47c3da76dcb8e99d8db69cbe36cd48210d1b80c1
[linux-2.6.git] / include / asm-sparc64 / vio.h
1 #ifndef _SPARC64_VIO_H
2 #define _SPARC64_VIO_H
3
4 #include <linux/kernel.h>
5 #include <linux/device.h>
6 #include <linux/mod_devicetable.h>
7 #include <linux/timer.h>
8 #include <linux/spinlock.h>
9 #include <linux/completion.h>
10 #include <linux/list.h>
11
12 #include <asm/ldc.h>
13 #include <asm/mdesc.h>
14
15 struct vio_msg_tag {
16         u8                      type;
17 #define VIO_TYPE_CTRL           0x01
18 #define VIO_TYPE_DATA           0x02
19 #define VIO_TYPE_ERR            0x04
20
21         u8                      stype;
22 #define VIO_SUBTYPE_INFO        0x01
23 #define VIO_SUBTYPE_ACK         0x02
24 #define VIO_SUBTYPE_NACK        0x04
25
26         u16                     stype_env;
27 #define VIO_VER_INFO            0x0001
28 #define VIO_ATTR_INFO           0x0002
29 #define VIO_DRING_REG           0x0003
30 #define VIO_DRING_UNREG         0x0004
31 #define VIO_RDX                 0x0005
32 #define VIO_PKT_DATA            0x0040
33 #define VIO_DESC_DATA           0x0041
34 #define VIO_DRING_DATA          0x0042
35 #define VNET_MCAST_INFO         0x0101
36
37         u32             sid;
38 };
39
40 struct vio_rdx {
41         struct vio_msg_tag      tag;
42         u64                     resv[6];
43 };
44
45 struct vio_ver_info {
46         struct vio_msg_tag      tag;
47         u16                     major;
48         u16                     minor;
49         u8                      dev_class;
50 #define VDEV_NETWORK            0x01
51 #define VDEV_NETWORK_SWITCH     0x02
52 #define VDEV_DISK               0x03
53 #define VDEV_DISK_SERVER        0x04
54
55         u8                      resv1[3];
56         u64                     resv2[5];
57 };
58
59 struct vio_dring_register {
60         struct vio_msg_tag      tag;
61         u64                     dring_ident;
62         u32                     num_descr;
63         u32                     descr_size;
64         u16                     options;
65 #define VIO_TX_DRING            0x0001
66 #define VIO_RX_DRING            0x0002
67         u16                     resv;
68         u32                     num_cookies;
69         struct ldc_trans_cookie cookies[0];
70 };
71
72 struct vio_dring_unregister {
73         struct vio_msg_tag      tag;
74         u64                     dring_ident;
75         u64                     resv[5];
76 };
77
78 /* Data transfer modes */
79 #define VIO_PKT_MODE            0x01 /* Packet based transfer   */
80 #define VIO_DESC_MODE           0x02 /* In-band descriptors     */
81 #define VIO_DRING_MODE          0x03 /* Descriptor rings        */
82
83 struct vio_dring_data {
84         struct vio_msg_tag      tag;
85         u64                     seq;
86         u64                     dring_ident;
87         u32                     start_idx;
88         u32                     end_idx;
89         u8                      state;
90 #define VIO_DRING_ACTIVE        0x01
91 #define VIO_DRING_STOPPED       0x02
92
93         u8                      __pad1;
94         u16                     __pad2;
95         u32                     __pad3;
96         u64                     __par4[2];
97 };
98
99 struct vio_dring_hdr {
100         u8                      state;
101 #define VIO_DESC_FREE           0x01
102 #define VIO_DESC_READY          0x02
103 #define VIO_DESC_ACCEPTED       0x03
104 #define VIO_DESC_DONE           0x04
105         u8                      ack;
106 #define VIO_ACK_ENABLE          0x01
107 #define VIO_ACK_DISABLE         0x00
108
109         u16                     __pad1;
110         u32                     __pad2;
111 };
112
113 /* VIO disk specific structures and defines */
114 struct vio_disk_attr_info {
115         struct vio_msg_tag      tag;
116         u8                      xfer_mode;
117         u8                      vdisk_type;
118 #define VD_DISK_TYPE_SLICE      0x01 /* Slice in block device   */
119 #define VD_DISK_TYPE_DISK       0x02 /* Entire block device     */
120         u16                     resv1;
121         u32                     vdisk_block_size;
122         u64                     operations;
123         u64                     vdisk_size;
124         u64                     max_xfer_size;
125         u64                     resv2[2];
126 };
127
128 struct vio_disk_desc {
129         struct vio_dring_hdr    hdr;
130         u64                     req_id;
131         u8                      operation;
132 #define VD_OP_BREAD             0x01 /* Block read                      */
133 #define VD_OP_BWRITE            0x02 /* Block write                     */
134 #define VD_OP_FLUSH             0x03 /* Flush disk contents             */
135 #define VD_OP_GET_WCE           0x04 /* Get write-cache status          */
136 #define VD_OP_SET_WCE           0x05 /* Enable/disable write-cache      */
137 #define VD_OP_GET_VTOC          0x06 /* Get VTOC                        */
138 #define VD_OP_SET_VTOC          0x07 /* Set VTOC                        */
