ufs: ensure fast symlinks are NUL-terminated
[linux-2.6.git] / fs / ufs / ufs.h
1 #ifndef _UFS_UFS_H
2 #define _UFS_UFS_H 1
3
4 #define UFS_MAX_GROUP_LOADED 8
5 #define UFS_CGNO_EMPTY ((unsigned)-1)
6
7 struct ufs_sb_private_info;
8 struct ufs_cg_private_info;
9 struct ufs_csum;
10
11 struct ufs_sb_info {
12         struct ufs_sb_private_info * s_uspi;
13         struct ufs_csum * s_csp;
14         unsigned s_bytesex;
15         unsigned s_flags;
16         struct buffer_head ** s_ucg;
17         struct ufs_cg_private_info * s_ucpi[UFS_MAX_GROUP_LOADED];
18         unsigned s_cgno[UFS_MAX_GROUP_LOADED];
19         unsigned short s_cg_loaded;
20         unsigned s_mount_opt;
21 };
22
23 struct ufs_inode_info {
24         union {
25                 __fs32  i_data[15];
26                 __u8    i_symlink[2 * 4 * 15];
27                 __fs64  u2_i_data[15];
28         } i_u1;
29         __u32   i_flags;
30         __u32   i_shadow;
31         __u32   i_unused1;
32         __u32   i_unused2;
33         __u32   i_oeftflag;
34         __u16   i_osync;
35         __u64   i_lastfrag;
36         __u32   i_dir_start_lookup;
37         struct inode vfs_inode;
38 };
39
40 /* mount options */
41 #define UFS_MOUNT_ONERROR               0x0000000F
42 #define UFS_MOUNT_ONERROR_PANIC         0x00000001
43 #define UFS_MOUNT_ONERROR_LOCK          0x00000002
44 #define UFS_MOUNT_ONERROR_UMOUNT        0x00000004
45 #define UFS_MOUNT_ONERROR_REPAIR        0x00000008
46
47 #define UFS_MOUNT_UFSTYPE               0x0000FFF0
48 #define UFS_MOUNT_UFSTYPE_OLD           0x00000010
49 #define UFS_MOUNT_UFSTYPE_44BSD         0x00000020
50 #define UFS_MOUNT_UFSTYPE_SUN           0x00000040
51 #define UFS_MOUNT_UFSTYPE_NEXTSTEP      0x00000080
52 #define UFS_MOUNT_UFSTYPE_NEXTSTEP_CD   0x00000100
53 #define UFS_MOUNT_UFSTYPE_OPENSTEP      0x00000200
54 #define UFS_MOUNT_UFSTYPE_SUNx86        0x00000400
55 #define UFS_MOUNT_UFSTYPE_HP            0x00000800
56 #define UFS_MOUNT_UFSTYPE_UFS2          0x00001000
57 #define UFS_MOUNT_UFSTYPE_SUNOS         0x00002000
58
59 #define ufs_clear_opt(o,opt)    o &= ~UFS_MOUNT_##opt
60 #define ufs_set_opt(o,opt)      o |= UFS_MOUNT_##opt
61 #define ufs_test_opt(o,opt)     ((o) & UFS_MOUNT_##opt)
62
63 /*
64  * Debug code
65  */
66 #ifdef CONFIG_UFS_DEBUG
67 #       define UFSD(f, a...)    {                                       \
68                 printk ("UFSD (%s, %d): %s:",                           \
69                         __FILE__, __LINE__, __func__);          \
70                 printk (f, ## a);                                       \
71         }
72 #else
73 #       define UFSD(f, a...)    /**/
74 #endif
75
76 /* balloc.c */
77 extern void ufs_free_fragments (struct inode *, u64, unsigned);
78 extern void ufs_free_blocks (struct inode *, u64, unsigned);
79 extern u64 ufs_new_fragments(struct inode *, void *, u64, u64,
80                              unsigned, int *, struct page *);
81
82 /* cylinder.c */
83 extern struct ufs_cg_private_info * ufs_load_cylinder (struct super_block *, unsigned);
84 extern void ufs_put_cylinder (struct super_block *, unsigned);
85
86 /* dir.c */
87 extern const struct inode_operations ufs_dir_inode_operations;
88 extern int ufs_add_link (struct dentry *, struct inode *);
89 extern ino_t ufs_inode_by_name(struct inode *, struct dentry *);
90 extern int ufs_make_empty(struct inode *, struct inode *);
91 extern struct ufs_dir_entry *ufs_find_entry(struct inode *, struct dentry *, struct page **);
92 extern int ufs_delete_entry(struct inode *, struct ufs_dir_entry *, struct page *);
93 extern int ufs_empty_dir (struct inode *);
94 extern struct ufs_dir_entry *ufs_dotdot(struct inode *, struct page **);
95 extern void ufs_set_link(struct inode *dir, struct ufs_dir_entry *de,
96                          struct page *page, struct inode *inode);
97
98 /* file.c */
99 extern const struct inode_operations ufs_file_inode_operations;
100 extern const struct file_operations ufs_file_operations;
101
102 extern const struct address_space_operations ufs_aops;
103
104 /* ialloc.c */
105 extern void ufs_free_inode (struct inode *inode);
106 extern struct inode * ufs_new_inode (struct inode *, int);
107
108 /* inode.c */
109 extern struct inode *ufs_iget(struct super_block *, unsigned long);
110 extern int ufs_write_inode (struct inode *, int);
111 extern int ufs_sync_inode (struct inode *);
112 extern void ufs_delete_inode (struct inode *);
113 extern struct buffer_head * ufs_bread (struct inode *, unsigned, int, int *);
114 extern int ufs_getfrag_block (struct inode *inode, sector_t fragment, struct buffer_head *bh_result, int create);
115
116 /* namei.c */
117 extern const struct file_operations ufs_dir_operations;
118
119 /* super.c */
120 extern void ufs_warning (struct super_block *, const char *, const char *, ...) __attribute__ ((format (printf, 3, 4)));
121 extern void ufs_error (struct super_block *, const char *, const char *, ...) __attribute__ ((format (printf, 3, 4)));
122 extern void ufs_panic (struct super_block *, const char *, const char *, ...) __attribute__ ((format (printf, 3, 4)));
123
124 /* symlink.c */
125 extern const struct inode_operations ufs_fast_symlink_inode_operations;
126
127 /* truncate.c */
128 extern int ufs_truncate (struct inode *, loff_t);
129
130 static inline struct ufs_sb_info *UFS_SB(struct super_block *sb)
131 {
132         return sb->s_fs_info;
133 }
134
135 static inline struct ufs_inode_info *UFS_I(struct inode *inode)
136 {
137         return container_of(inode, struct ufs_inode_info, vfs_inode);
138 }
139
140 /*
141  * Give cylinder group number for a file system block.
142  * Give cylinder group block number for a file system block.
143  */
144 /* #define      ufs_dtog(d)     ((d) / uspi->s_fpg) */
145 static inline u64 ufs_dtog(struct ufs_sb_private_info * uspi, u64 b)
146 {
147         do_div(b, uspi->s_fpg);
148         return b;
149 }
150 /* #define      ufs_dtogd(d)    ((d) % uspi->s_fpg) */
151 static inline u32 ufs_dtogd(struct ufs_sb_private_info * uspi, u64 b)
152 {
153         return do_div(b, uspi->s_fpg);
154 }
155
156 #endif /* _UFS_UFS_H */