeue(parent, NULL))) {
359                 iucv_sock_close(sk);
360                 iucv_sock_kill(sk);
361         }
362
363         parent->sk_state = IUCV_CLOSED;
364 }
365
366 /* Kill socket (only if zapped and orphaned) */
367 static void iucv_sock_kill(struct sock *sk)
368 {
369         if (!sock_flag(sk, SOCK_ZAPPED) || sk->sk_socket)
370                 return;
371
372         iucv_sock_unlink(&iucv_sk_list, sk);
373         sock_set_flag(sk, SOCK_DEAD);
374         sock_put(sk);
375 }
376
377 /* Close an IUCV socket */
378 static void iucv_sock_close(struct sock *sk)
379 {
380         unsigned char user_data[16];
381         struct iucv_sock *iucv = iucv_sk(sk);
382         int err;
383         unsigned long timeo;
384
385         iucv_sock_clear_timer(sk);
386         lock_sock(sk);
387
388         switch (sk->sk_state) {
389         case IUCV_LISTEN:
390                 iucv_sock_cleanup_listen(sk);
391                 break;
392
393         case IUCV_CONNECTED:
394         case IUCV_DISCONN:
395                 err = 0;
396
397                 sk->sk_state = IUCV_CLOSING;
398                 sk->sk_state_change(sk);
399
400                 if (!skb_queue_empty(&iucv->send_skb_q)) {
401                         if (sock_flag(sk, SOCK_LINGER) && sk->sk_lingertime)
402                                 timeo = sk->sk_lingertime;
403                         else
404                                 timeo = IUCV_DISCONN_TIMEOUT;
405                         err = iucv_sock_wait(sk,
406                                         iucv_sock_in_state(sk, IUCV_CLOSED, 0),
407                                         timeo);
408                 }
409
410         case IUCV_CLOSING:   /* fall through */
411                 sk->sk_state = IUCV_CLOSED;
412                 sk->sk_state_change(sk);
413
414                 if (iucv->path) {
415                         low_nmcpy(user_data, iucv->src_name);
416                         high_nmcpy(user_data, iucv->dst_name);
417                         ASCEBC(user_data, sizeof(user_data));
418                         err = iucv_path_sever(iucv->path, user_data);
419                         iucv_path_free(iucv->path);
420                         iucv->path = NULL;
421                 }
422
423                 sk->sk_err = ECONNRESET;
424                 sk->sk_state_change(sk);
425
426                 skb_queue_purge(&iucv->send_skb_q);
427                 skb_queue_purge(&iucv->backlog_skb_q);
428                 break;
429
430         default:
431                 /* nothing to do here */
432                 break;
433         }
434
435         /* mark socket for deletion by iucv_sock_kill() */
436         sock_set_flag(sk, SOCK_ZAPPED);
437
438         release_sock(sk);
439 }
440
441 static void iucv_sock_init(struct sock *sk, struct sock *parent)
442 {
443         if (parent)
444                 sk->sk_type = parent->sk_type;
445 }
446
447 static struct sock *iucv_sock_alloc(struct socket *sock, int proto, gfp_t prio)
448 {
449         struct sock *sk;
450
451         sk = sk_alloc(&init_net, PF_IUCV, prio, &iucv_proto);
452         if (!sk)
453                 return NULL;
454
455         sock_init_data(sock, sk);
456         INIT_LIST_HEAD(&iucv_sk(sk)->accept_q);
457         spin_lock_init(&iucv_sk(sk)->accept_q_lock);
458         skb_queue_head_init(&iucv_sk(sk)->send_skb_q);
459         INIT_LIST_HEAD(&iucv_sk(sk)->message_q.list);
460         spin_lock_init(&iucv_sk(sk)->message_q.lock);
461         skb_queue_head_init(&iucv_sk(sk)->backlog_skb_q);
462         iucv_sk(sk)->send_tag = 0;
463         iucv_sk(sk)->flags = 0;
464         iucv_sk(sk)->msglimit = IUCV_QUEUELEN_DEFAULT;
465         iucv_sk(sk)->path = NULL;
466         memset(&iucv_sk(sk)->src_user_id , 0, 32);
467
468         sk->sk_destruct = iucv_sock_destruct;
469         sk->sk_sndtimeo = IUCV_CONN_TIMEOUT;
470         sk->sk_allocation = GFP_DMA;
471
472         sock_reset_flag(sk, SOCK_ZAPPED);
473
474         sk->sk_protocol = proto;
475         sk->sk_state    = IUCV_OPEN;
476
477         setup_timer(&sk->sk_timer, iucv_sock_timeout, (unsigned long)sk);
478
479         iucv_sock_link(&iucv_sk_list, sk);
480         return sk;
481 }
482
483 /* Create an IUCV socket */
484 static int iucv_sock_create(struct net *net, struct socket *sock, int protocol,
485                             int kern)
486 {
487         struct sock *sk;
488
489         if (protocol && protocol != PF_IUCV)
490                 return -EPROTONOSUPPORT;
491
492         sock->state = SS_UNCONNECTED;
493
494         switch (sock->type) {
495         case SOCK_STREAM:
496                 sock->ops = &iucv_sock_ops;
497                 break;
498         case SOCK_SEQPACKET:
499                 /* currently, proto ops can handle both sk types */
500                 sock->ops = &iucv_sock_ops;
501                 break;
502         default:
503                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
504         }
505
506         sk = iucv_sock_alloc(sock, protocol, GFP_KERNEL);
507         if (!sk)
508                 return -ENOMEM;
509
510         iucv_sock_init(sk, NULL);
511
512         return 0;
513 }
514
515 void iucv_sock_link(struct iucv_sock_list *l, struct sock *sk)
516 {
517         write_lock_bh(&l->lock);
518         sk_add_node(sk, &l->head);
519         write_unlock_bh(&l->lock);
520 }
521
522 void iucv_sock_unlink(struct iucv_sock_list *l, struct sock *sk)
523 {
524         write_lock_bh(&l->lock);
525         sk_del_node_init(sk);
526         write_unlock_bh(&l->lock);
527 }
528
529 void iucv_accept_enqueue(struct sock *parent, struct sock *sk)
530 {
531         unsigned long flags;
532         struct iucv_sock *par = iucv_sk(parent);
533
534         sock_hold(sk);
535         spin_lock_irqsave(&par->accept_q_lock, flags);
