Merge branch 'for-davem' of ssh://master.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/linville...
[linux-2.6.git] / arch / x86 / include / asm / msr-index.h
1 #ifndef _ASM_X86_MSR_INDEX_H
2 #define _ASM_X86_MSR_INDEX_H
3
4 /* CPU model specific register (MSR) numbers */
5
6 /* x86-64 specific MSRs */
7 #define MSR_EFER                0xc0000080 /* extended feature register */
8 #define MSR_STAR                0xc0000081 /* legacy mode SYSCALL target */
9 #define MSR_LSTAR               0xc0000082 /* long mode SYSCALL target */
10 #define MSR_CSTAR               0xc0000083 /* compat mode SYSCALL target */
11 #define MSR_SYSCALL_MASK        0xc0000084 /* EFLAGS mask for syscall */
12 #define MSR_FS_BASE             0xc0000100 /* 64bit FS base */
13 #define MSR_GS_BASE             0xc0000101 /* 64bit GS base */
14 #define MSR_KERNEL_GS_BASE      0xc0000102 /* SwapGS GS shadow */
15 #define MSR_TSC_AUX             0xc0000103 /* Auxiliary TSC */
16
17 /* EFER bits: */
18 #define _EFER_SCE               0  /* SYSCALL/SYSRET */
19 #define _EFER_LME               8  /* Long mode enable */
20 #define _EFER_LMA               10 /* Long mode active (read-only) */
21 #define _EFER_NX                11 /* No execute enable */
22 #define _EFER_SVME              12 /* Enable virtualization */
23 #define _EFER_LMSLE             13 /* Long Mode Segment Limit Enable */
24 #define _EFER_FFXSR             14 /* Enable Fast FXSAVE/FXRSTOR */
25
26 #define EFER_SCE                (1<<_EFER_SCE)
27 #define EFER_LME                (1<<_EFER_LME)
28 #define EFER_LMA                (1<<_EFER_LMA)
29 #define EFER_NX                 (1<<_EFER_NX)
30 #define EFER_SVME               (1<<_EFER_SVME)
31 #define EFER_LMSLE              (1<<_EFER_LMSLE)
32 #define EFER_FFXSR              (1<<_EFER_FFXSR)
33
34 /* Intel MSRs. Some also available on other CPUs */
35 #define MSR_IA32_PERFCTR0               0x000000c1
36 #define MSR_IA32_PERFCTR1               0x000000c2
37 #define MSR_FSB_FREQ                    0x000000cd
38
39 #define MSR_NHM_SNB_PKG_CST_CFG_CTL     0x000000e2
40 #define NHM_C3_AUTO_DEMOTE              (1UL << 25)
41 #define NHM_C1_AUTO_DEMOTE              (1UL << 26)
42 #define ATM_LNC_C6_AUTO_DEMOTE          (1UL << 25)
43
44 #define MSR_MTRRcap                     0x000000fe
45 #define MSR_IA32_BBL_CR_CTL             0x00000119
46
47 #define MSR_IA32_SYSENTER_CS            0x00000174
48 #define MSR_IA32_SYSENTER_ESP           0x00000175
49 #define MSR_IA32_SYSENTER_EIP           0x00000176
50
51 #define MSR_IA32_MCG_CAP                0x00000179
52 #define MSR_IA32_MCG_STATUS             0x0000017a
53 #define MSR_IA32_MCG_CTL                0x0000017b
54
55 #define MSR_IA32_PEBS_ENABLE            0x000003f1
56 #define MSR_IA32_DS_AREA                0x00000600
57 #define MSR_IA32_PERF_CAPABILITIES      0x00000345
58
59 #define MSR_MTRRfix64K_00000            0x00000250
60 #define MSR_MTRRfix16K_80000            0x00000258
61 #define MSR_MTRRfix16K_A0000            0x00000259
62 #define MSR_MTRRfix4K_C0000             0x00000268
63 #define MSR_MTRRfix4K_C8000             0x00000269
