V4L/DVB (9160): v4l: remove vidioc_enum_fmt_vbi_cap
[linux-2.6.git] / include / media / v4l2-ioctl.h
1 /*
2  *
3  *      V 4 L 2   D R I V E R   H E L P E R   A P I
4  *
5  * Moved from videodev2.h
6  *
7  *      Some commonly needed functions for drivers (v4l2-common.o module)
8  */
9 #ifndef _V4L2_IOCTL_H
10 #define _V4L2_IOCTL_H
11
12 #include <linux/poll.h>
13 #include <linux/fs.h>
14 #include <linux/device.h>
15 #include <linux/mutex.h>
16 #include <linux/compiler.h> /* need __user */
17 #ifdef CONFIG_VIDEO_V4L1_COMPAT
18 #include <linux/videodev.h>
19 #else
20 #include <linux/videodev2.h>
21 #endif
22
23 struct v4l2_ioctl_ops {
24         /* ioctl callbacks */
25
26         /* VIDIOC_QUERYCAP handler */
27         int (*vidioc_querycap)(struct file *file, void *fh, struct v4l2_capability *cap);
28
29         /* Priority handling */
30         int (*vidioc_g_priority)   (struct file *file, void *fh,
31                                     enum v4l2_priority *p);
32         int (*vidioc_s_priority)   (struct file *file, void *fh,
33                                     enum v4l2_priority p);
34
35         /* VIDIOC_ENUM_FMT handlers */
36         int (*vidioc_enum_fmt_vid_cap)     (struct file *file, void *fh,
37                                             struct v4l2_fmtdesc *f);
38         int (*vidioc_enum_fmt_vid_overlay) (struct file *file, void *fh,
39                                             struct v4l2_fmtdesc *f);
40         int (*vidioc_enum_fmt_vid_out)     (struct file *file, void *fh,
41                                             struct v4l2_fmtdesc *f);
42         int (*vidioc_enum_fmt_type_private)(struct file *file, void *fh,
43                                             struct v4l2_fmtdesc *f);
44
45         /* VIDIOC_G_FMT handlers */
46         int (*vidioc_g_fmt_vid_cap)    (struct file *file, void *fh,
47                                         struct v4l2_format *f);
48         int (*vidioc_g_fmt_vid_overlay)(struct file *file, void *fh,
49                                         struct v4l2_format *f);
50         int (*vidioc_g_fmt_vid_out)    (struct file *file, void *fh,
51                                         struct v4l2_format *f);
52         int (*vidioc_g_fmt_vid_out_overlay)(struct file *file, void *fh,
53                                         struct v4l2_format *f);
54         int (*vidioc_g_fmt_vbi_cap)    (struct file *file, void *fh,
55                                         struct v4l2_format *f);
56         int (*vidioc_g_fmt_vbi_out)    (struct file *file, void *fh,
57                                         struct v4l2_format *f);
58         int (*vidioc_g_fmt_sliced_vbi_cap)(struct file *file, void *fh,
59                                         struct v4l2_format *f);
60         int (*vidioc_g_fmt_sliced_vbi_out)(struct file *file, void *fh,
61                                         struct v4l2_format *f);
62         int (*vidioc_g_fmt_type_private)(struct file *file, void *fh,
63                                         struct v4l2_format *f);
64
65         /* VIDIOC_S_FMT handlers */
66         int (*vidioc_s_fmt_vid_cap)    (struct file *file, void *fh,
67                                         struct v4l2_format *f);
68         int (*vidioc_s_fmt_vid_overlay)(struct file *file, void *fh,
69                                         struct v4l2_format *f);
70         int (*vidioc_s_fmt_vid_out)    (struct file *file, void *fh,
71                                         struct v4l2_format *f);
72         int (*vidioc_s_fmt_vid_out_overlay)(struct file *file, void *fh,
73                                         struct v4l2_format *f);
74         int (*vidioc_s_fmt_vbi_cap)    (struct file *file, void *fh,
75                                         struct v4l2_format *f);
76         int (*vidioc_s_fmt_vbi_out)    (struct file *file, void *fh,
77                                         struct v4l2_format *f);
78         int (*vidioc_s_fmt_sliced_vbi_cap)(struct file *file, void *fh,