536         list_add_tail(&iucv_sk(sk)->accept_q, &par->accept_q);
537         spin_unlock_irqrestore(&par->accept_q_lock, flags);
538         iucv_sk(sk)->parent = parent;
539         sk_acceptq_added(parent);
540 }
541
542 void iucv_accept_unlink(struct sock *sk)
543 {
544         unsigned long flags;
545         struct iucv_sock *par = iucv_sk(iucv_sk(sk)->parent);
546
547         spin_lock_irqsave(&par->accept_q_lock, flags);
548         list_del_init(&iucv_sk(sk)->accept_q);
549         spin_unlock_irqrestore(&par->accept_q_lock, flags);
550         sk_acceptq_removed(iucv_sk(sk)->parent);
551         iucv_sk(sk)->parent = NULL;
552         sock_put(sk);
553 }
554
555 struct sock *iucv_accept_dequeue(struct sock *parent, struct socket *newsock)
556 {
557         struct iucv_sock *isk, *n;
558         struct sock *sk;
559
560         list_for_each_entry_safe(isk, n, &iucv_sk(parent)->accept_q, accept_q) {
561                 sk = (struct sock *) isk;
562                 lock_sock(sk);
563
564                 if (sk->sk_state == IUCV_CLOSED) {
565                         iucv_accept_unlink(sk);
566                         release_sock(sk);
567                         continue;
568                 }
569
570                 if (sk->sk_state == IUCV_CONNECTED ||
571                     sk->sk_state == IUCV_SEVERED ||
572                     sk->sk_state == IUCV_DISCONN ||     /* due to PM restore */
573                     !newsock) {
574                         iucv_accept_unlink(sk);
575                         if (newsock)
576                                 sock_graft(sk, newsock);
577
578                         if (sk->sk_state == IUCV_SEVERED)
579                                 sk->sk_state = IUCV_DISCONN;
580
581                         release_sock(sk);
582                         return sk;
583                 }
584
585                 release_sock(sk);
586         }
587         return NULL;
588 }
589
590 /* Bind an unbound socket */
591 static int iucv_sock_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *addr,
592                           int addr_len)
593 {
594         struct sockaddr_iucv *sa = (struct sockaddr_iucv *) addr;
595         struct sock *sk = sock->sk;
596         struct iucv_sock *iucv;
597         int err;
598
599         /* Verify the input sockaddr */
600         if (!addr || addr->sa_family != AF_IUCV)
601                 return -EINVAL;
602
603         lock_sock(sk);
604         if (sk->sk_state != IUCV_OPEN) {
605                 err = -EBADFD;
606                 goto done;
607         }
608
609         write_lock_bh(&iucv_sk_list.lock);
610
611         iucv = iucv_sk(sk);
612         if (__iucv_get_sock_by_name(sa->siucv_name)) {
613                 err = -EADDRINUSE;
614                 goto done_unlock;
615         }
616         if (iucv->path) {
617                 err = 0;
618                 goto done_unlock;
619         }
620
621         /* Bind the socket */
622         memcpy(iucv->src_name, sa->siucv_name, 8);
623
624         /* Copy the user id */
625         memcpy(iucv->src_user_id, iucv_userid, 8);
626         sk->sk_state = IUCV_BOUND;
627         err = 0;
628
629 done_unlock:
630         /* Release the socket list lock */
631         write_unlock_bh(&iucv_sk_list.lock);
632 done:
633         release_sock(sk);
634         return err;
635 }
636
637 /* Automatically bind an unbound socket */
638 static int iucv_sock_autobind(struct sock *sk)
639 {
640         struct iucv_sock *iucv = iucv_sk(sk);
641         char query_buffer[80];
642         char name[12];
643         int err = 0;
644
645         /* Set the userid and name */
646         cpcmd("QUERY USERID", query_buffer, sizeof(query_buffer), &err);
647         if (unlikely(err))
648                 return -EPROTO;
649
650         memcpy(iucv->src_user_id, query_buffer, 8);
651
652         write_lock_bh(&iucv_sk_list.lock);
653
654         sprintf(name, "%08x", atomic_inc_return(&iucv_sk_list.autobind_name));
655         while (__iucv_get_sock_by_name(name)) {
656                 sprintf(name, "%08x",
657                         atomic_inc_return(&iucv_sk_list.autobind_name));
658         }
659
660         write_unlock_bh(&iucv_sk_list.lock);
661
662         memcpy(&iucv->src_name, name, 8);
663
664         return err;
665 }
666
667 /* Connect an unconnected socket */
668 static int iucv_sock_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *addr,
669                              int alen, int flags)
670 {
671         struct sockaddr_iucv *sa = (struct sockaddr_iucv *) addr;
672         struct sock *sk = sock->sk;
673         struct iucv_sock *iucv;
674         unsigned char user_data[16];
675         int err;
676
677         if (addr->sa_family != AF_IUCV || alen < sizeof(struct sockaddr_iucv))
678                 return -EINVAL;
679
680         if (sk->sk_state != IUCV_OPEN && sk->sk_state != IUCV_BOUND)
681                 return -EBADFD;
682
683         if (sk->sk_type != SOCK_STREAM && sk->sk_type != SOCK_SEQPACKET)
684                 return -EINVAL;
685
686         if (sk->sk_state == IUCV_OPEN) {
687                 err = iucv_sock_autobind(sk);
688                 if (unlikely(err))
689                         return err;
690         }
691
692         lock_sock(sk);
693
694         /* Set the destination information */
695         memcpy(iucv_sk(sk)->dst_user_id, sa->siucv_user_id, 8);
696         memcpy(iucv_sk(sk)->dst_name, sa->siucv_name, 8);
697
698         high_nmcpy(user_data, sa->siucv_name);
699         low_nmcpy(user_data, iucv_sk(sk)->src_name);
700         ASCEBC(user_data, sizeof(user_data));
701
702         iucv = iucv_sk(sk);
703         /* Create path. */
704         iucv->path = iucv_path_alloc(iucv->msglimit,
705                                      IUCV_IPRMDATA, GFP_KERNEL);