64 #define MSR_MTRRfix4K_D0000             0x0000026a
65 #define MSR_MTRRfix4K_D8000             0x0000026b
66 #define MSR_MTRRfix4K_E0000             0x0000026c
67 #define MSR_MTRRfix4K_E8000             0x0000026d
68 #define MSR_MTRRfix4K_F0000             0x0000026e
69 #define MSR_MTRRfix4K_F8000             0x0000026f
70 #define MSR_MTRRdefType                 0x000002ff
71
72 #define MSR_IA32_CR_PAT                 0x00000277
73
74 #define MSR_IA32_DEBUGCTLMSR            0x000001d9
75 #define MSR_IA32_LASTBRANCHFROMIP       0x000001db
76 #define MSR_IA32_LASTBRANCHTOIP         0x000001dc
77 #define MSR_IA32_LASTINTFROMIP          0x000001dd
78 #define MSR_IA32_LASTINTTOIP            0x000001de
79
80 /* DEBUGCTLMSR bits (others vary by model): */
81 #define DEBUGCTLMSR_LBR                 (1UL <<  0) /* last branch recording */
82 #define DEBUGCTLMSR_BTF                 (1UL <<  1) /* single-step on branches */
83 #define DEBUGCTLMSR_TR                  (1UL <<  6)
84 #define DEBUGCTLMSR_BTS                 (1UL <<  7)
85 #define DEBUGCTLMSR_BTINT               (1UL <<  8)
86 #define DEBUGCTLMSR_BTS_OFF_OS          (1UL <<  9)
87 #define DEBUGCTLMSR_BTS_OFF_USR         (1UL << 10)
88 #define DEBUGCTLMSR_FREEZE_LBRS_ON_PMI  (1UL << 11)
89
90 #define MSR_IA32_MC0_CTL                0x00000400
91 #define MSR_IA32_MC0_STATUS             0x00000401
92 #define MSR_IA32_MC0_ADDR               0x00000402
93 #define MSR_IA32_MC0_MISC               0x00000403
94
95 #define MSR_IA32_MCx_CTL(x)             (MSR_IA32_MC0_CTL + 4*(x))
96 #define MSR_IA32_MCx_STATUS(x)          (MSR_IA32_MC0_STATUS + 4*(x))
97 #define MSR_IA32_MCx_ADDR(x)            (MSR_IA32_MC0_ADDR + 4*(x))
98 #define MSR_IA32_MCx_MISC(x)            (MSR_IA32_MC0_MISC + 4*(x))
99
100 /* These are consecutive and not in the normal 4er MCE bank block */
101 #define MSR_IA32_MC0_CTL2               0x00000280
102 #define MSR_IA32_MCx_CTL2(x)            (MSR_IA32_MC0_CTL2 + (x))
103
104 #define MSR_P6_PERFCTR0                 0x000000c1
105 #define MSR_P6_PERFCTR1                 0x000000c2
106 #define MSR_P6_EVNTSEL0                 0x00000186
107 #define MSR_P6_EVNTSEL1                 0x00000187
108
109 /* AMD64 MSRs. Not complete. See the architecture manual for a more
110    complete list. */
111
112 #define MSR_AMD64_PATCH_LEVEL           0x0000008b
113 #define MSR_AMD64_NB_CFG                0xc001001f
114 #define MSR_AMD64_PATCH_LOADER          0xc0010020
115 #define MSR_AMD64_OSVW_ID_LENGTH        0xc0010140
116 #define MSR_AMD64_OSVW_STATUS           0xc0010141
117 #define MSR_AMD64_DC_CFG                0xc0011022
118 #define MSR_AMD64_IBSFETCHCTL           0xc0011030
119 #define MSR_AMD64_IBSFETCHLINAD         0xc0011031
120 #define MSR_AMD64_IBSFETCHPHYSAD        0xc0011032
121 #define MSR_AMD64_IBSOPCTL              0xc0011033
122 #define MSR_AMD64_IBSOPRIP              0xc0011034
123 #define MSR_AMD64_IBSOPDATA             0xc0011035
124 #define MSR_AMD64_IBSOPDATA2            0xc0011036
125 #define MSR_AMD64_IBSOPDATA3            0xc0011037
126 #define MSR_AMD64_IBSDCLINAD            0xc0011038
127 #define MSR_AMD64_IBSDCPHYSAD           0xc0011039