79                                         struct v4l2_format *f);
80         int (*vidioc_s_fmt_sliced_vbi_out)(struct file *file, void *fh,
81                                         struct v4l2_format *f);
82         int (*vidioc_s_fmt_type_private)(struct file *file, void *fh,
83                                         struct v4l2_format *f);
84
85         /* VIDIOC_TRY_FMT handlers */
86         int (*vidioc_try_fmt_vid_cap)    (struct file *file, void *fh,
87                                           struct v4l2_format *f);
88         int (*vidioc_try_fmt_vid_overlay)(struct file *file, void *fh,
89                                           struct v4l2_format *f);
90         int (*vidioc_try_fmt_vid_out)    (struct file *file, void *fh,
91                                           struct v4l2_format *f);
92         int (*vidioc_try_fmt_vid_out_overlay)(struct file *file, void *fh,
93                                           struct v4l2_format *f);
94         int (*vidioc_try_fmt_vbi_cap)    (struct file *file, void *fh,
95                                           struct v4l2_format *f);
96         int (*vidioc_try_fmt_vbi_out)    (struct file *file, void *fh,
97                                           struct v4l2_format *f);
98         int (*vidioc_try_fmt_sliced_vbi_cap)(struct file *file, void *fh,
99                                           struct v4l2_format *f);
100         int (*vidioc_try_fmt_sliced_vbi_out)(struct file *file, void *fh,
101                                           struct v4l2_format *f);
102         int (*vidioc_try_fmt_type_private)(struct file *file, void *fh,
103                                           struct v4l2_format *f);
104
105         /* Buffer handlers */
106         int (*vidioc_reqbufs) (struct file *file, void *fh, struct v4l2_requestbuffers *b);
107         int (*vidioc_querybuf)(struct file *file, void *fh, struct v4l2_buffer *b);
108         int (*vidioc_qbuf)    (struct file *file, void *fh, struct v4l2_buffer *b);
109         int (*vidioc_dqbuf)   (struct file *file, void *fh, struct v4l2_buffer *b);
110
111
112         int (*vidioc_overlay) (struct file *file, void *fh, unsigned int i);
113 #ifdef CONFIG_VIDEO_V4L1_COMPAT
114                         /* buffer type is struct vidio_mbuf * */
115         int (*vidiocgmbuf)  (struct file *file, void *fh, struct video_mbuf *p);
116 #endif
117         int (*vidioc_g_fbuf)   (struct file *file, void *fh,
118                                 struct v4l2_framebuffer *a);
119         int (*vidioc_s_fbuf)   (struct file *file, void *fh,
120                                 struct v4l2_framebuffer *a);
121
122                 /* Stream on/off */
123         int (*vidioc_streamon) (struct file *file, void *fh, enum v4l2_buf_type i);
124         int (*vidioc_streamoff)(struct file *file, void *fh, enum v4l2_buf_type i);
125
126                 /* Standard handling
127                         ENUMSTD is handled by videodev.c
128                  */
129         int (*vidioc_g_std) (struct file *file, void *fh, v4l2_std_id *norm);
130         int (*vidioc_s_std) (struct file *file, void *fh, v4l2_std_id *norm);
131         int (*vidioc_querystd) (struct file *file, void *fh, v4l2_std_id *a);
132
133                 /* Input handling */
134         int (*vidioc_enum_input)(struct file *file, void *fh,
135                                  struct v4l2_input *inp);
136         int (*vidioc_g_input)   (struct file *file, void *fh, unsigned int *i);
137         int (*vidioc_s_input)   (struct file *file, void *fh, unsigned int i);
138
139                 /* Output handling */
140         int (*vidioc_enum_output) (struct file *file, void *fh,
141                                   struct v4l2_output *a);
142         int (*vidioc_g_output)   (struct file *file, void *fh, unsigned int *i);
143         int (*vidioc_s_output)   (struct file *file, void *fh, unsigned int i);
144
145                 /* Control handling */
146         int (*vidioc_queryctrl)        (struct file *file, void *fh,
