7eccc91cd59d7b3b7bee3358c2dc97131af0c30c
[linux-2.6.git] / arch / sparc64 / kernel / vio.c
1 /* vio.c: Virtual I/O channel devices probing infrastructure.
2  *
3  *    Copyright (c) 2003-2005 IBM Corp.
4  *     Dave Engebretsen engebret@us.ibm.com
5  *     Santiago Leon santil@us.ibm.com
6  *     Hollis Blanchard <hollisb@us.ibm.com>
7  *     Stephen Rothwell
8  *
9  * Adapted to sparc64 by David S. Miller davem@davemloft.net
10  */
11
12 #include <linux/kernel.h>
13 #include <linux/irq.h>
14 #include <linux/init.h>
15
16 #include <asm/mdesc.h>
17 #include <asm/vio.h>
18
19 static inline int find_in_proplist(const char *list, const char *match,
20                                    int len)
21 {
22         while (len > 0) {
23                 int l;
24
25                 if (!strcmp(list, match))
26                         return 1;
27                 l = strlen(list) + 1;
28                 list += l;
29                 len -= l;
30         }
31         return 0;
32 }
33
34 static const struct vio_device_id *vio_match_device(
35         const struct vio_device_id *matches,
36         const struct vio_dev *dev)
37 {
38         const char *type, *compat;
39         int len;
40
41         type = dev->type;
42         compat = dev->compat;
43         len = dev->compat_len;
44
45         while (matches->type[0] || matches->compat[0]) {
46                 int match = 1;
47                 if (matches->type[0]) {
48                         match &= type
49                                 && !strcmp(matches->type, type);
50                 }
51                 if (matches->compat[0]) {
52                         match &= compat &&
53                                 find_in_proplist(compat, matches->compat, len);
54                 }
55                 if (match)
56                         return matches;
57                 matches++;
58         }
59         return NULL;
60 }
61
62 static int vio_bus_match(struct device *dev, struct device_driver *drv)
63 {
64         struct vio_dev *vio_dev = to_vio_dev(dev);
65         struct vio_driver *vio_drv = to_vio_driver(drv);
66         const struct vio_device_id *matches = vio_drv->id_table;
67
68         if (!matches)
69                 return 0;
70
71         return vio_match_device(matches, vio_dev) != NULL;
72 }
73
74 static int vio_device_probe(struct device *dev)
75 {
76         struct vio_dev *vdev = to_vio_dev(dev);
77         struct vio_driver *drv = to_vio_driver(dev->driver);
78         const struct vio_device_id *id;
79         int error = -ENODEV;
80
81         if (drv->probe) {
82                 id = vio_match_device(drv->id_table, vdev);
83                 if (id)
84                         error = drv->probe(vdev, id);
85         }
86
87         return error;
88 }
89
90 static int vio_device_remove(struct device *dev)
91 {
92         struct vio_dev *vdev = to_vio_dev(dev);
93         struct vio_driver *drv = to_vio_driver(dev->driver);
94
95         if (drv->remove)
96                 return drv->remove(vdev);
97
98         return 1;
99 }
100
101 static ssize_t devspec_show(struct device *dev,
102                 struct device_attribute *attr, char *buf)
103 {
104         struct vio_dev *vdev = to_vio_dev(dev);
105         const char *str = "none";
106
107         if (!strcmp(vdev->type, "network"))
108                 str = "vnet";
109         else if (!strcmp(vdev->type, "block"))
110                 str = "vdisk";
111
112         return sprintf(buf, "%s\n", str);
113 }
114
115 static ssize_t type_show(struct device *dev,
116                 struct device_attribute *attr, char *buf)
117 {
118         struct vio_dev *vdev = to_vio_dev(dev);
119         return sprintf(buf, "%s\n", vdev->type);
120 }
121
122 static struct device_attribute vio_dev_attrs[] = {
123         __ATTR_RO(devspec),
124         __ATTR_RO(type),
125         __ATTR_NULL
126 };
127
128 static struct bus_type vio_bus_type = {
129         .name           = "vio",
130         .dev_attrs      = vio_dev_attrs,
131         .match          = vio_bus_match,
132         .probe          = vio_device_probe,
133         .remove         = vio_device_remove,
134 };
135
136 int vio_register_driver(struct vio_driver *viodrv)
137 {
138         viodrv->driver.bus = &vio_bus_type;
139
140         return driver_register(&viodrv->driver);