128 #define MSR_AMD64_IBSCTL                0xc001103a
129 #define MSR_AMD64_IBSBRTARGET           0xc001103b
130
131 /* Fam 15h MSRs */
132 #define MSR_F15H_PERF_CTL               0xc0010200
133 #define MSR_F15H_PERF_CTR               0xc0010201
134
135 /* Fam 10h MSRs */
136 #define MSR_FAM10H_MMIO_CONF_BASE       0xc0010058
137 #define FAM10H_MMIO_CONF_ENABLE         (1<<0)
138 #define FAM10H_MMIO_CONF_BUSRANGE_MASK  0xf
139 #define FAM10H_MMIO_CONF_BUSRANGE_SHIFT 2
140 #define FAM10H_MMIO_CONF_BASE_MASK      0xfffffffULL
141 #define FAM10H_MMIO_CONF_BASE_SHIFT     20
142 #define MSR_FAM10H_NODE_ID              0xc001100c
143
144 /* K8 MSRs */
145 #define MSR_K8_TOP_MEM1                 0xc001001a
146 #define MSR_K8_TOP_MEM2                 0xc001001d
147 #define MSR_K8_SYSCFG                   0xc0010010
148 #define MSR_K8_INT_PENDING_MSG          0xc0010055
149 /* C1E active bits in int pending message */
150 #define K8_INTP_C1E_ACTIVE_MASK         0x18000000
151 #define MSR_K8_TSEG_ADDR                0xc0010112
152 #define K8_MTRRFIXRANGE_DRAM_ENABLE     0x00040000 /* MtrrFixDramEn bit    */
153 #define K8_MTRRFIXRANGE_DRAM_MODIFY     0x00080000 /* MtrrFixDramModEn bit */
154 #define K8_MTRR_RDMEM_WRMEM_MASK        0x18181818 /* Mask: RdMem|WrMem    */
155
156 /* K7 MSRs */
157 #define MSR_K7_EVNTSEL0                 0xc0010000
158 #define MSR_K7_PERFCTR0                 0xc0010004
159 #define MSR_K7_EVNTSEL1                 0xc0010001
160 #define MSR_K7_PERFCTR1                 0xc0010005
161 #define MSR_K7_EVNTSEL2                 0xc0010002
162 #define MSR_K7_PERFCTR2                 0xc0010006
163 #define MSR_K7_EVNTSEL3                 0xc0010003
164 #define MSR_K7_PERFCTR3                 0xc0010007
165 #define MSR_K7_CLK_CTL                  0xc001001b
166 #define MSR_K7_HWCR                     0xc0010015
167 #define MSR_K7_FID_VID_CTL              0xc0010041
168 #define MSR_K7_FID_VID_STATUS           0xc0010042
169
170 /* K6 MSRs */
171 #define MSR_K6_WHCR                     0xc0000082
172 #define MSR_K6_UWCCR                    0xc0000085
173 #define MSR_K6_EPMR                     0xc0000086
174 #define MSR_K6_PSOR                     0xc0000087
175 #define MSR_K6_PFIR                     0xc0000088
176
177 /* Centaur-Hauls/IDT defined MSRs. */
178 #define MSR_IDT_FCR1                    0x00000107
179 #define MSR_IDT_FCR2                    0x00000108
180 #define MSR_IDT_FCR3                    0x00000109
181 #define MSR_IDT_FCR4                    0x0000010a
182
183 #define MSR_IDT_MCR0                    0x00000110
184 #define MSR_IDT_MCR1                    0x00000111
185 #define MSR_IDT_MCR2                    0x00000112
186 #define MSR_IDT_MCR3                    0x00000113
187 #define MSR_IDT_MCR4                    0x00000114
188 #define MSR_IDT_MCR5                    0x00000115
189 #define MSR_IDT_MCR6                    0x00000116
190 #define MSR_IDT_MCR7                    0x00000117
191 #define MSR_IDT_MCR_CTRL                0x00000120
192
193 /* VIA Cyrix defined MSRs*/
194 #define MSR_VIA_FCR                     0x00001107
