Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net
[linux-2.6.git] / net / bridge / br_device.c
1 /*
2  *      Device handling code
3  *      Linux ethernet bridge
4  *
5  *      Authors:
6  *      Lennert Buytenhek               <buytenh@gnu.org>
7  *
8  *      This program is free software; you can redistribute it and/or
9  *      modify it under the terms of the GNU General Public License
10  *      as published by the Free Software Foundation; either version
11  *      2 of the License, or (at your option) any later version.
12  */
13
14 #include <linux/kernel.h>
15 #include <linux/netdevice.h>
16 #include <linux/netpoll.h>
17 #include <linux/etherdevice.h>
18 #include <linux/ethtool.h>
19 #include <linux/list.h>
20 #include <linux/netfilter_bridge.h>
21
22 #include <asm/uaccess.h>
23 #include "br_private.h"
24
25 /* net device transmit always called with BH disabled */
26 netdev_tx_t br_dev_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
27 {
28         struct net_bridge *br = netdev_priv(dev);
29         const unsigned char *dest = skb->data;
30         struct net_bridge_fdb_entry *dst;
31         struct net_bridge_mdb_entry *mdst;
32         struct br_cpu_netstats *brstats = this_cpu_ptr(br->stats);
33
34 #ifdef CONFIG_BRIDGE_NETFILTER
35         if (skb->nf_bridge && (skb->nf_bridge->mask & BRNF_BRIDGED_DNAT)) {
36                 br_nf_pre_routing_finish_bridge_slow(skb);
37                 return NETDEV_TX_OK;
38         }
39 #endif
40
41         u64_stats_update_begin(&brstats->syncp);
42         brstats->tx_packets++;
43         brstats->tx_bytes += skb->len;
44         u64_stats_update_end(&brstats->syncp);
45
46         BR_INPUT_SKB_CB(skb)->brdev = dev;
47
48         skb_reset_mac_header(skb);
49         skb_pull(skb, ETH_HLEN);
50
51         rcu_read_lock();
52         if (is_broadcast_ether_addr(dest))
53                 br_flood_deliver(br, skb);
54         else if (is_multicast_ether_addr(dest)) {
55                 if (unlikely(netpoll_tx_running(dev))) {
56                         br_flood_deliver(br, skb);
57                         goto out;
58                 }
59                 if (br_multicast_rcv(br, NULL, skb)) {
60                         kfree_skb(skb);
61                         goto out;
62                 }
63
64                 mdst = br_mdb_get(br, skb);
65                 if (mdst || BR_INPUT_SKB_CB_MROUTERS_ONLY(skb))
66                         br_multicast_deliver(mdst, skb);
67                 else
68                         br_flood_deliver(br, skb);
69         } else if ((dst = __br_fdb_get(br, dest)) != NULL)
70                 br_deliver(dst->dst, skb);
71         else
72                 br_flood_deliver(br, skb);
73
74 out:
75         rcu_read_unlock();
76         return NETDEV_TX_OK;
77 }
78
79 static int br_dev_init(struct net_device *dev)
80 {
81         struct net_bridge *br = netdev_priv(dev);
82
83         br->stats = alloc_percpu(struct br_cpu_netstats);
84         if (!br->stats)
85                 return -ENOMEM;
86
87         return 0;
88 }
89
90 static int br_dev_open(struct net_device *dev)
91 {
92         struct net_bridge *br = netdev_priv(dev);
93
94         netdev_update_features(dev);
95         netif_start_queue(dev);
96         br_stp_enable_bridge(br);
97         br_multicast_open(br);
98
99         return 0;
100 }
101
102 static void br_dev_set_multicast_list(struct net_device *dev)
103 {
104 }
105
106 static int br_dev_stop(struct net_device *dev)
107 {
108         struct net_bridge *br = netdev_priv(dev);
109
110         br_stp_disable_bridge(br);
111         br_multicast_stop(br);
112
113         netif_stop_queue(dev);
114
115         return 0;
116 }
117
118 static struct rtnl_link_stats64 *br_get_stats64(struct net_device *dev,
119                                                 struct rtnl_link_stats64 *stats)
120 {
121         struct net_bridge *br = netdev_priv(dev);
122         struct br_cpu_netstats tmp, sum = { 0 };
123         unsigned int cpu;