706         if (!iucv->path) {
707                 err = -ENOMEM;
708                 goto done;
709         }
710         err = iucv_path_connect(iucv->path, &af_iucv_handler,
711                                 sa->siucv_user_id, NULL, user_data, sk);
712         if (err) {
713                 iucv_path_free(iucv->path);
714                 iucv->path = NULL;
715                 switch (err) {
716                 case 0x0b:      /* Target communicator is not logged on */
717                         err = -ENETUNREACH;
718                         break;
719                 case 0x0d:      /* Max connections for this guest exceeded */
720                 case 0x0e:      /* Max connections for target guest exceeded */
721                         err = -EAGAIN;
722                         break;
723                 case 0x0f:      /* Missing IUCV authorization */
724                         err = -EACCES;
725                         break;
726                 default:
727                         err = -ECONNREFUSED;
728                         break;
729                 }
730                 goto done;
731         }
732
733         if (sk->sk_state != IUCV_CONNECTED) {
734                 err = iucv_sock_wait(sk, iucv_sock_in_state(sk, IUCV_CONNECTED,
735                                                             IUCV_DISCONN),
736                                      sock_sndtimeo(sk, flags & O_NONBLOCK));
737         }
738
739         if (sk->sk_state == IUCV_DISCONN) {
740                 err = -ECONNREFUSED;
741         }
742
743         if (err) {
744                 iucv_path_sever(iucv->path, NULL);
745                 iucv_path_free(iucv->path);
746                 iucv->path = NULL;
747         }
748
749 done:
750         release_sock(sk);
751         return err;
752 }
753
754 /* Move a socket into listening state. */
755 static int iucv_sock_listen(struct socket *sock, int backlog)
756 {
757         struct sock *sk = sock->sk;
758         int err;
759
760         lock_sock(sk);
761
762         err = -EINVAL;
763         if (sk->sk_state != IUCV_BOUND)
764                 goto done;
765
766         if (sock->type != SOCK_STREAM && sock->type != SOCK_SEQPACKET)
767                 goto done;
768
769         sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
770         sk->sk_ack_backlog = 0;
771         sk->sk_state = IUCV_LISTEN;
772         err = 0;
773
774 done:
775         release_sock(sk);
776         return err;
777 }
778
779 /* Accept a pending connection */
780 static int iucv_sock_accept(struct socket *sock, struct socket *newsock,
781                             int flags)
782 {
783         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
784         struct sock *sk = sock->sk, *nsk;
785         long timeo;
786         int err = 0;
787
788         lock_sock_nested(sk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
789
790         if (sk->sk_state != IUCV_LISTEN) {
791                 err = -EBADFD;
792                 goto done;
793         }
794
795         timeo = sock_rcvtimeo(sk, flags & O_NONBLOCK);
796
797         /* Wait for an incoming connection */
798         add_wait_queue_exclusive(sk->sk_sleep, &wait);
799         while (!(nsk = iucv_accept_dequeue(sk, newsock))) {
800                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
801                 if (!timeo) {
802                         err = -EAGAIN;
803                         break;
804                 }
805
806                 release_sock(sk);
807                 timeo = schedule_timeout(timeo);
808                 lock_sock_nested(sk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
809
810                 if (sk->sk_state != IUCV_LISTEN) {
811                         err = -EBADFD;
812                         break;
813                 }
814
815                 if (signal_pending(current)) {
816                         err = sock_intr_errno(timeo);
817                         break;
818                 }
819         }
820
821         set_current_state(TASK_RUNNING);
822         remove_wait_queue(sk->sk_sleep, &wait);
823
824         if (err)
825                 goto done;
826
827         newsock->state = SS_CONNECTED;
828
829 done:
830         release_sock(sk);
831         return err;
832 }
833
834 static int iucv_sock_getname(struct socket *sock, struct sockaddr *addr,
835                              int *len, int peer)
836 {
837         struct sockaddr_iucv *siucv = (struct sockaddr_iucv *) addr;
838         struct sock *sk = sock->sk;
839
840         addr->sa_family = AF_IUCV;
841         *len = sizeof(struct sockaddr_iucv);
842
843         if (peer) {
844                 memcpy(siucv->siucv_user_id, iucv_sk(sk)->dst_user_id, 8);
845                 memcpy(siucv->siucv_name, &iucv_sk(sk)->dst_name, 8);
846         } else {
847                 memcpy(siucv->siucv_user_id, iucv_sk(sk)->src_user_id, 8);
848                 memcpy(siucv->siucv_name, iucv_sk(sk)->src_name, 8);
849         }
850         memset(&siucv->siucv_port, 0, sizeof(siucv->siucv_port));
851         memset(&siucv->siucv_addr, 0, sizeof(siucv->siucv_addr));
852         memset(siucv->siucv_nodeid, 0, sizeof(siucv->siucv_nodeid));
853
854         return 0;
855 }
856
857 /**
858  * iucv_send_iprm() - Send socket data in parameter list of an iucv message.
859  * @path:       IUCV path
860  * @msg:        Pointer to a struct iucv_message
861  * @skb:        The socket data to send, skb->len MUST BE <= 7
862  *
863  * Send the socket data in the parameter list in the iucv message
864  * (IUCV_IPRMDATA). The socket data is stored at index 0 to 6 in the parameter
865  * list and the socket data len at index 7 (last byte).
866  * See also iucv_msg_length().
867  *
868  * Returns the error code from the iucv_message_send() call.