195 #define MSR_VIA_LONGHAUL                0x0000110a
196 #define MSR_VIA_RNG                     0x0000110b
197 #define MSR_VIA_BCR2                    0x00001147
198
199 /* Transmeta defined MSRs */
200 #define MSR_TMTA_LONGRUN_CTRL           0x80868010
201 #define MSR_TMTA_LONGRUN_FLAGS          0x80868011
202 #define MSR_TMTA_LRTI_READOUT           0x80868018
203 #define MSR_TMTA_LRTI_VOLT_MHZ          0x8086801a
204
205 /* Intel defined MSRs. */
206 #define MSR_IA32_P5_MC_ADDR             0x00000000
207 #define MSR_IA32_P5_MC_TYPE             0x00000001
208 #define MSR_IA32_TSC                    0x00000010
209 #define MSR_IA32_PLATFORM_ID            0x00000017
210 #define MSR_IA32_EBL_CR_POWERON         0x0000002a
211 #define MSR_EBC_FREQUENCY_ID            0x0000002c
212 #define MSR_IA32_FEATURE_CONTROL        0x0000003a
213
214 #define FEATURE_CONTROL_LOCKED                          (1<<0)
215 #define FEATURE_CONTROL_VMXON_ENABLED_INSIDE_SMX        (1<<1)
216 #define FEATURE_CONTROL_VMXON_ENABLED_OUTSIDE_SMX       (1<<2)
217
218 #define MSR_IA32_APICBASE               0x0000001b
219 #define MSR_IA32_APICBASE_BSP           (1<<8)
220 #define MSR_IA32_APICBASE_ENABLE        (1<<11)
221 #define MSR_IA32_APICBASE_BASE          (0xfffff<<12)
222
223 #define MSR_IA32_UCODE_WRITE            0x00000079
224 #define MSR_IA32_UCODE_REV              0x0000008b
225
226 #define MSR_IA32_PERF_STATUS            0x00000198
227 #define MSR_IA32_PERF_CTL               0x00000199
228
229 #define MSR_IA32_MPERF                  0x000000e7
230 #define MSR_IA32_APERF                  0x000000e8
231
232 #define MSR_IA32_THERM_CONTROL          0x0000019a
233 #define MSR_IA32_THERM_INTERRUPT        0x0000019b
234
235 #define THERM_INT_HIGH_ENABLE           (1 << 0)
236 #define THERM_INT_LOW_ENABLE            (1 << 1)
237 #define THERM_INT_PLN_ENABLE            (1 << 24)
238
239 #define MSR_IA32_THERM_STATUS           0x0000019c
240
241 #define THERM_STATUS_PROCHOT            (1 << 0)
242 #define THERM_STATUS_POWER_LIMIT        (1 << 10)
243
244 #define MSR_THERM2_CTL                  0x0000019d
245
246 #define MSR_THERM2_CTL_TM_SELECT        (1ULL << 16)
247
248 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE            0x000001a0
249
250 #define MSR_IA32_TEMPERATURE_TARGET     0x000001a2
251
252 #define MSR_IA32_ENERGY_PERF_BIAS       0x000001b0
253
254 #define MSR_IA32_PACKAGE_THERM_STATUS           0x000001b1
255
256 #define PACKAGE_THERM_STATUS_PROCHOT            (1 << 0)
257 #define PACKAGE_THERM_STATUS_POWER_LIMIT        (1 << 10)
258
259 #define MSR_IA32_PACKAGE_THERM_INTERRUPT        0x000001b2
260
261 #define PACKAGE_THERM_INT_HIGH_ENABLE           (1 << 0)
262 #define PACKAGE_THERM_INT_LOW_ENABLE            (1 << 1)
263 #define PACKAGE_THERM_INT_PLN_ENABLE            (1 << 24)
264
265 /* Thermal Thresholds Support */
266 #define THERM_INT_THRESHOLD0_ENABLE    (1 << 15)
267 #define THERM_SHIFT_THRESHOLD0        8
268 #define THERM_MASK_THRESHOLD0          (0x7f << THERM_SHIFT_THRESHOLD0)
269 #define THERM_INT_THRESHOLD1_ENABLE    (1 << 23)
270 #define THERM_SHIFT_THRESHOLD1        16