124
125         for_each_possible_cpu(cpu) {
126                 unsigned int start;
127                 const struct br_cpu_netstats *bstats
128                         = per_cpu_ptr(br->stats, cpu);
129                 do {
130                         start = u64_stats_fetch_begin(&bstats->syncp);
131                         memcpy(&tmp, bstats, sizeof(tmp));
132                 } while (u64_stats_fetch_retry(&bstats->syncp, start));
133                 sum.tx_bytes   += tmp.tx_bytes;
134                 sum.tx_packets += tmp.tx_packets;
135                 sum.rx_bytes   += tmp.rx_bytes;
136                 sum.rx_packets += tmp.rx_packets;
137         }
138
139         stats->tx_bytes   = sum.tx_bytes;
140         stats->tx_packets = sum.tx_packets;
141         stats->rx_bytes   = sum.rx_bytes;
142         stats->rx_packets = sum.rx_packets;
143
144         return stats;
145 }
146
147 static int br_change_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
148 {
149         struct net_bridge *br = netdev_priv(dev);
150         if (new_mtu < 68 || new_mtu > br_min_mtu(br))
151                 return -EINVAL;
152
153         dev->mtu = new_mtu;
154
155 #ifdef CONFIG_BRIDGE_NETFILTER
156         /* remember the MTU in the rtable for PMTU */
157         dst_metric_set(&br->fake_rtable.dst, RTAX_MTU, new_mtu);
158 #endif
159
160         return 0;
161 }
162
163 /* Allow setting mac address to any valid ethernet address. */
164 static int br_set_mac_address(struct net_device *dev, void *p)
165 {
166         struct net_bridge *br = netdev_priv(dev);
167         struct sockaddr *addr = p;
168
169         if (!is_valid_ether_addr(addr->sa_data))
170                 return -EINVAL;
171
172         spin_lock_bh(&br->lock);
173         memcpy(dev->dev_addr, addr->sa_data, ETH_ALEN);
174         br_stp_change_bridge_id(br, addr->sa_data);
175         br->flags |= BR_SET_MAC_ADDR;
176         spin_unlock_bh(&br->lock);
177
178         return 0;
179 }
180
181 static void br_getinfo(struct net_device *dev, struct ethtool_drvinfo *info)
182 {
183         strcpy(info->driver, "bridge");
184         strcpy(info->version, BR_VERSION);
185         strcpy(info->fw_version, "N/A");
186         strcpy(info->bus_info, "N/A");
187 }
188
189 static netdev_features_t br_fix_features(struct net_device *dev,
190         netdev_features_t features)
191 {
192         struct net_bridge *br = netdev_priv(dev);
193
194         return br_features_recompute(br, features);
195 }
196
197 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
198 static void br_poll_controller(struct net_device *br_dev)
199 {
200 }
201
202 static void br_netpoll_cleanup(struct net_device *dev)
203 {
204         struct net_bridge *br = netdev_priv(dev);
205         struct net_bridge_port *p, *n;
206
207         list_for_each_entry_safe(p, n, &br->port_list, list) {
208                 br_netpoll_disable(p);
209         }
210 }
211
212 static int br_netpoll_setup(struct net_device *dev, struct netpoll_info *ni)
213 {
214         struct net_bridge *br = netdev_priv(dev);
215         struct net_bridge_port *p, *n;
216         int err = 0;
217
218         list_for_each_entry_safe(p, n, &br->port_list, list) {
219                 if (!p->dev)
220                         continue;
221
222                 err = br_netpoll_enable(p);
223                 if (err)
224                         goto fail;
225         }
226
227 out:
228         return err;
229
230 fail:
231         br_netpoll_cleanup(dev);
232         goto out;
233 }
234
235 int br_netpoll_enable(struct net_bridge_port *p)
236 {
237         struct netpoll *np;
238         int err = 0;
239
240         np = kzalloc(sizeof(*p->np), GFP_KERNEL);
241         err = -ENOMEM;
242         if (!np)
243                 goto out;
244
245         np->dev = p->dev;
246         strlcpy(np->dev_name, p->dev->name, IFNAMSIZ);
247
248         err = __netpoll_setup(np);
249         if (err) {
250                 kfree(np);
251                 goto out;