869  */
870 static int iucv_send_iprm(struct iucv_path *path, struct iucv_message *msg,
871                           struct sk_buff *skb)
872 {
873         u8 prmdata[8];
874
875         memcpy(prmdata, (void *) skb->data, skb->len);
876         prmdata[7] = 0xff - (u8) skb->len;
877         return iucv_message_send(path, msg, IUCV_IPRMDATA, 0,
878                                  (void *) prmdata, 8);
879 }
880
881 static int iucv_sock_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock,
882                              struct msghdr *msg, size_t len)
883 {
884         struct sock *sk = sock->sk;
885         struct iucv_sock *iucv = iucv_sk(sk);
886         struct sk_buff *skb;
887         struct iucv_message txmsg;
888         struct cmsghdr *cmsg;
889         int cmsg_done;
890         long timeo;
891         char user_id[9];
892         char appl_id[9];
893         int err;
894         int noblock = msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT;
895
896         err = sock_error(sk);
897         if (err)
898                 return err;
899
900         if (msg->msg_flags & MSG_OOB)
901                 return -EOPNOTSUPP;
902
903         /* SOCK_SEQPACKET: we do not support segmented records */
904         if (sk->sk_type == SOCK_SEQPACKET && !(msg->msg_flags & MSG_EOR))
905                 return -EOPNOTSUPP;
906
907         lock_sock(sk);
908
909         if (sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN) {
910                 err = -EPIPE;
911                 goto out;
912         }
913
914         /* Return if the socket is not in connected state */
915         if (sk->sk_state != IUCV_CONNECTED) {
916                 err = -ENOTCONN;
917                 goto out;
918         }
919
920         /* initialize defaults */
921         cmsg_done   = 0;        /* check for duplicate headers */
922         txmsg.class = 0;
923
924         /* iterate over control messages */
925         for (cmsg = CMSG_FIRSTHDR(msg); cmsg;
926                 cmsg = CMSG_NXTHDR(msg, cmsg)) {
927
928                 if (!CMSG_OK(msg, cmsg)) {
929                         err = -EINVAL;
930                         goto out;
931                 }
932
933                 if (cmsg->cmsg_level != SOL_IUCV)
934                         continue;
935
936                 if (cmsg->cmsg_type & cmsg_done) {
937                         err = -EINVAL;
938                         goto out;
939                 }
940                 cmsg_done |= cmsg->cmsg_type;
941
942                 switch (cmsg->cmsg_type) {
943                 case SCM_IUCV_TRGCLS:
944                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(TRGCLS_SIZE)) {
945                                 err = -EINVAL;
946                                 goto out;
947                         }
948
949                         /* set iucv message target class */
950                         memcpy(&txmsg.class,
951                                 (void *) CMSG_DATA(cmsg), TRGCLS_SIZE);
952
953                         break;
954
955                 default:
956                         err = -EINVAL;
957                         goto out;
958                         break;
959                 }
960         }
961
962         /* allocate one skb for each iucv message:
963          * this is fine for SOCK_SEQPACKET (unless we want to support
964          * segmented records using the MSG_EOR flag), but
965          * for SOCK_STREAM we might want to improve it in future */
966         skb = sock_alloc_send_skb(sk, len, noblock, &err);
967         if (!skb)
968                 goto out;
969         if (memcpy_fromiovec(skb_put(skb, len), msg->msg_iov, len)) {
970                 err = -EFAULT;
971                 goto fail;
972         }
973
974         /* wait if outstanding messages for iucv path has reached */
975         timeo = sock_sndtimeo(sk, noblock);
976         err = iucv_sock_wait(sk, iucv_below_msglim(sk), timeo);
977         if (err)
978                 goto fail;
979
980         /* return -ECONNRESET if the socket is no longer connected */
981         if (sk->sk_state != IUCV_CONNECTED) {
982                 err = -ECONNRESET;
983                 goto fail;
984         }
985
986         /* increment and save iucv message tag for msg_completion cbk */
987         txmsg.tag = iucv->send_tag++;
988         memcpy(CB_TAG(skb), &txmsg.tag, CB_TAG_LEN);
989         skb_queue_tail(&iucv->send_skb_q, skb);
990
991         if (((iucv->path->flags & IUCV_IPRMDATA) & iucv->flags)
992               && skb->len <= 7) {
993                 err = iucv_send_iprm(iucv->path, &txmsg, skb);
994
995                 /* on success: there is no message_complete callback
996                  * for an IPRMDATA msg; remove skb from send queue */
997                 if (err == 0) {
998                         skb_unlink(skb, &iucv->send_skb_q);
999                         kfree_skb(skb);
1000                 }
1001
1002                 /* this error should never happen since the
1003                  * IUCV_IPRMDATA path flag is set... sever path */
1004                 if (err == 0x15) {
1005                         iucv_path_sever(iucv->path, NULL);
1006                         skb_unlink(skb, &iucv->send_skb_q);
1007                         err = -EPIPE;
1008                         goto fail;
1009                 }
1010         } else
1011                 err = iucv_message_send(iucv->path, &txmsg, 0, 0,
1012                                         (void *) skb->data, skb->len);
1013         if (err) {
1014                 if (err == 3) {
1015                         user_id[8] = 0;
1016                         memcpy(user_id, iucv->dst_user_id, 8);
1017                         appl_id[8] = 0;
1018                         memcpy(appl_id, iucv->dst_name, 8);
1019                         pr_err("Application %s on z/VM guest %s"
1020                                 " exceeds message limit\n",
1021                                 appl_id, user_id);
1022                         err = -EAGAIN;
1023                 } else
1024                         err = -EPIPE;
1025                 skb_unlink(skb, &iucv->send_skb_q);
1026                 goto fail;
1027         }
1028
1029         release_sock(sk);
1030         return len;
1031
1032 fail:
1033         kfree_skb(skb);
1034 out:
1035         release_sock(sk);
1036         return err;
1037 }
1038
1039 /* iucv_fragment_skb() - Fragment a single IUCV message into multiple skb's
1040  *
1041  * Locking: must be called with message_q.lock held
1042  */
1043 static int iucv_fragment_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int len)
1044 {
1045         int dataleft, size, copied = 0;
1046         struct sk_buff *nskb;
1047
1048         dataleft = len;
1049         while (dataleft) {
1050                 if (dataleft >= sk->sk_rcvbuf / 4)
1051                         size = sk->sk_rcvbuf / 4;
1052                 else
1053                         size = dataleft;
1054
1055                 nskb = alloc_skb(size, GFP_ATOMIC | GFP_DMA);
1056                 if (!nskb)
1057                         return -ENOMEM;
1058
1059                 /* copy target class to control buffer of new skb */
1060                 memcpy(CB_TRGCLS(nskb), CB_TRGCLS(skb), CB_TRGCLS_LEN);
1061
1062                 /* copy data fragment */
1063                 memcpy(nskb->data, skb->data + copied, size);
1064                 copied += size;
1065                 dataleft -= size;
1066
1067                 skb_reset_transport_header(nskb);
1068                 skb_reset_network_header(nskb);
1069                 nskb->len = size;
1070
1071                 skb_queue_tail(&iucv_sk(sk)->backlog_skb_q, nskb);
1072         }
1073
1074         return 0;
1075 }
1076
1077 /* iucv_process_message() - Receive a single outstanding IUCV message
1078  *
1079  * Locking: must be called with message_q.lock held
1080  */
