Merge branch 'x86-iommu-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[linux-2.6.git] / arch / x86 / include / asm / gart.h
1 #ifndef _ASM_X86_GART_H
2 #define _ASM_X86_GART_H
3
4 #include <asm/e820.h>
5
6 extern void set_up_gart_resume(u32, u32);
7
8 extern int fallback_aper_order;
9 extern int fallback_aper_force;
10 extern int fix_aperture;
11
12 /* PTE bits. */
13 #define GPTE_VALID      1
14 #define GPTE_COHERENT   2
15
16 /* Aperture control register bits. */
17 #define GARTEN          (1<<0)
18 #define DISGARTCPU      (1<<4)
19 #define DISGARTIO       (1<<5)
20 #define DISTLBWALKPRB   (1<<6)
21
22 /* GART cache control register bits. */
23 #define INVGART         (1<<0)
24 #define GARTPTEERR      (1<<1)
25
26 /* K8 On-cpu GART registers */
27 #define AMD64_GARTAPERTURECTL   0x90
28 #define AMD64_GARTAPERTUREBASE  0x94
29 #define AMD64_GARTTABLEBASE     0x98
30 #define AMD64_GARTCACHECTL      0x9c
31
32 #ifdef CONFIG_GART_IOMMU
33 extern int gart_iommu_aperture;
34 extern int gart_iommu_aperture_allowed;
35 extern int gart_iommu_aperture_disabled;
36
37 extern void early_gart_iommu_check(void);
38 extern int gart_iommu_init(void);
39 extern void __init gart_parse_options(char *);
40 extern int gart_iommu_hole_init(void);
41
42 #else
43 #define gart_iommu_aperture            0
44 #define gart_iommu_aperture_allowed    0
45 #define gart_iommu_aperture_disabled   1
46
47 static inline void early_gart_iommu_check(void)
48 {
49 }
50 static inline void gart_parse_options(char *options)
51 {
52 }
53 static inline int gart_iommu_hole_init(void)
54 {
55         return -ENODEV;
56 }
57 #endif
58
59 extern int agp_amd64_init(void);
60
61 static inline void gart_set_size_and_enable(struct pci_dev *dev, u32 order)
62 {
63         u32 ctl;
64
65         /*
66          * Don't enable translation but enable GART IO and CPU accesses.
67          * Also, set DISTLBWALKPRB since GART tables memory is UC.
68          */
69         ctl = DISTLBWALKPRB | order << 1;
70
71         pci_write_config_dword(dev, AMD64_GARTAPERTURECTL, ctl);
72 }
73
74 static inline void enable_gart_translation(struct pci_dev *dev, u64 addr)
75 {
76         u32 tmp, ctl;
77
78         /* address of the mappings table */
79         addr >>= 12;
80         tmp = (u32) addr<<4;
81         tmp &= ~0xf;
82         pci_write_config_dword(dev, AMD64_GARTTABLEBASE, tmp);
83
84         /* Enable GART translation for this hammer. */
85         pci_read_config_dword(dev, AMD64_GARTAPERTURECTL, &ctl);
86         ctl |= GARTEN;
87         ctl &= ~(DISGARTCPU | DISGARTIO);
88         pci_write_config_dword(dev, AMD64_GARTAPERTURECTL, ctl);
89 }
90
91 static inline int aperture_valid(u64 aper_base, u32 aper_size, u32 min_size)
92 {
93         if (!aper_base)
94                 return 0;
95
96         if (aper_base + aper_size > 0x100000000ULL) {
97                 printk(KERN_INFO "Aperture beyond 4GB. Ignoring.\n");
98                 return 0;
99         }
100         if (e820_any_mapped(aper_base, aper_base + aper_size, E820_RAM)) {
101                 printk(KERN_INFO "Aperture pointing to e820 RAM. Ignoring.\n");
102                 return 0;
103         }
104         if (aper_size < min_size) {
105                 printk(KERN_INFO "Aperture too small (%d MB) than (%d MB)\n",
106                                  aper_size>>20, min_size>>20);
107                 return 0;
108         }
109
110         return 1;
111 }
112
113 #endif /* _ASM_X86_GART_H */