252         }
253
254         p->np = np;
255
256 out:
257         return err;
258 }
259
260 void br_netpoll_disable(struct net_bridge_port *p)
261 {
262         struct netpoll *np = p->np;
263
264         if (!np)
265                 return;
266
267         p->np = NULL;
268
269         /* Wait for transmitting packets to finish before freeing. */
270         synchronize_rcu_bh();
271
272         __netpoll_cleanup(np);
273         kfree(np);
274 }
275
276 #endif
277
278 static int br_add_slave(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev)
279
280 {
281         struct net_bridge *br = netdev_priv(dev);
282
283         return br_add_if(br, slave_dev);
284 }
285
286 static int br_del_slave(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev)
287 {
288         struct net_bridge *br = netdev_priv(dev);
289
290         return br_del_if(br, slave_dev);
291 }
292
293 static const struct ethtool_ops br_ethtool_ops = {
294         .get_drvinfo    = br_getinfo,
295         .get_link       = ethtool_op_get_link,
296 };
297
298 static const struct net_device_ops br_netdev_ops = {
299         .ndo_open                = br_dev_open,
300         .ndo_stop                = br_dev_stop,
301         .ndo_init                = br_dev_init,
302         .ndo_start_xmit          = br_dev_xmit,
303         .ndo_get_stats64         = br_get_stats64,
304         .ndo_set_mac_address     = br_set_mac_address,
305         .ndo_set_rx_mode         = br_dev_set_multicast_list,
306         .ndo_change_mtu          = br_change_mtu,
307         .ndo_do_ioctl            = br_dev_ioctl,
308 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
309         .ndo_netpoll_setup       = br_netpoll_setup,
310         .ndo_netpoll_cleanup     = br_netpoll_cleanup,
311         .ndo_poll_controller     = br_poll_controller,
312 #endif
313         .ndo_add_slave           = br_add_slave,
314         .ndo_del_slave           = br_del_slave,
315         .ndo_fix_features        = br_fix_features,
316 };
317
318 static void br_dev_free(struct net_device *dev)
319 {
320         struct net_bridge *br = netdev_priv(dev);
321
322         free_percpu(br->stats);
323         free_netdev(dev);
324 }
325
326 static struct device_type br_type = {
327         .name   = "bridge",
328 };
329
330 void br_dev_setup(struct net_device *dev)
331 {
332         struct net_bridge *br = netdev_priv(dev);
333
334         random_ether_addr(dev->dev_addr);
335         ether_setup(dev);
336
337         dev->netdev_ops = &br_netdev_ops;
338         dev->destructor = br_dev_free;
339         SET_ETHTOOL_OPS(dev, &br_ethtool_ops);
340         SET_NETDEV_DEVTYPE(dev, &br_type);
341         dev->tx_queue_len = 0;
342         dev->priv_flags = IFF_EBRIDGE;
343
344         dev->features = NETIF_F_SG | NETIF_F_FRAGLIST | NETIF_F_HIGHDMA |
345                         NETIF_F_GSO_MASK | NETIF_F_HW_CSUM | NETIF_F_LLTX |
346                         NETIF_F_NETNS_LOCAL | NETIF_F_HW_VLAN_TX;
347         dev->hw_features = NETIF_F_SG | NETIF_F_FRAGLIST | NETIF_F_HIGHDMA |
348                            NETIF_F_GSO_MASK | NETIF_F_HW_CSUM |
349                            NETIF_F_HW_VLAN_TX;
350
351         br->dev = dev;
352         spin_lock_init(&br->lock);
353         INIT_LIST_HEAD(&br->port_list);
354         spin_lock_init(&br->hash_lock);
355
356         br->bridge_id.prio[0] = 0x80;
357         br->bridge_id.prio[1] = 0x00;
358
359         memcpy(br->group_addr, br_group_address, ETH_ALEN);
360
361         br->stp_enabled = BR_NO_STP;
362         br->group_fwd_mask = BR_GROUPFWD_DEFAULT;
363
364         br->designated_root = br->bridge_id;
365         br->bridge_max_age = br->max_age = 20 * HZ;
366         br->bridge_hello_time = br->hello_time = 2 * HZ;
367         br->bridge_forward_delay = br->forward_delay = 15 * HZ;
368         br->ageing_time = 300 * HZ;
369
370         br_netfilter_rtable_init(br);
371         br_stp_timer_init(br);
372         br_multicast_init(br);
373 }