1081 static void iucv_process_message(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1082                                  struct iucv_path *path,
1083                                  struct iucv_message *msg)
1084 {
1085         int rc;
1086         unsigned int len;
1087
1088         len = iucv_msg_length(msg);
1089
1090         /* store msg target class in the second 4 bytes of skb ctrl buffer */
1091         /* Note: the first 4 bytes are reserved for msg tag */
1092         memcpy(CB_TRGCLS(skb), &msg->class, CB_TRGCLS_LEN);
1093
1094         /* check for special IPRM messages (e.g. iucv_sock_shutdown) */
1095         if ((msg->flags & IUCV_IPRMDATA) && len > 7) {
1096                 if (memcmp(msg->rmmsg, iprm_shutdown, 8) == 0) {
1097                         skb->data = NULL;
1098                         skb->len = 0;
1099                 }
1100         } else {
1101                 rc = iucv_message_receive(path, msg, msg->flags & IUCV_IPRMDATA,
1102                                           skb->data, len, NULL);
1103                 if (rc) {
1104                         kfree_skb(skb);
1105                         return;
1106                 }
1107                 /* we need to fragment iucv messages for SOCK_STREAM only;
1108                  * for SOCK_SEQPACKET, it is only relevant if we support
1109                  * record segmentation using MSG_EOR (see also recvmsg()) */
1110                 if (sk->sk_type == SOCK_STREAM &&
1111                     skb->truesize >= sk->sk_rcvbuf / 4) {
1112                         rc = iucv_fragment_skb(sk, skb, len);
1113                         kfree_skb(skb);
1114                         skb = NULL;
1115                         if (rc) {
1116                                 iucv_path_sever(path, NULL);
1117                                 return;
1118                         }
1119                         skb = skb_dequeue(&iucv_sk(sk)->backlog_skb_q);
1120                 } else {
1121                         skb_reset_transport_header(skb);
1122                         skb_reset_network_header(skb);
1123                         skb->len = len;
1124                 }
1125         }
1126
1127         if (sock_queue_rcv_skb(sk, skb))
1128                 skb_queue_head(&iucv_sk(sk)->backlog_skb_q, skb);
1129 }
1130
1131 /* iucv_process_message_q() - Process outstanding IUCV messages
1132  *
1133  * Locking: must be called with message_q.lock held
1134  */
1135 static void iucv_process_message_q(struct sock *sk)
1136 {
1137         struct iucv_sock *iucv = iucv_sk(sk);
1138         struct sk_buff *skb;
1139         struct sock_msg_q *p, *n;
1140
1141         list_for_each_entry_safe(p, n, &iucv->message_q.list, list) {
1142                 skb = alloc_skb(iucv_msg_length(&p->msg), GFP_ATOMIC | GFP_DMA);
1143                 if (!skb)
1144                         break;
1145                 iucv_process_message(sk, skb, p->path, &p->msg);
1146                 list_del(&p->list);
1147                 kfree(p);
1148                 if (!skb_queue_empty(&iucv->backlog_skb_q))
1149                         break;
1150         }
1151 }
1152
1153 static int iucv_sock_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock,
1154                              struct msghdr *msg, size_t len, int flags)
1155 {
1156         int noblock = flags & MSG_DONTWAIT;
1157         struct sock *sk = sock->sk;
1158         struct iucv_sock *iucv = iucv_sk(sk);
1159         unsigned int copied, rlen;
1160         struct sk_buff *skb, *rskb, *cskb;
1161         int err = 0;
1162
1163         if ((sk->sk_state == IUCV_DISCONN || sk->sk_state == IUCV_SEVERED) &&
1164             skb_queue_empty(&iucv->backlog_skb_q) &&
1165             skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue) &&
1166             list_empty(&iucv->message_q.list))
1167                 return 0;
1168
1169         if (flags & (MSG_OOB))
1170                 return -EOPNOTSUPP;
1171
1172         /* receive/dequeue next skb:
1173          * the function understands MSG_PEEK and, thus, does not dequeue skb */
1174         skb = skb_recv_datagram(sk, flags, noblock, &err);
1175         if (!skb) {
1176                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
1177                         return 0;
1178                 return err;
1179         }
1180
1181         rlen   = skb->len;              /* real length of skb */
1182         copied = min_t(unsigned int, rlen, len);
1183
1184         cskb = skb;
1185         if (memcpy_toiovec(msg->msg_iov, cskb->data, copied)) {
1186                 if (!(flags & MSG_PEEK))
1187                         skb_queue_head(&sk->sk_receive_queue, skb);
1188                 return -EFAULT;
1189         }
1190
1191         /* SOCK_SEQPACKET: set MSG_TRUNC if recv buf size is too small */
1192         if (sk->sk_type == SOCK_SEQPACKET) {
1193                 if (copied < rlen)
1194                         msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
1195                 /* each iucv message contains a complete record */
1196                 msg->msg_flags |= MSG_EOR;
1197         }
1198
1199         /* create control message to store iucv msg target class:
1200          * get the trgcls from the control buffer of the skb due to
1201          * fragmentation of original iucv message. */
1202         err = put_cmsg(msg, SOL_IUCV, SCM_IUCV_TRGCLS,
1203                         CB_TRGCLS_LEN, CB_TRGCLS(skb));
1204         if (err) {
1205                 if (!(flags & MSG_PEEK))
1206                         skb_queue_head(&sk->sk_receive_queue, skb);
1207                 return err;
1208         }
1209
1210         /* Mark read part of skb as used */
1211         if (!(flags & MSG_PEEK)) {
1212
1213                 /* SOCK_STREAM: re-queue skb if it contains unreceived data */
1214                 if (sk->sk_type == SOCK_STREAM) {
1215                         skb_pull(skb, copied);
1216                         if (skb->len) {
1217                                 skb_queue_head(&sk->sk_receive_queue, skb);
1218                                 goto done;
1219                         }
1220                 }
1221
1222                 kfree_skb(skb);
1223
1224                 /* Queue backlog skbs */
1225                 spin_lock_bh(&iucv->message_q.lock);
1226                 rskb = skb_dequeue(&iucv->backlog_skb_q);
1227                 while (rskb) {
1228                         if (sock_queue_rcv_skb(sk, rskb)) {
1229                                 skb_queue_head(&iucv->backlog_skb_q,
1230                                                 rskb);
1231                                 break;
1232                         } else {
1233                                 rskb = skb_dequeue(&iucv->backlog_skb_q);
1234                         }
1235                 }
1236                 if (skb_queue_empty(&iucv->backlog_skb_q)) {
1237                         if (!list_empty(&iucv->message_q.list))
1238                                 iucv_process_message_q(sk);
1239                 }
1240                 spin_unlock_bh(&iucv->message_q.lock);
1241         }
1242
1243 done:
1244         /* SOCK_SEQPACKET: return real length if MSG_TRUNC is set */
1245         if (sk->sk_type == SOCK_SEQPACKET && (flags & MSG_TRUNC))
1246                 copied = rlen;
1247
1248         return copied;
1249 }
1250
1251 static inline unsigned int iucv_accept_poll(struct sock *parent)
1252 {
1253         struct iucv_sock *isk, *n;
1254         struct sock *sk;
1255
1256         list_for_each_entry_safe(isk, n, &iucv_sk(parent)->accept_q, accept_q) {
1257                 sk = (struct sock *) isk;
1258
1259                 if (sk->sk_state == IUCV_CONNECTED)
1260                         return POLLIN | POLLRDNORM;
1261         }
1262
1263         return 0;
1264 }
1265
1266 unsigned int iucv_sock_poll(struct file *file, struct socket *sock,
1267                             poll_table *wait)