271 #define THERM_MASK_THRESHOLD1          (0x7f << THERM_SHIFT_THRESHOLD1)
272 #define THERM_STATUS_THRESHOLD0        (1 << 6)
273 #define THERM_LOG_THRESHOLD0           (1 << 7)
274 #define THERM_STATUS_THRESHOLD1        (1 << 8)
275 #define THERM_LOG_THRESHOLD1           (1 << 9)
276
277 /* MISC_ENABLE bits: architectural */
278 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_FAST_STRING        (1ULL << 0)
279 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_TCC                (1ULL << 1)
280 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_EMON               (1ULL << 7)
281 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_BTS_UNAVAIL        (1ULL << 11)
282 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_PEBS_UNAVAIL       (1ULL << 12)
283 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_ENHANCED_SPEEDSTEP (1ULL << 16)
284 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_MWAIT              (1ULL << 18)
285 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_LIMIT_CPUID        (1ULL << 22)
286 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_XTPR_DISABLE       (1ULL << 23)
287 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_XD_DISABLE         (1ULL << 34)
288
289 /* MISC_ENABLE bits: model-specific, meaning may vary from core to core */
290 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_X87_COMPAT         (1ULL << 2)
291 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_TM1                (1ULL << 3)
292 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_SPLIT_LOCK_DISABLE (1ULL << 4)
293 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_L3CACHE_DISABLE    (1ULL << 6)
294 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_SUPPRESS_LOCK      (1ULL << 8)
295 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_PREFETCH_DISABLE   (1ULL << 9)
296 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_FERR               (1ULL << 10)
297 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_FERR_MULTIPLEX     (1ULL << 10)
298 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_TM2                (1ULL << 13)
299 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_ADJ_PREF_DISABLE   (1ULL << 19)
300 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_SPEEDSTEP_LOCK     (1ULL << 20)
301 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_L1D_CONTEXT        (1ULL << 24)
302 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_DCU_PREF_DISABLE   (1ULL << 37)
303 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_TURBO_DISABLE      (1ULL << 38)
304 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_IP_PREF_DISABLE    (1ULL << 39)
305
306 /* P4/Xeon+ specific */
307 #define MSR_IA32_MCG_EAX                0x00000180
308 #define MSR_IA32_MCG_EBX                0x00000181
309 #define MSR_IA32_MCG_ECX                0x00000182
310 #define MSR_IA32_MCG_EDX                0x00000183
311 #define MSR_IA32_MCG_ESI                0x00000184
312 #define MSR_IA32_MCG_EDI                0x00000185
313 #define MSR_IA32_MCG_EBP                0x00000186
314 #define MSR_IA32_MCG_ESP                0x00000187
315 #define MSR_IA32_MCG_EFLAGS             0x00000188