139 #define VD_OP_GET_DISKGEOM      0x08 /* Get disk geometry               */
140 #define VD_OP_SET_DISKGEOM      0x09 /* Set disk geometry               */
141 #define VD_OP_SCSICMD           0x0a /* SCSI control command            */
142 #define VD_OP_GET_DEVID         0x0b /* Get device ID                   */
143 #define VD_OP_GET_EFI           0x0c /* Get EFI                         */
144 #define VD_OP_SET_EFI           0x0d /* Set EFI                         */
145         u8                      slice;
146         u16                     resv1;
147         u32                     status;
148         u64                     offset;
149         u64                     size;
150         u32                     ncookies;
151         u32                     resv2;
152         struct ldc_trans_cookie cookies[0];
153 };
154
155 #define VIO_DISK_VNAME_LEN      8
156 #define VIO_DISK_ALABEL_LEN     128
157 #define VIO_DISK_NUM_PART       8
158
159 struct vio_disk_vtoc {
160         u8                      volume_name[VIO_DISK_VNAME_LEN];
161         u16                     sector_size;
162         u16                     num_partitions;
163         u8                      ascii_label[VIO_DISK_ALABEL_LEN];
164         struct {
165                 u16             id;
166                 u16             perm_flags;
167                 u32             resv;
168                 u64             start_block;
169                 u64             num_blocks;
170         } partitions[VIO_DISK_NUM_PART];
171 };
172
173 struct vio_disk_geom {
174         u16                     num_cyl; /* Num data cylinders          */
175         u16                     alt_cyl; /* Num alternate cylinders     */
176         u16                     beg_cyl; /* Cyl off of fixed head area  */
177         u16                     num_hd;  /* Num heads                   */
178         u16                     num_sec; /* Num sectors                 */
179         u16                     ifact;   /* Interleave factor           */
180         u16                     apc;     /* Alts per cylinder (SCSI)    */
181         u16                     rpm;     /* Revolutions per minute      */
182         u16                     phy_cyl; /* Num physical cylinders      */
183         u16                     wr_skip; /* Num sects to skip, writes   */
184         u16                     rd_skip; /* Num sects to skip, writes   */
185 };
186
187 struct vio_disk_devid {
188         u16                     resv;
189         u16                     type;
190         u32                     len;
191         char                    id[0];
192 };
193
194 struct vio_disk_efi {
195         u64                     lba;
196         u64                     len;
197         char                    data[0];
198 };
199
200 /* VIO net specific structures and defines */
201 struct vio_net_attr_info {
202         struct vio_msg_tag      tag;
203         u8                      xfer_mode;
204         u8                      addr_type;
205 #define VNET_ADDR_ETHERMAC      0x01
206         u16                     ack_freq;
207         u32                     resv1;
208         u64                     addr;
209         u64                     mtu;
210         u64                     resv2[3];
211 };
212
213 #define VNET_NUM_MCAST          7
214
215 struct vio_net_mcast_info {
216         struct vio_msg_tag      tag;
217         u8                      set;
218         u8                      count;
219         u8                      mcast_addr[VNET_NUM_MCAST * 6];
220         u32                     resv;
221 };
222
223 struct vio_net_desc {
224         struct vio_dring_hdr    hdr;
225         u32                     size;
226         u32                     ncookies;
227         struct ldc_trans_cookie cookies[0];
228 };
229
230 #define VIO_MAX_RING_COOKIES    24
231
232 struct vio_dring_state {
233         u64                     ident;
234         void                    *base;
235         u64                     snd_nxt;
236         u64                     rcv_nxt;
237         u32                     entry_size;
238         u32                     num_entries;
239         u32                     prod;
240         u32                     cons;
241         u32                     pending;
242         int                     ncookies;
243         struct ldc_trans_cookie cookies[VIO_MAX_RING_COOKIES];
244 };
245
246 static inline void *vio_dring_cur(struct vio_dring_state *dr)
247 {
248         return dr->base + (dr->entry_size * dr->prod);
249 }
250
251 static inline void *vio_dring_entry(struct vio_dring_state *dr,
252                                     unsigned int index)
253 {
254         return dr->base + (dr->entry_size * index);
255 }
256
257 static inline u32 vio_dring_avail(struct vio_dring_state *dr,
258                                   unsigned int ring_size)
259 {
260         /* Ensure build-time power-of-2.  */
261         BUILD_BUG_ON(ring_size & (ring_size - 1));
262
263         return (dr->pending -