147                                         struct v4l2_queryctrl *a);
148         int (*vidioc_g_ctrl)           (struct file *file, void *fh,
149                                         struct v4l2_control *a);
150         int (*vidioc_s_ctrl)           (struct file *file, void *fh,
151                                         struct v4l2_control *a);
152         int (*vidioc_g_ext_ctrls)      (struct file *file, void *fh,
153                                         struct v4l2_ext_controls *a);
154         int (*vidioc_s_ext_ctrls)      (struct file *file, void *fh,
155                                         struct v4l2_ext_controls *a);
156         int (*vidioc_try_ext_ctrls)    (struct file *file, void *fh,
157                                         struct v4l2_ext_controls *a);
158         int (*vidioc_querymenu)        (struct file *file, void *fh,
159                                         struct v4l2_querymenu *a);
160
161         /* Audio ioctls */
162         int (*vidioc_enumaudio)        (struct file *file, void *fh,
163                                         struct v4l2_audio *a);
164         int (*vidioc_g_audio)          (struct file *file, void *fh,
165                                         struct v4l2_audio *a);
166         int (*vidioc_s_audio)          (struct file *file, void *fh,
167                                         struct v4l2_audio *a);
168
169         /* Audio out ioctls */
170         int (*vidioc_enumaudout)       (struct file *file, void *fh,
171                                         struct v4l2_audioout *a);
172         int (*vidioc_g_audout)         (struct file *file, void *fh,
173                                         struct v4l2_audioout *a);
174         int (*vidioc_s_audout)         (struct file *file, void *fh,
175                                         struct v4l2_audioout *a);
176         int (*vidioc_g_modulator)      (struct file *file, void *fh,
177                                         struct v4l2_modulator *a);
178         int (*vidioc_s_modulator)      (struct file *file, void *fh,
179                                         struct v4l2_modulator *a);
180         /* Crop ioctls */
181         int (*vidioc_cropcap)          (struct file *file, void *fh,
182                                         struct v4l2_cropcap *a);
183         int (*vidioc_g_crop)           (struct file *file, void *fh,
184                                         struct v4l2_crop *a);
185         int (*vidioc_s_crop)           (struct file *file, void *fh,
186                                         struct v4l2_crop *a);
187         /* Compression ioctls */
188         int (*vidioc_g_jpegcomp)       (struct file *file, void *fh,
189                                         struct v4l2_jpegcompression *a);
190         int (*vidioc_s_jpegcomp)       (struct file *file, void *fh,
191                                         struct v4l2_jpegcompression *a);
192         int (*vidioc_g_enc_index)      (struct file *file, void *fh,
193                                         struct v4l2_enc_idx *a);
194         int (*vidioc_encoder_cmd)      (struct file *file, void *fh,
195                                         struct v4l2_encoder_cmd *a);
196         int (*vidioc_try_encoder_cmd)  (struct file *file, void *fh,
197                                         struct v4l2_encoder_cmd *a);
198
199         /* Stream type-dependent parameter ioctls */
200         int (*vidioc_g_parm)           (struct file *file, void *fh,
201                                         struct v4l2_streamparm *a);
202         int (*vidioc_s_parm)           (struct file *file, void *fh,
203                                         struct v4l2_streamparm *a);
204
205         /* Tuner ioctls */
206         int (*vidioc_g_tuner)          (struct file *file, void *fh,
207                                         struct v4l2_tuner *a);
208         int (*vidioc_s_tuner)          (struct file *file, void *fh,
209                                         struct v4l2_tuner *a);