316 #define MSR_IA32_MCG_EIP                0x00000189
317 #define MSR_IA32_MCG_RESERVED           0x0000018a
318
319 /* Pentium IV performance counter MSRs */
320 #define MSR_P4_BPU_PERFCTR0             0x00000300
321 #define MSR_P4_BPU_PERFCTR1             0x00000301
322 #define MSR_P4_BPU_PERFCTR2             0x00000302
323 #define MSR_P4_BPU_PERFCTR3             0x00000303
324 #define MSR_P4_MS_PERFCTR0              0x00000304
325 #define MSR_P4_MS_PERFCTR1              0x00000305
326 #define MSR_P4_MS_PERFCTR2              0x00000306
327 #define MSR_P4_MS_PERFCTR3              0x00000307
328 #define MSR_P4_FLAME_PERFCTR0           0x00000308
329 #define MSR_P4_FLAME_PERFCTR1           0x00000309
330 #define MSR_P4_FLAME_PERFCTR2           0x0000030a
331 #define MSR_P4_FLAME_PERFCTR3           0x0000030b
332 #define MSR_P4_IQ_PERFCTR0              0x0000030c
333 #define MSR_P4_IQ_PERFCTR1              0x0000030d
334 #define MSR_P4_IQ_PERFCTR2              0x0000030e
335 #define MSR_P4_IQ_PERFCTR3              0x0000030f
336 #define MSR_P4_IQ_PERFCTR4              0x00000310
337 #define MSR_P4_IQ_PERFCTR5              0x00000311
338 #define MSR_P4_BPU_CCCR0                0x00000360
339 #define MSR_P4_BPU_CCCR1                0x00000361
340 #define MSR_P4_BPU_CCCR2                0x00000362
341 #define MSR_P4_BPU_CCCR3                0x00000363
342 #define MSR_P4_MS_CCCR0                 0x00000364
343 #define MSR_P4_MS_CCCR1                 0x00000365
344 #define MSR_P4_MS_CCCR2                 0x00000366
345 #define MSR_P4_MS_CCCR3                 0x00000367
346 #define MSR_P4_FLAME_CCCR0              0x00000368
347 #define MSR_P4_FLAME_CCCR1              0x00000369
348 #define MSR_P4_FLAME_CCCR2              0x0000036a
349 #define MSR_P4_FLAME_CCCR3              0x0000036b
350 #define MSR_P4_IQ_CCCR0                 0x0000036c
351 #define MSR_P4_IQ_CCCR1                 0x0000036d
352 #define MSR_P4_IQ_CCCR2                 0x0000036e
353 #define MSR_P4_IQ_CCCR3                 0x0000036f
354 #define MSR_P4_IQ_CCCR4                 0x00000370
355 #define MSR_P4_IQ_CCCR5                 0x00000371
356 #define MSR_P4_ALF_ESCR0                0x000003ca
357 #define MSR_P4_ALF_ESCR1                0x000003cb
358 #define MSR_P4_BPU_ESCR0                0x000003b2
359 #define MSR_P4_BPU_ESCR1                0x000003b3
360 #define MSR_P4_BSU_ESCR0                0x000003a0
361 #define MSR_P4_BSU_ESCR1                0x000003a1
362 #define MSR_P4_CRU_ESCR0                0x000003b8
363 #define MSR_P4_CRU_ESCR1                0x000003b9
364 #define MSR_P4_CRU_ESCR2                0x000003cc
365 #define MSR_P4_CRU_ESCR3                0x000003cd
366 #define MSR_P4_CRU_ESCR4                0x000003e0
367 #define MSR_P4_CRU_ESCR5                0x000003e1
368 #define MSR_P4_DAC_ESCR0                0x000003a8
369 #define MSR_P4_DAC_ESCR1                0x000003a9
370 #define MSR_P4_FIRM_ESCR0               0x000003a4
371 #define MSR_P4_FIRM_ESCR1               0x000003a5
372 #define MSR_P4_FLAME_ESCR0              0x000003a6
373 #define MSR_P4_FLAME_ESCR1              0x000003a7