1268 {
1269         struct sock *sk = sock->sk;
1270         unsigned int mask = 0;
1271
1272         sock_poll_wait(file, sk->sk_sleep, wait);
1273
1274         if (sk->sk_state == IUCV_LISTEN)
1275                 return iucv_accept_poll(sk);
1276
1277         if (sk->sk_err || !skb_queue_empty(&sk->sk_error_queue))
1278                 mask |= POLLERR;
1279
1280         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
1281                 mask |= POLLRDHUP;
1282
1283         if (sk->sk_shutdown == SHUTDOWN_MASK)
1284                 mask |= POLLHUP;
1285
1286         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue) ||
1287             (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN))
1288                 mask |= POLLIN | POLLRDNORM;
1289
1290         if (sk->sk_state == IUCV_CLOSED)
1291                 mask |= POLLHUP;
1292
1293         if (sk->sk_state == IUCV_DISCONN || sk->sk_state == IUCV_SEVERED)
1294                 mask |= POLLIN;
1295
1296         if (sock_writeable(sk))
1297                 mask |= POLLOUT | POLLWRNORM | POLLWRBAND;
1298         else
1299                 set_bit(SOCK_ASYNC_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
1300
1301         return mask;
1302 }
1303
1304 static int iucv_sock_shutdown(struct socket *sock, int how)
1305 {
1306         struct sock *sk = sock->sk;
1307         struct iucv_sock *iucv = iucv_sk(sk);
1308         struct iucv_message txmsg;
1309         int err = 0;
1310
1311         how++;
1312
1313         if ((how & ~SHUTDOWN_MASK) || !how)
1314                 return -EINVAL;
1315
1316         lock_sock(sk);
1317         switch (sk->sk_state) {
1318         case IUCV_DISCONN:
1319         case IUCV_CLOSING:
1320         case IUCV_SEVERED:
1321         case IUCV_CLOSED:
1322                 err = -ENOTCONN;
1323                 goto fail;
1324
1325         default:
1326                 sk->sk_shutdown |= how;
1327                 break;
1328         }
1329
1330         if (how == SEND_SHUTDOWN || how == SHUTDOWN_MASK) {
1331                 txmsg.class = 0;
1332                 txmsg.tag = 0;
1333                 err = iucv_message_send(iucv->path, &txmsg, IUCV_IPRMDATA, 0,
1334                                         (void *) iprm_shutdown, 8);
1335                 if (err) {
1336                         switch (err) {
1337                         case 1:
1338                                 err = -ENOTCONN;
1339                                 break;
1340                         case 2:
1341                                 err = -ECONNRESET;
1342                                 break;
1343                         default:
1344                                 err = -ENOTCONN;
1345                                 break;
1346                         }
1347                 }
1348         }
1349
1350         if (how == RCV_SHUTDOWN || how == SHUTDOWN_MASK) {
1351                 err = iucv_path_quiesce(iucv_sk(sk)->path, NULL);
1352                 if (err)
1353                         err = -ENOTCONN;
1354
1355                 skb_queue_purge(&sk->sk_receive_queue);
1356         }
1357
1358         /* Wake up anyone sleeping in poll */
1359         sk->sk_state_change(sk);
1360
1361 fail:
1362         release_sock(sk);
1363         return err;
1364 }
1365
1366 static int iucv_sock_release(struct socket *sock)
1367 {
1368         struct sock *sk = sock->sk;
1369         int err = 0;
1370
1371         if (!sk)
1372                 return 0;
1373
1374         iucv_sock_close(sk);
1375
1376         /* Unregister with IUCV base support */
1377         if (iucv_sk(sk)->path) {
1378                 iucv_path_sever(iucv_sk(sk)->path, NULL);
1379                 iucv_path_free(iucv_sk(sk)->path);
1380                 iucv_sk(sk)->path = NULL;
1381         }
1382
1383         sock_orphan(sk);
1384         iucv_sock_kill(sk);
1385         return err;
1386 }
1387
1388 /* getsockopt and setsockopt */
1389 static int iucv_sock_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
1390                                 char __user *optval, unsigned int optlen)
1391 {
1392         struct sock *sk = sock->sk;
1393         struct iucv_sock *iucv = iucv_sk(sk);
1394         int val;
1395         int rc;
1396
1397         if (level != SOL_IUCV)
1398                 return -ENOPROTOOPT;
1399
1400         if (optlen < sizeof(int))
1401                 return -EINVAL;
1402
1403         if (get_user(val, (int __user *) optval))
1404                 return -EFAULT;
1405
1406         rc = 0;
1407
1408         lock_sock(sk);
1409         switch (optname) {
1410         case SO_IPRMDATA_MSG:
1411                 if (val)
1412                         iucv->flags |= IUCV_IPRMDATA;
1413                 else
1414                         iucv->flags &= ~IUCV_IPRMDATA;
1415                 break;
1416         case SO_MSGLIMIT:
1417                 switch (sk->sk_state) {
1418                 case IUCV_OPEN:
1419                 case IUCV_BOUND:
1420                         if (val < 1 || val > (u16)(~0))
1421                                 rc = -EINVAL;
1422                         else
1423                                 iucv->msglimit = val;
1424                         break;
1425                 default:
1426                         rc = -EINVAL;
1427                         break;
1428                 }
1429                 break;
1430         default:
1431                 rc = -ENOPROTOOPT;
1432                 break;
1433         }
1434         release_sock(sk);
1435
1436         return rc;
1437 }
1438
1439 static int iucv_sock_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
1440                                 char __user *optval, int __user *optlen)
1441 {
1442         struct sock *sk = sock->sk;
1443         struct iucv_sock *iucv = iucv_sk(sk);
1444         int val, len;
1445
1446         if (level != SOL_IUCV)
1447                 return -ENOPROTOOPT;
1448
1449         if (get_user(len, optlen))
1450                 return -EFAULT;
1451
1452         if (len < 0)
1453                 return -EINVAL;
1454
1455         len = min_t(unsigned int, len, sizeof(int));
1456
1457         switch (optname) {
1458         case SO_IPRMDATA_MSG:
1459                 val = (iucv->flags & IUCV_IPRMDATA) ? 1 : 0;
1460                 break;
1461         case SO_MSGLIMIT:
1462                 lock_sock(sk);
1463                 val = (iucv->path != NULL) ? iucv->path->msglim /* connected */
1464                                            : iucv->msglimit;    /* default */
1465                 release_sock(sk);
1466                 break;
1467         default:
1468                 return -ENOPROTOOPT;
1469         }
1470
1471         if (put_user(len, optlen))
1472                 return -EFAULT;
1473         if (copy_to_user(optval, &val, len))
1474                 return -EFAULT;
1475
1476         return 0;
1477 }
1478
1479
1480 /* Callback wrappers - called from iucv base support */
1481 static int iucv_callback_connreq(struct iucv_path *path,
1482                                  u8 ipvmid[8], u8 ipuser[16])
1483 {
1484         unsigned char user_data[16];
1485         unsigned char nuser_data[16];
1486         unsigned char src_name[8];
1487         struct hlist_node *node;
1488         struct sock *sk, *nsk;
1489         struct iucv_sock *iucv, *niucv;
1490         int err;
1491
1492         memcpy(src_name, ipuser, 8);
1493         EBCASC(src_name, 8);
1494         /* Find out if this path belongs to af_iucv. */
1495         read_lock(&iucv_sk_list.lock);
1496         iucv = NULL;
1497         sk = NULL;
1498         sk_for_each(sk, node, &iucv_sk_list.head)
1499                 if (sk->sk_state == IUCV_LISTEN &&
1500                     !memcmp(&iucv_sk(sk)->src_name, src_name, 8)) {
1501                         /*
1502                          * Found a listening socket with
1503                          * src_name == ipuser[0-7].
