NFSv4: Return delegation upon rename or removal of file.
[linux-2.6.git] / fs / nfs / delegation.h
1 /*
2  * linux/fs/nfs/delegation.h
3  *
4  * Copyright (c) Trond Myklebust
5  *
6  * Definitions pertaining to NFS delegated files
7  */
8 #ifndef FS_NFS_DELEGATION_H
9 #define FS_NFS_DELEGATION_H
10
11 #if defined(CONFIG_NFS_V4)
12 /*
13  * NFSv4 delegation
14  */
15 struct nfs_delegation {
16         struct list_head super_list;
17         struct rpc_cred *cred;
18         struct inode *inode;
19         nfs4_stateid stateid;
20         int type;
21 #define NFS_DELEGATION_NEED_RECLAIM 1
22         long flags;
23         loff_t maxsize;
24 };
25
26 int nfs_inode_set_delegation(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, struct nfs_openres *res);
27 void nfs_inode_reclaim_delegation(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, struct nfs_openres *res);
28 int __nfs_inode_return_delegation(struct inode *inode);
29 int nfs_async_inode_return_delegation(struct inode *inode, const nfs4_stateid *stateid);
30
31 struct inode *nfs_delegation_find_inode(struct nfs4_client *clp, const struct nfs_fh *fhandle);
32 void nfs_return_all_delegations(struct super_block *sb);
33 void nfs_handle_cb_pathdown(struct nfs4_client *clp);
34
35 void nfs_delegation_mark_reclaim(struct nfs4_client *clp);
36 void nfs_delegation_reap_unclaimed(struct nfs4_client *clp);
37
38 /* NFSv4 delegation-related procedures */
39 int nfs4_proc_delegreturn(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, const nfs4_stateid *stateid);
40 int nfs4_open_delegation_recall(struct dentry *dentry, struct nfs4_state *state);
41
42 static inline int nfs_have_delegation(struct inode *inode, int flags)
43 {
44         flags &= FMODE_READ|FMODE_WRITE;
45         smp_rmb();
46         if ((NFS_I(inode)->delegation_state & flags) == flags)
47                 return 1;
48         return 0;
49 }
50
51 static inline int nfs_inode_return_delegation(struct inode *inode)
52 {
53         int err = 0;
54
55         if (NFS_I(inode)->delegation != NULL)
56                 err = __nfs_inode_return_delegation(inode);
57         return err;
58 }
59 #else
60 static inline int nfs_have_delegation(struct inode *inode, int flags)
61 {
62         return 0;
63 }
64
65 static inline int nfs_inode_return_delegation(struct inode *inode)
66 {
67         return 0;
68 }
69 #endif
70
71 #endif