remove inode_setattr
[linux-2.6.git] / fs / hpfs / inode.c
1 /*
2  *  linux/fs/hpfs/inode.c
3  *
4  *  Mikulas Patocka (mikulas@artax.karlin.mff.cuni.cz), 1998-1999
5  *
6  *  inode VFS functions
7  */
8
9 #include <linux/smp_lock.h>
10 #include <linux/slab.h>
11 #include "hpfs_fn.h"
12
13 void hpfs_init_inode(struct inode *i)
14 {
15         struct super_block *sb = i->i_sb;
16         struct hpfs_inode_info *hpfs_inode = hpfs_i(i);
17
18         i->i_uid = hpfs_sb(sb)->sb_uid;
19         i->i_gid = hpfs_sb(sb)->sb_gid;
20         i->i_mode = hpfs_sb(sb)->sb_mode;
21         hpfs_inode->i_conv = hpfs_sb(sb)->sb_conv;
22         i->i_size = -1;
23         i->i_blocks = -1;
24         
25         hpfs_inode->i_dno = 0;
26         hpfs_inode->i_n_secs = 0;
27         hpfs_inode->i_file_sec = 0;
28         hpfs_inode->i_disk_sec = 0;
29         hpfs_inode->i_dpos = 0;
30         hpfs_inode->i_dsubdno = 0;
31         hpfs_inode->i_ea_mode = 0;
32         hpfs_inode->i_ea_uid = 0;
33         hpfs_inode->i_ea_gid = 0;
34         hpfs_inode->i_ea_size = 0;
35
36         hpfs_inode->i_rddir_off = NULL;
37         hpfs_inode->i_dirty = 0;
38
39         i->i_ctime.tv_sec = i->i_ctime.tv_nsec = 0;
40         i->i_mtime.tv_sec = i->i_mtime.tv_nsec = 0;
41         i->i_atime.tv_sec = i->i_atime.tv_nsec = 0;
42 }
43
44 void hpfs_read_inode(struct inode *i)
45 {
46         struct buffer_head *bh;
47         struct fnode *fnode;
48         struct super_block *sb = i->i_sb;
49         struct hpfs_inode_info *hpfs_inode = hpfs_i(i);
50         void *ea;
51         int ea_size;
52
53         if (!(fnode = hpfs_map_fnode(sb, i->i_ino, &bh))) {
54                 /*i->i_mode |= S_IFREG;
55                 i->i_mode &= ~0111;
56                 i->i_op = &hpfs_file_iops;
57                 i->i_fop = &hpfs_file_ops;
58                 i->i_nlink = 0;*/
59                 make_bad_inode(i);
60                 return;
61         }
62         if (hpfs_sb(i->i_sb)->sb_eas) {
63                 if ((ea = hpfs_get_ea(i->i_sb, fnode, "UID", &ea_size))) {
64                         if (ea_size == 2) {
65                                 i->i_uid = le16_to_cpu(*(__le16*)ea);
66                                 hpfs_inode->i_ea_uid = 1;
67                         }
68                         kfree(ea);
69                 }
70                 if ((ea = hpfs_get_ea(i->i_sb, fnode, "GID", &ea_size))) {
71                         if (ea_size == 2) {
72                                 i->i_gid = le16_to_cpu(*(__le16*)ea);
73                                 hpfs_inode->i_ea_gid = 1;
74                         }
75                         kfree(ea);
76                 }
77                 if ((ea = hpfs_get_ea(i->i_sb, fnode, "SYMLINK", &ea_size))) {
78                         kfree(ea);
79                         i->i_mode = S_IFLNK | 0777;
80                         i->i_op = &page_symlink_inode_operations;
81                         i->i_data.a_ops = &hpfs_symlink_aops;
82                         i->i_nlink = 1;
83                         i->i_size = ea_size;
84                         i->i_blocks = 1;
85                         brelse(bh);
86                         return;
87                 }
88                 if ((ea = hpfs_get_ea(i->i_sb, fnode, "MODE", &ea_size))) {
89                         int rdev = 0;
90                         umode_t mode = hpfs_sb(sb)->sb_mode;
91                         if (ea_size == 2) {
92                                 mode = le16_to_cpu(*(__le16*)ea);
93                                 hpfs_inode->i_ea_mode = 1;
94                         }
95                         kfree(ea);
96                         i->i_mode = mode;
97                         if (S_ISBLK(mode) || S_ISCHR(mode)) {
98                                 if ((ea = hpfs_get_ea(i->i_sb, fnode, "DEV", &ea_size))) {
99                                         if (ea_size == 4)
100                                                 rdev = le32_to_cpu(*(__le32*)ea);
101                                         kfree(ea);
102                                 }
103                         }
104                         if (S_ISBLK(mode) || S_ISCHR(mode) || S_ISFIFO(mode) || S_ISSOCK(mode)) {
105                                 brelse(bh);
106                                 i->i_nlink = 1;
107                                 i->i_size = 0;
108                                 i->i_blocks = 1;
109                                 init_special_inode(i, mode,