1504                          */
1505                         iucv = iucv_sk(sk);
1506                         break;
1507                 }
1508         read_unlock(&iucv_sk_list.lock);
1509         if (!iucv)
1510                 /* No socket found, not one of our paths. */
1511                 return -EINVAL;
1512
1513         bh_lock_sock(sk);
1514
1515         /* Check if parent socket is listening */
1516         low_nmcpy(user_data, iucv->src_name);
1517         high_nmcpy(user_data, iucv->dst_name);
1518         ASCEBC(user_data, sizeof(user_data));
1519         if (sk->sk_state != IUCV_LISTEN) {
1520                 err = iucv_path_sever(path, user_data);
1521                 iucv_path_free(path);
1522                 goto fail;
1523         }
1524
1525         /* Check for backlog size */
1526         if (sk_acceptq_is_full(sk)) {
1527                 err = iucv_path_sever(path, user_data);
1528                 iucv_path_free(path);
1529                 goto fail;
1530         }
1531
1532         /* Create the new socket */
1533         nsk = iucv_sock_alloc(NULL, sk->sk_type, GFP_ATOMIC);
1534         if (!nsk) {
1535                 err = iucv_path_sever(path, user_data);
1536                 iucv_path_free(path);
1537                 goto fail;
1538         }
1539
1540         niucv = iucv_sk(nsk);
1541         iucv_sock_init(nsk, sk);
1542
1543         /* Set the new iucv_sock */
1544         memcpy(niucv->dst_name, ipuser + 8, 8);
1545         EBCASC(niucv->dst_name, 8);
1546         memcpy(niucv->dst_user_id, ipvmid, 8);
1547         memcpy(niucv->src_name, iucv->src_name, 8);
1548         memcpy(niucv->src_user_id, iucv->src_user_id, 8);
1549         niucv->path = path;
1550
1551         /* Call iucv_accept */
1552         high_nmcpy(nuser_data, ipuser + 8);
1553         memcpy(nuser_data + 8, niucv->src_name, 8);
1554         ASCEBC(nuser_data + 8, 8);
1555
1556         /* set message limit for path based on msglimit of accepting socket */
1557         niucv->msglimit = iucv->msglimit;
1558         path->msglim = iucv->msglimit;
1559         err = iucv_path_accept(path, &af_iucv_handler, nuser_data, nsk);
1560         if (err) {
1561                 err = iucv_path_sever(path, user_data);
1562                 iucv_path_free(path);
1563                 iucv_sock_kill(nsk);
1564                 goto fail;
1565         }
1566
1567         iucv_accept_enqueue(sk, nsk);
1568
1569         /* Wake up accept */
1570         nsk->sk_state = IUCV_CONNECTED;
1571         sk->sk_data_ready(sk, 1);
1572         err = 0;
1573 fail:
1574         bh_unlock_sock(sk);
1575         return 0;
1576 }
1577
1578 static void iucv_callback_connack(struct iucv_path *path, u8 ipuser[16])
1579 {
1580         struct sock *sk = path->private;
1581
1582         sk->sk_state = IUCV_CONNECTED;
1583         sk->sk_state_change(sk);
1584 }
1585
1586 static void iucv_callback_rx(struct iucv_path *path, struct iucv_message *msg)
1587 {
1588         struct sock *sk = path->private;
1589         struct iucv_sock *iucv = iucv_sk(sk);
1590         struct sk_buff *skb;
1591         struct sock_msg_q *save_msg;
1592         int len;
1593
1594         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) {
1595                 iucv_message_reject(path, msg);
1596                 return;
1597         }
1598
1599         spin_lock(&iucv->message_q.lock);
1600
1601         if (!list_empty(&iucv->message_q.list) ||
1602             !skb_queue_empty(&iucv->backlog_skb_q))
1603                 goto save_message;
1604
1605         len = atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc);
1606         len += iucv_msg_length(msg) + sizeof(struct sk_buff);
1607         if (len > sk->sk_rcvbuf)
1608                 goto save_message;
1609
1610         skb = alloc_skb(iucv_msg_length(msg), GFP_ATOMIC | GFP_DMA);
1611         if (!skb)
1612                 goto save_message;
1613
1614         iucv_process_message(sk, skb, path, msg);
1615         goto out_unlock;
1616
1617 save_message:
1618         save_msg = kzalloc(sizeof(struct sock_msg_q), GFP_ATOMIC | GFP_DMA);
1619         if (!save_msg)
1620                 return;
1621         save_msg->path = path;
1622         save_msg->msg = *msg;
1623
1624         list_add_tail(&save_msg->list, &iucv->message_q.list);
1625
1626 out_unlock:
1627         spin_unlock(&iucv->message_q.lock);
1628 }
1629
1630 static void iucv_callback_txdone(struct iucv_path *path,
1631                                  struct iucv_message *msg)
1632 {
1633         struct sock *sk = path->private;
1634         struct sk_buff *this = NULL;
1635         struct sk_buff_head *list = &iucv_sk(sk)->send_skb_q;
1636         struct sk_buff *list_skb = list->next;
1637         unsigned long flags;
1638
1639         if (!skb_queue_empty(list)) {
1640                 spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
1641
1642                 while (list_skb != (struct sk_buff *)list) {
1643                         if (!memcmp(&msg->tag, CB_TAG(list_skb), CB_TAG_LEN)) {
1644                                 this = list_skb;
1645                                 break;
1646                         }
1647                         list_skb = list_skb->next;