210         int (*vidioc_g_frequency)      (struct file *file, void *fh,
211                                         struct v4l2_frequency *a);
212         int (*vidioc_s_frequency)      (struct file *file, void *fh,
213                                         struct v4l2_frequency *a);
214
215         /* Sliced VBI cap */
216         int (*vidioc_g_sliced_vbi_cap) (struct file *file, void *fh,
217                                         struct v4l2_sliced_vbi_cap *a);
218
219         /* Log status ioctl */
220         int (*vidioc_log_status)       (struct file *file, void *fh);
221
222         int (*vidioc_s_hw_freq_seek)   (struct file *file, void *fh,
223                                         struct v4l2_hw_freq_seek *a);
224
225         /* Debugging ioctls */
226 #ifdef CONFIG_VIDEO_ADV_DEBUG
227         int (*vidioc_g_register)       (struct file *file, void *fh,
228                                         struct v4l2_register *reg);
229         int (*vidioc_s_register)       (struct file *file, void *fh,
230                                         struct v4l2_register *reg);
231 #endif
232         int (*vidioc_g_chip_ident)     (struct file *file, void *fh,
233                                         struct v4l2_chip_ident *chip);
234
235         /* For other private ioctls */
236         int (*vidioc_default)          (struct file *file, void *fh,
237                                         int cmd, void *arg);
238 };
239
240
241 /* v4l debugging and diagnostics */
242
243 /* Debug bitmask flags to be used on V4L2 */
244 #define V4L2_DEBUG_IOCTL     0x01
245 #define V4L2_DEBUG_IOCTL_ARG 0x02
246
247 /* Use this macro for non-I2C drivers. Pass the driver name as the first arg. */
248 #define v4l_print_ioctl(name, cmd)               \
249         do {                                     \
250                 printk(KERN_DEBUG "%s: ", name); \
251                 v4l_printk_ioctl(cmd);           \
252         } while (0)
253
254 /* Use this macro in I2C drivers where 'client' is the struct i2c_client
255    pointer */
256 #define v4l_i2c_print_ioctl(client, cmd)                   \
257         do {                                               \
258                 v4l_client_printk(KERN_DEBUG, client, ""); \
259                 v4l_printk_ioctl(cmd);                     \
260         } while (0)
261
262 /*  Video standard functions  */
263 extern const char *v4l2_norm_to_name(v4l2_std_id id);
264 extern int v4l2_video_std_construct(struct v4l2_standard *vs,
265                                     int id, const char *name);
266 /* Prints the ioctl in a human-readable format */
267 extern void v4l_printk_ioctl(unsigned int cmd);
268
269 /* names for fancy debug output */
270 extern const char *v4l2_field_names[];
271 extern const char *v4l2_type_names[];
272
273 /*  Compatibility layer interface  --  v4l1-compat module */
274 typedef int (*v4l2_kioctl)(struct inode *inode, struct file *file,
275                            unsigned int cmd, void *arg);
276 #ifdef CONFIG_VIDEO_V4L1_COMPAT
277 int v4l_compat_translate_ioctl(struct inode *inode, struct file *file,
278                                int cmd, void *arg, v4l2_kioctl driver_ioctl);
279 #else
280 #define v4l_compat_translate_ioctl(inode, file, cmd, arg, ioctl) (-EINVAL)
281 #endif
282
283 /* 32 Bits compatibility layer for 64 bits processors */
284 extern long v4l_compat_ioctl32(struct file *file, unsigned int cmd,
285                                 unsigned long arg);
286
287 extern int video_ioctl2(struct inode *inode, struct file *file,
288                           unsigned int cmd, unsigned long arg);
289
290 /* Include support for obsoleted stuff */
291 extern int video_usercopy(struct inode *inode, struct file *file,
292                           unsigned int cmd, unsigned long arg,
293                           int (*func)(struct inode *inode, struct file *file,
294                                       unsigned int cmd, void *arg));
295
296 #endif /* _V4L2_IOCTL_H */