110                                         new_decode_dev(rdev));
111                                 return;
112                         }
113                 }
114         }
115         if (fnode->dirflag) {
116                 int n_dnodes, n_subdirs;
117                 i->i_mode |= S_IFDIR;
118                 i->i_op = &hpfs_dir_iops;
119                 i->i_fop = &hpfs_dir_ops;
120                 hpfs_inode->i_parent_dir = fnode->up;
121                 hpfs_inode->i_dno = fnode->u.external[0].disk_secno;
122                 if (hpfs_sb(sb)->sb_chk >= 2) {
123                         struct buffer_head *bh0;
124                         if (hpfs_map_fnode(sb, hpfs_inode->i_parent_dir, &bh0)) brelse(bh0);
125                 }
126                 n_dnodes = 0; n_subdirs = 0;
127                 hpfs_count_dnodes(i->i_sb, hpfs_inode->i_dno, &n_dnodes, &n_subdirs, NULL);
128                 i->i_blocks = 4 * n_dnodes;
129                 i->i_size = 2048 * n_dnodes;
130                 i->i_nlink = 2 + n_subdirs;
131         } else {
132                 i->i_mode |= S_IFREG;
133                 if (!hpfs_inode->i_ea_mode) i->i_mode &= ~0111;
134                 i->i_op = &hpfs_file_iops;
135                 i->i_fop = &hpfs_file_ops;
136                 i->i_nlink = 1;
137                 i->i_size = fnode->file_size;
138                 i->i_blocks = ((i->i_size + 511) >> 9) + 1;
139                 i->i_data.a_ops = &hpfs_aops;
140                 hpfs_i(i)->mmu_private = i->i_size;
141         }
142         brelse(bh);
143 }
144
145 static void hpfs_write_inode_ea(struct inode *i, struct fnode *fnode)
146 {
147         struct hpfs_inode_info *hpfs_inode = hpfs_i(i);
148         /*if (fnode->acl_size_l || fnode->acl_size_s) {
149                    Some unknown structures like ACL may be in fnode,
150                    we'd better not overwrite them
151                 hpfs_error(i->i_sb, "fnode %08x has some unknown HPFS386 stuctures", i->i_ino);
152         } else*/ if (hpfs_sb(i->i_sb)->sb_eas >= 2) {
153                 __le32 ea;
154                 if ((i->i_uid != hpfs_sb(i->i_sb)->sb_uid) || hpfs_inode->i_ea_uid) {
155                         ea = cpu_to_le32(i->i_uid);
156                         hpfs_set_ea(i, fnode, "UID", (char*)&ea, 2);
157                         hpfs_inode->i_ea_uid = 1;
158                 }
159                 if ((i->i_gid != hpfs_sb(i->i_sb)->sb_gid) || hpfs_inode->i_ea_gid) {
160                         ea = cpu_to_le32(i->i_gid);
161                         hpfs_set_ea(i, fnode, "GID", (char *)&ea, 2);
162                         hpfs_inode->i_ea_gid = 1;
163                 }
164                 if (!S_ISLNK(i->i_mode))
165                         if ((i->i_mode != ((hpfs_sb(i->i_sb)->sb_mode & ~(S_ISDIR(i->i_mode) ? 0 : 0111))
166                           | (S_ISDIR(i->i_mode) ? S_IFDIR : S_IFREG))
167                           && i->i_mode != ((hpfs_sb(i->i_sb)->sb_mode & ~(S_ISDIR(i->i_mode) ? 0222 : 0333))
168                           | (S_ISDIR(i->i_mode) ? S_IFDIR : S_IFREG))) || hpfs_inode->i_ea_mode) {
169                                 ea = cpu_to_le32(i->i_mode);
170                                 /* sick, but legal */
171                                 hpfs_set_ea(i, fnode, "MODE", (char *)&ea, 2);
172                                 hpfs_inode->i_ea_mode = 1;
173                         }
174                 if (S_ISBLK(i->i_mode) || S_ISCHR(i->i_mode)) {
175                         ea = cpu_to_le32(new_encode_dev(i->i_rdev));
176                         hpfs_set_ea(i, fnode, "DEV", (char *)&ea, 4);
177                 }
178         }
179 }
180
181 void hpfs_write_inode(struct inode *i)
182 {
183         struct hpfs_inode_info *hpfs_inode = hpfs_i(i);
184         struct inode *parent;
185         if (i->i_ino == hpfs_sb(i->i_sb)->sb_root) return;
186         if (hpfs_inode->i_rddir_off && !atomic_read(&i->i_count)) {
187                 if (*hpfs_inode->i_rddir_off) printk("HPFS: write_inode: some position still there\n");
188                 kfree(hpfs_inode->i_rddir_off);
189                 hpfs_inode->i_rddir_off = NULL;
190         }
191         mutex_lock(&hpfs_inode->i_parent_mutex);
192         if (!i->i_nlink) {
193                 mutex_unlock(&hpfs_inode->i_parent_mutex);
194                 return;
195         }
196         parent = iget_locked(i->i_sb, hpfs_inode->i_parent_dir);
197         if (parent) {
198                 hpfs_inode->i_dirty = 0;
