Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/wfg/writeback
[linux-2.6.git] / fs / nfs / symlink.c
1 /*
2  *  linux/fs/nfs/symlink.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1992  Rick Sladkey
5  *
6  *  Optimization changes Copyright (C) 1994 Florian La Roche
7  *
8  *  Jun 7 1999, cache symlink lookups in the page cache.  -DaveM
9  *
10  *  nfs symlink handling code
11  */
12
13 #include <linux/time.h>
14 #include <linux/errno.h>
15 #include <linux/sunrpc/clnt.h>
16 #include <linux/nfs.h>
17 #include <linux/nfs2.h>
18 #include <linux/nfs_fs.h>
19 #include <linux/pagemap.h>
20 #include <linux/stat.h>
21 #include <linux/mm.h>
22 #include <linux/string.h>
23 #include <linux/namei.h>
24
25 /* Symlink caching in the page cache is even more simplistic
26  * and straight-forward than readdir caching.
27  */
28
29 static int nfs_symlink_filler(struct inode *inode, struct page *page)
30 {
31         int error;
32
33         error = NFS_PROTO(inode)->readlink(inode, page, 0, PAGE_SIZE);
34         if (error < 0)
35                 goto error;
36         SetPageUptodate(page);
37         unlock_page(page);
38         return 0;
39
40 error:
41         SetPageError(page);
42         unlock_page(page);
43         return -EIO;
44 }
45
46 static void *nfs_follow_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
47 {
48         struct inode *inode = dentry->d_inode;
49         struct page *page;
50         void *err;
51
52         err = ERR_PTR(nfs_revalidate_mapping(inode, inode->i_mapping));
53         if (err)
54                 goto read_failed;
55         page = read_cache_page(&inode->i_data, 0,
56                                 (filler_t *)nfs_symlink_filler, inode);
57         if (IS_ERR(page)) {
58                 err = page;
59                 goto read_failed;
60         }
61         nd_set_link(nd, kmap(page));
62         return page;
63
64 read_failed:
65         nd_set_link(nd, err);
66         return NULL;
67 }
68
69 /*
70  * symlinks can't do much...
71  */
72 const struct inode_operations nfs_symlink_inode_operations = {
73         .readlink       = generic_readlink,
74         .follow_link    = nfs_follow_link,
75         .put_link       = page_put_link,
76         .getattr        = nfs_getattr,
77         .setattr        = nfs_setattr,
78 };