264                 ((dr->prod - dr->cons) & (ring_size - 1)));
265 }
266
267 struct vio_dev {
268         struct mdesc_node       *mp;
269         struct device_node      *dp;
270
271         const char              *type;
272         const char              *compat;
273         int                     compat_len;
274
275         struct device           dev;
276 };
277
278 struct vio_driver {
279         struct list_head                node;
280         const struct vio_device_id      *id_table;
281         int (*probe)(struct vio_dev *dev, const struct vio_device_id *id);
282         int (*remove)(struct vio_dev *dev);
283         void (*shutdown)(struct vio_dev *dev);
284         unsigned long                   driver_data;
285         struct device_driver            driver;
286 };
287
288 struct vio_version {
289         u16             major;
290         u16             minor;
291 };
292
293 struct vio_driver_state;
294 struct vio_driver_ops {
295         int     (*send_attr)(struct vio_driver_state *vio);
296         int     (*handle_attr)(struct vio_driver_state *vio, void *pkt);
297         void    (*handshake_complete)(struct vio_driver_state *vio);
298 };
299
300 struct vio_completion {
301         struct completion       com;
302         int                     err;
303         int                     waiting_for;
304 };
305
306 struct vio_driver_state {
307         /* Protects VIO handshake and, optionally, driver private state.  */
308         spinlock_t              lock;
309
310         struct ldc_channel      *lp;
311
312         u32                     _peer_sid;
313         u32                     _local_sid;
314         struct vio_dring_state  drings[2];
315 #define VIO_DRIVER_TX_RING      0
316 #define VIO_DRIVER_RX_RING      1
317
318         u8                      hs_state;
319 #define VIO_HS_INVALID          0x00
320 #define VIO_HS_GOTVERS          0x01
321 #define VIO_HS_GOT_ATTR         0x04
322 #define VIO_HS_SENT_DREG        0x08
323 #define VIO_HS_SENT_RDX         0x10
324 #define VIO_HS_GOT_RDX_ACK      0x20
325 #define VIO_HS_GOT_RDX          0x40
326 #define VIO_HS_SENT_RDX_ACK     0x80
327 #define VIO_HS_COMPLETE         (VIO_HS_GOT_RDX_ACK | VIO_HS_SENT_RDX_ACK)
328
329         u8                      dev_class;
330
331         u8                      dr_state;
332 #define VIO_DR_STATE_TXREG      0x01
333 #define VIO_DR_STATE_RXREG      0x02
334 #define VIO_DR_STATE_TXREQ      0x10
335 #define VIO_DR_STATE_RXREQ      0x20
336
337         u8                      debug;
338 #define VIO_DEBUG_HS            0x01
339 #define VIO_DEBUG_DATA          0x02
340
341         void                    *desc_buf;
342         unsigned int            desc_buf_len;
343
344         struct vio_completion   *cmp;
345
346         struct vio_dev          *vdev;
347
348         unsigned long           channel_id;
349         unsigned int            tx_irq;
350         unsigned int            rx_irq;
351
352         struct timer_list       timer;
353
354         struct vio_version      ver;
355
356         struct mdesc_node       *endpoint;
357
358         struct vio_version      *ver_table;
359         int                     ver_table_entries;
360
361         char                    *name;
362
363         struct vio_driver_ops   *ops;
364 };
365
366 #define viodbg(TYPE, f, a...) \
367 do {    if (vio->debug & VIO_DEBUG_##TYPE) \
368                 printk(KERN_INFO "vio: ID[%lu] " f, vio->channel_id, ## a); \
369 } while (0)
370
371 extern int vio_register_driver(struct vio_driver *drv);
372 extern void vio_unregister_driver(struct vio_driver *drv);
373
374 static inline struct vio_driver *to_vio_driver(struct device_driver *drv)
375 {
376         return container_of(drv, struct vio_driver, driver);
377 }
378
379 static inline struct vio_dev *to_vio_dev(struct device *dev)
380 {
381         return container_of(dev, struct vio_dev, dev);
382 }
383
384 extern int vio_ldc_send(struct vio_driver_state *vio, void *data, int len);
385 extern void vio_link_state_change(struct vio_driver_state *vio, int event);
386 extern void vio_conn_reset(struct vio_driver_state *vio);
387 extern int vio_control_pkt_engine(struct vio_driver_state *vio, void *pkt);
388 extern int vio_validate_sid(struct vio_driver_state *vio,
389                             struct vio_msg_tag *tp);
390 extern u32 vio_send_sid(struct vio_driver_state *vio);
391 extern int vio_ldc_alloc(struct vio_driver_state *vio,
392                          struct ldc_channel_config *base_cfg, void *event_arg);
393 extern void vio_ldc_free(struct vio_driver_state *vio);
394 extern int vio_driver_init(struct vio_driver_state *vio, struct vio_dev *vdev,
395                            u8 dev_class, struct mdesc_node *channel_endpoint,
396                            struct vio_version *ver_table, int ver_table_size,
397                            struct vio_driver_ops *ops, char *name);
398
399 extern struct mdesc_node *vio_find_endpoint(struct vio_dev *vdev);
400 extern void vio_port_up(struct vio_driver_state *vio);
401
402 #endif /* _SPARC64_VIO_H */