199                 if (parent->i_state & I_NEW) {
200                         hpfs_init_inode(parent);
201                         hpfs_read_inode(parent);
202                         unlock_new_inode(parent);
203                 }
204                 mutex_lock(&hpfs_inode->i_mutex);
205                 hpfs_write_inode_nolock(i);
206                 mutex_unlock(&hpfs_inode->i_mutex);
207                 iput(parent);
208         } else {
209                 mark_inode_dirty(i);
210         }
211         mutex_unlock(&hpfs_inode->i_parent_mutex);
212 }
213
214 void hpfs_write_inode_nolock(struct inode *i)
215 {
216         struct hpfs_inode_info *hpfs_inode = hpfs_i(i);
217         struct buffer_head *bh;
218         struct fnode *fnode;
219         struct quad_buffer_head qbh;
220         struct hpfs_dirent *de;
221         if (i->i_ino == hpfs_sb(i->i_sb)->sb_root) return;
222         if (!(fnode = hpfs_map_fnode(i->i_sb, i->i_ino, &bh))) return;
223         if (i->i_ino != hpfs_sb(i->i_sb)->sb_root && i->i_nlink) {
224                 if (!(de = map_fnode_dirent(i->i_sb, i->i_ino, fnode, &qbh))) {
225                         brelse(bh);
226                         return;
227                 }
228         } else de = NULL;
229         if (S_ISREG(i->i_mode)) {
230                 fnode->file_size = i->i_size;
231                 if (de) de->file_size = i->i_size;
232         } else if (S_ISDIR(i->i_mode)) {
233                 fnode->file_size = 0;
234                 if (de) de->file_size = 0;
235         }
236         hpfs_write_inode_ea(i, fnode);
237         if (de) {
238                 de->write_date = gmt_to_local(i->i_sb, i->i_mtime.tv_sec);
239                 de->read_date = gmt_to_local(i->i_sb, i->i_atime.tv_sec);
240                 de->creation_date = gmt_to_local(i->i_sb, i->i_ctime.tv_sec);
241                 de->read_only = !(i->i_mode & 0222);
242                 de->ea_size = hpfs_inode->i_ea_size;
243                 hpfs_mark_4buffers_dirty(&qbh);
244                 hpfs_brelse4(&qbh);
245         }
246         if (S_ISDIR(i->i_mode)) {
247                 if ((de = map_dirent(i, hpfs_inode->i_dno, "\001\001", 2, NULL, &qbh))) {
248                         de->write_date = gmt_to_local(i->i_sb, i->i_mtime.tv_sec);
249                         de->read_date = gmt_to_local(i->i_sb, i->i_atime.tv_sec);
250                         de->creation_date = gmt_to_local(i->i_sb, i->i_ctime.tv_sec);
251                         de->read_only = !(i->i_mode & 0222);
252                         de->ea_size = /*hpfs_inode->i_ea_size*/0;
253                         de->file_size = 0;
254                         hpfs_mark_4buffers_dirty(&qbh);
255                         hpfs_brelse4(&qbh);
256                 } else
257                         hpfs_error(i->i_sb,
258                                 "directory %08lx doesn't have '.' entry",
259                                 (unsigned long)i->i_ino);
260         }
261         mark_buffer_dirty(bh);
262         brelse(bh);
263 }
264
265 int hpfs_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *attr)
266 {
267         struct inode *inode = dentry->d_inode;
268         int error = -EINVAL;
269
270         lock_kernel();
271         if (inode->i_ino == hpfs_sb(inode->i_sb)->sb_root)
272                 goto out_unlock;
273         if ((attr->ia_valid & ATTR_SIZE) && attr->ia_size > inode->i_size)
274                 goto out_unlock;
275
276         error = inode_change_ok(inode, attr);
277         if (error)
278                 goto out_unlock;
279
280         if ((attr->ia_valid & ATTR_SIZE) &&
281             attr->ia_size != i_size_read(inode)) {
282                 error = vmtruncate(inode, attr->ia_size);
283                 if (error)
284                         return error;
285         }
286
287         setattr_copy(inode, attr);
288         mark_inode_dirty(inode);
289
290         hpfs_write_inode(inode);
291
292  out_unlock:
293         unlock_kernel();
294         return error;
295 }
296
297 void hpfs_write_if_changed(struct inode *inode)
298 {
299         struct hpfs_inode_info *hpfs_inode = hpfs_i(inode);
300
301         if (hpfs_inode->i_dirty)
302                 hpfs_write_inode(inode);
303 }
304
305 void hpfs_delete_inode(struct inode *inode)
306 {
307         truncate_inode_pages(&inode->i_data, 0);
308         lock_kernel();
309         hpfs_remove_fnode(inode->i_sb, inode->i_ino);
310         unlock_kernel();
311         clear_inode(inode);
312 }