Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
[linux-2.6.git] / include / net / ip6_route.h
1 #ifndef _NET_IP6_ROUTE_H
2 #define _NET_IP6_ROUTE_H
3
4 #define IP6_RT_PRIO_USER        1024
5 #define IP6_RT_PRIO_ADDRCONF    256
6 #define IP6_RT_PRIO_KERN        512
7
8 struct route_info {
9         __u8                    type;
10         __u8                    length;
11         __u8                    prefix_len;
12 #if defined(__BIG_ENDIAN_BITFIELD)
13         __u8                    reserved_h:3,
14                                 route_pref:2,
15                                 reserved_l:3;
16 #elif defined(__LITTLE_ENDIAN_BITFIELD)
17         __u8                    reserved_l:3,
18                                 route_pref:2,
19                                 reserved_h:3;
20 #endif
21         __be32                  lifetime;
22         __u8                    prefix[0];      /* 0,8 or 16 */
23 };
24
25 #ifdef __KERNEL__
26
27 #include <net/flow.h>
28 #include <net/ip6_fib.h>
29 #include <net/sock.h>
30 #include <linux/ip.h>
31 #include <linux/ipv6.h>
32
33 #define RT6_LOOKUP_F_IFACE              0x00000001
34 #define RT6_LOOKUP_F_REACHABLE          0x00000002
35 #define RT6_LOOKUP_F_HAS_SADDR          0x00000004
36 #define RT6_LOOKUP_F_SRCPREF_TMP        0x00000008
37 #define RT6_LOOKUP_F_SRCPREF_PUBLIC     0x00000010
38 #define RT6_LOOKUP_F_SRCPREF_COA        0x00000020
39
40 /*
41  * rt6_srcprefs2flags() and rt6_flags2srcprefs() translate
42  * between IPV6_ADDR_PREFERENCES socket option values
43  *      IPV6_PREFER_SRC_TMP    = 0x1
44  *      IPV6_PREFER_SRC_PUBLIC = 0x2
45  *      IPV6_PREFER_SRC_COA    = 0x4
46  * and above RT6_LOOKUP_F_SRCPREF_xxx flags.
47  */
48 static inline int rt6_srcprefs2flags(unsigned int srcprefs)
49 {
50         /* No need to bitmask because srcprefs have only 3 bits. */
51         return srcprefs << 3;
52 }
53
54 static inline unsigned int rt6_flags2srcprefs(int flags)
55 {
56         return (flags >> 3) & 7;
57 }
58
59 extern void                     ip6_route_input(struct sk_buff *skb);
60
61 extern struct dst_entry *       ip6_route_output(struct net *net,
62                                                  struct sock *sk,
63                                                  struct flowi *fl);
64
65 extern int                      ip6_route_init(void);
66 extern void                     ip6_route_cleanup(void);
67
68 extern int                      ipv6_route_ioctl(struct net *net,
69                                                  unsigned int cmd,
70                                                  void __user *arg);
71
72 extern int                      ip6_route_add(struct fib6_config *cfg);
73 extern int                      ip6_ins_rt(struct rt6_info *);
74 extern int                      ip6_del_rt(struct rt6_info *);
75
76 extern struct rt6_info          *rt6_lookup(struct net *net,
77                                             const struct in6_addr *daddr,
78                                             const struct in6_addr *saddr,
79                                             int oif, int flags);
80
81 extern struct dst_entry *icmp6_dst_alloc(struct net_device *dev,
82                                          struct neighbour *neigh,
83                                          const struct in6_addr *addr);
84 extern int icmp6_dst_gc(void);
85
86 extern void fib6_force_start_gc(struct net *net);
87
88 extern struct rt6_info *addrconf_dst_alloc(struct inet6_dev *idev,
89                                            const struct in6_addr *addr,
90                                            int anycast);
91
92 extern int                      ip6_dst_hoplimit(struct dst_entry *dst);
93
94 /*
95  *      support functions for ND
96  *
97  */
98 extern struct rt6_info *        rt6_get_dflt_router(struct in6_addr *addr,
99                                                     struct net_device *dev);
100 extern struct rt6_info *        rt6_add_dflt_router(struct in6_addr *gwaddr,
101                                                     struct net_device *dev,
102                                                     unsigned int pref);
103
104 extern void                     rt6_purge_dflt_routers(struct net *net);
105
106 extern int                      rt6_route_rcv(struct net_device *dev,
107                                               u8 *opt, int len,
108                                               struct in6_addr *gwaddr);
109
110 extern void                     rt6_redirect(struct in6_addr *dest,
111                                              struct in6_addr *src,
112                                              struct in6_addr *saddr,
113                                              struct neighbour *neigh,
114                                              u8 *lladdr,
115                                              int on_link);
116
117 extern void                     rt6_pmtu_discovery(struct in6_addr *daddr,
118                                                    struct in6_addr *saddr,
119                                                    struct net_device *dev,
120                                                    u32 pmtu);
121
122 struct netlink_callback;
123
124 struct rt6_rtnl_dump_arg {
125         struct sk_buff *skb;
126         struct netlink_callback *cb;
127         struct net *net;
128 };
129
130 extern int rt6_dump_route(struct rt6_info *rt, void *p_arg);
131 extern void rt6_ifdown(struct net *net, struct net_device *dev);
132 extern void rt6_mtu_change(struct net_device *dev, unsigned mtu);
133
134
135 /*
136  *      Store a destination cache entry in a socket
137  */
138 static inline void __ip6_dst_store(struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
139                                    struct in6_addr *daddr, struct in6_addr *saddr)
140 {
141         struct ipv6_pinfo *np = inet6_sk(sk);
142         struct rt6_info *rt = (struct rt6_info *) dst;
143
144         sk_setup_caps(sk, dst);
145         np->daddr_cache = daddr;
146 #ifdef CONFIG_IPV6_SUBTREES
147         np->saddr_cache = saddr;
148 #endif
149         np->dst_cookie = rt->rt6i_node ? rt->rt6i_node->fn_sernum : 0;
150 }
151
152 static inline void ip6_dst_store(struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
153                                  struct in6_addr *daddr, struct in6_addr *saddr)
154 {
155         write_lock(&sk->sk_dst_lock);
156         __ip6_dst_store(sk, dst, daddr, saddr);
157         write_unlock(&sk->sk_dst_lock);
158 }
159
160 static inline int ipv6_unicast_destination(struct sk_buff *skb)
161 {
162         struct rt6_info *rt = (struct rt6_info *) skb_dst(skb);
163
164         return rt->rt6i_flags & RTF_LOCAL;
165 }
166
167 #endif
168 #endif