1648                 }
1649                 if (this)
1650                         __skb_unlink(this, list);
1651
1652                 spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
1653
1654                 if (this) {
1655                         kfree_skb(this);
1656                         /* wake up any process waiting for sending */
1657                         iucv_sock_wake_msglim(sk);
1658                 }
1659         }
1660         BUG_ON(!this);
1661
1662         if (sk->sk_state == IUCV_CLOSING) {
1663                 if (skb_queue_empty(&iucv_sk(sk)->send_skb_q)) {
1664                         sk->sk_state = IUCV_CLOSED;
1665                         sk->sk_state_change(sk);
1666                 }
1667         }
1668
1669 }
1670
1671 static void iucv_callback_connrej(struct iucv_path *path, u8 ipuser[16])
1672 {
1673         struct sock *sk = path->private;
1674
1675         if (!list_empty(&iucv_sk(sk)->accept_q))
1676                 sk->sk_state = IUCV_SEVERED;
1677         else
1678                 sk->sk_state = IUCV_DISCONN;
1679
1680         sk->sk_state_change(sk);
1681 }
1682
1683 /* called if the other communication side shuts down its RECV direction;
1684  * in turn, the callback sets SEND_SHUTDOWN to disable sending of data.
1685  */
1686 static void iucv_callback_shutdown(struct iucv_path *path, u8 ipuser[16])
1687 {
1688         struct sock *sk = path->private;
1689
1690         bh_lock_sock(sk);
1691         if (sk->sk_state != IUCV_CLOSED) {
1692                 sk->sk_shutdown |= SEND_SHUTDOWN;
1693                 sk->sk_state_change(sk);
1694         }
1695         bh_unlock_sock(sk);
1696 }
1697
1698 static const struct proto_ops iucv_sock_ops = {
1699         .family         = PF_IUCV,
1700         .owner          = THIS_MODULE,
1701         .release        = iucv_sock_release,
1702         .bind           = iucv_sock_bind,
1703         .connect        = iucv_sock_connect,
1704         .listen         = iucv_sock_listen,
1705         .accept         = iucv_sock_accept,
1706         .getname        = iucv_sock_getname,
1707         .sendmsg        = iucv_sock_sendmsg,
1708         .recvmsg        = iucv_sock_recvmsg,
1709         .poll           = iucv_sock_poll,
1710         .ioctl          = sock_no_ioctl,
1711         .mmap           = sock_no_mmap,
1712         .socketpair     = sock_no_socketpair,
1713         .shutdown       = iucv_sock_shutdown,
1714         .setsockopt     = iucv_sock_setsockopt,
1715         .getsockopt     = iucv_sock_getsockopt,
1716 };
1717
1718 static const struct net_proto_family iucv_sock_family_ops = {
1719         .family = AF_IUCV,
1720         .owner  = THIS_MODULE,
1721         .create = iucv_sock_create,
1722 };
1723
1724 static int __init afiucv_init(void)
1725 {
1726         int err;
1727
1728         if (!MACHINE_IS_VM) {
1729                 pr_err("The af_iucv module cannot be loaded"
1730                        " without z/VM\n");
1731                 err = -EPROTONOSUPPORT;
1732                 goto out;
1733         }
1734         cpcmd("QUERY USERID", iucv_userid, sizeof(iucv_userid), &err);
1735         if (unlikely(err)) {
1736                 WARN_ON(err);
1737                 err = -EPROTONOSUPPORT;
1738                 goto out;
1739         }
1740
1741         err = iucv_register(&af_iucv_handler, 0);
1742         if (err)
1743                 goto out;
1744         err = proto_register(&iucv_proto, 0);
1745         if (err)
1746                 goto out_iucv;
1747         err = sock_register(&iucv_sock_family_ops);
1748         if (err)
1749                 goto out_proto;
1750         /* establish dummy device */
1751         err = driver_register(&af_iucv_driver);
1752         if (err)
1753                 goto out_sock;
1754         af_iucv_dev = kzalloc(sizeof(struct device), GFP_KERNEL);
1755         if (!af_iucv_dev) {
1756                 err = -ENOMEM;
1757                 goto out_driver;
1758         }
1759         dev_set_name(af_iucv_dev, "af_iucv");
1760         af_iucv_dev->bus = &iucv_bus;
1761         af_iucv_dev->parent = iucv_root;
1762         af_iucv_dev->release = (void (*)(struct device *))kfree;
1763         af_iucv_dev->driver = &af_iucv_driver;
1764         err = device_register(af_iucv_dev);
1765         if (err)
1766                 goto out_driver;
1767
1768         return 0;
1769
1770 out_driver:
1771         driver_unregister(&af_iucv_driver);
1772 out_sock:
1773         sock_unregister(PF_IUCV);
1774 out_proto:
1775         proto_unregister(&iucv_proto);
1776 out_iucv:
1777         iucv_unregister(&af_iucv_handler, 0);
1778 out:
1779         return err;
1780 }
1781
1782 static void __exit afiucv_exit(void)
1783 {
1784         device_unregister(af_iucv_dev);
1785         driver_unregister(&af_iucv_driver);
1786         sock_unregister(PF_IUCV);
1787         proto_unregister(&iucv_proto);
1788         iucv_unregister(&af_iucv_handler, 0);
1789 }
1790
1791 module_init(afiucv_init);
1792 module_exit(afiucv_exit);
1793
1794 MODULE_AUTHOR("Jennifer Hunt <jenhunt@us.ibm.com>");
1795 MODULE_DESCRIPTION("IUCV Sockets ver " VERSION);
1796 MODULE_VERSION(VERSION);
1797 MODULE_LICENSE("GPL");
1798 MODULE_ALIAS_NETPROTO(PF_IUCV);