374 #define MSR_P4_FSB_ESCR0                0x000003a2
375 #define MSR_P4_FSB_ESCR1                0x000003a3
376 #define MSR_P4_IQ_ESCR0                 0x000003ba
377 #define MSR_P4_IQ_ESCR1                 0x000003bb
378 #define MSR_P4_IS_ESCR0                 0x000003b4
379 #define MSR_P4_IS_ESCR1                 0x000003b5
380 #define MSR_P4_ITLB_ESCR0               0x000003b6
381 #define MSR_P4_ITLB_ESCR1               0x000003b7
382 #define MSR_P4_IX_ESCR0                 0x000003c8
383 #define MSR_P4_IX_ESCR1                 0x000003c9
384 #define MSR_P4_MOB_ESCR0                0x000003aa
385 #define MSR_P4_MOB_ESCR1                0x000003ab
386 #define MSR_P4_MS_ESCR0                 0x000003c0
387 #define MSR_P4_MS_ESCR1                 0x000003c1
388 #define MSR_P4_PMH_ESCR0                0x000003ac
389 #define MSR_P4_PMH_ESCR1                0x000003ad
390 #define MSR_P4_RAT_ESCR0                0x000003bc
391 #define MSR_P4_RAT_ESCR1                0x000003bd
392 #define MSR_P4_SAAT_ESCR0               0x000003ae
393 #define MSR_P4_SAAT_ESCR1               0x000003af
394 #define MSR_P4_SSU_ESCR0                0x000003be
395 #define MSR_P4_SSU_ESCR1                0x000003bf /* guess: not in manual */
396
397 #define MSR_P4_TBPU_ESCR0               0x000003c2
398 #define MSR_P4_TBPU_ESCR1               0x000003c3
399 #define MSR_P4_TC_ESCR0                 0x000003c4
400 #define MSR_P4_TC_ESCR1                 0x000003c5
401 #define MSR_P4_U2L_ESCR0                0x000003b0
402 #define MSR_P4_U2L_ESCR1                0x000003b1
403
404 #define MSR_P4_PEBS_MATRIX_VERT         0x000003f2
405
406 /* Intel Core-based CPU performance counters */
407 #define MSR_CORE_PERF_FIXED_CTR0        0x00000309
408 #define MSR_CORE_PERF_FIXED_CTR1        0x0000030a
409 #define MSR_CORE_PERF_FIXED_CTR2        0x0000030b
410 #define MSR_CORE_PERF_FIXED_CTR_CTRL    0x0000038d
411 #define MSR_CORE_PERF_GLOBAL_STATUS     0x0000038e
412 #define MSR_CORE_PERF_GLOBAL_CTRL       0x0000038f
413 #define MSR_CORE_PERF_GLOBAL_OVF_CTRL   0x00000390
414
415 /* Geode defined MSRs */
416 #define MSR_GEODE_BUSCONT_CONF0         0x00001900
417
418 /* Intel VT MSRs */
419 #define MSR_IA32_VMX_BASIC              0x00000480
420 #define MSR_IA32_VMX_PINBASED_CTLS      0x00000481
421 #define MSR_IA32_VMX_PROCBASED_CTLS     0x00000482
422 #define MSR_IA32_VMX_EXIT_CTLS          0x00000483
423 #define MSR_IA32_VMX_ENTRY_CTLS         0x00000484
424 #define MSR_IA32_VMX_MISC               0x00000485
425 #define MSR_IA32_VMX_CR0_FIXED0         0x00000486
426 #define MSR_IA32_VMX_CR0_FIXED1         0x00000487
427 #define MSR_IA32_VMX_CR4_FIXED0         0x00000488
428 #define MSR_IA32_VMX_CR4_FIXED1         0x00000489
429 #define MSR_IA32_VMX_VMCS_ENUM          0x0000048a
430 #define MSR_IA32_VMX_PROCBASED_CTLS2    0x0000048b
431 #define MSR_IA32_VMX_EPT_VPID_CAP       0x0000048c
432
433 /* AMD-V MSRs */
434
435 #define MSR_VM_CR                       0xc0010114
436 #define MSR_VM_IGNNE                    0xc0010115
437 #define MSR_VM_HSAVE_PA                 0xc0010117
438
439 #endif /* _ASM_X86_MSR_INDEX_H */