141 }
142 EXPORT_SYMBOL(vio_register_driver);
143
144 void vio_unregister_driver(struct vio_driver *viodrv)
145 {
146         driver_unregister(&viodrv->driver);
147 }
148 EXPORT_SYMBOL(vio_unregister_driver);
149
150 struct mdesc_node *vio_find_endpoint(struct vio_dev *vdev)
151 {
152         struct mdesc_node *endp, *mp = vdev->mp;
153         int i;
154
155         endp = NULL;
156         for (i = 0; i < mp->num_arcs; i++) {
157                 struct mdesc_node *t;
158
159                 if (strcmp(mp->arcs[i].name, "fwd"))
160                         continue;
161
162                 t = mp->arcs[i].arc;
163                 if (strcmp(t->name, "channel-endpoint"))
164                         continue;
165
166                 endp = t;
167                 break;
168         }
169
170         return endp;
171 }
172 EXPORT_SYMBOL(vio_find_endpoint);
173
174 static void __devinit vio_dev_release(struct device *dev)
175 {
176         kfree(to_vio_dev(dev));
177 }
178
179 static ssize_t
180 show_pciobppath_attr(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
181                      char *buf)
182 {
183         struct vio_dev *vdev;
184         struct device_node *dp;
185
186         vdev = to_vio_dev(dev);
187         dp = vdev->dp;
188
189         return snprintf (buf, PAGE_SIZE, "%s\n", dp->full_name);
190 }
191
192 static DEVICE_ATTR(obppath, S_IRUSR | S_IRGRP | S_IROTH,
193                    show_pciobppath_attr, NULL);
194
195 struct device_node *cdev_node;
196
197 static struct vio_dev *root_vdev;
198 static u64 cdev_cfg_handle;
199
200 static struct vio_dev *vio_create_one(struct mdesc_node *mp,
201                                       struct device *parent)
202 {
203         const char *type, *compat;
204         struct device_node *dp;
205         struct vio_dev *vdev;
206         const u64 *irq;
207         int err, clen;
208
209         type = md_get_property(mp, "device-type", NULL);
210         if (!type) {
211                 type = md_get_property(mp, "name", NULL);
212                 if (!type)
213                         type = mp->name;
214         }
215         compat = md_get_property(mp, "device-type", &clen);
216
217         vdev = kzalloc(sizeof(*vdev), GFP_KERNEL);
218         if (!vdev) {
219                 printk(KERN_ERR "VIO: Could not allocate vio_dev\n");
220                 return NULL;
221         }
222
223         vdev->mp = mp;
224         vdev->type = type;
225         vdev->compat = compat;
226         vdev->compat_len = clen;
227
228         irq = md_get_property(mp, "tx-ino", NULL);
229         if (irq)
230                 mp->irqs[0] = sun4v_build_virq(cdev_cfg_handle, *irq);
231
232         irq = md_get_property(mp, "rx-ino", NULL);
233         if (irq)
234                 mp->irqs[1] = sun4v_build_virq(cdev_cfg_handle, *irq);
235
236         snprintf(vdev->dev.bus_id, BUS_ID_SIZE, "%lx", mp->node);
237         vdev->dev.parent = parent;
238         vdev->dev.bus = &vio_bus_type;
239         vdev->dev.release = vio_dev_release;
240
241         if (parent == NULL) {
242                 dp = cdev_node;
243         } else if (to_vio_dev(parent) == root_vdev) {
244                 dp = of_get_next_child(cdev_node, NULL);
245                 while (dp) {
246                         if (!strcmp(dp->type, type))
247                                 break;
248
249                         dp = of_get_next_child(cdev_node, dp);
250                 }
251         } else {
252                 dp = to_vio_dev(parent)->dp;
253         }
254         vdev->dp = dp;
255
256         err = device_register(&vdev->dev);
257         if (err) {
258                 printk(KERN_ERR "VIO: Could not register device %s, err=%d\n",
259                        vdev->dev.bus_id, err);
260                 kfree(vdev);
261                 return NULL;
262         }
263         if (vdev->dp)
264                 err = sysfs_create_file(&vdev->dev.kobj,
265                                         &dev_attr_obppath.attr);
266
267         return vdev;
268 }
269
270 static void walk_tree(struct mdesc_node *n, struct vio_dev *parent)
271 {
272         int i;
273
274         for (i = 0; i < n->num_arcs; i++) {
275                 struct mdesc_node *mp;
276                 struct vio_dev *vdev;
277
278                 if (strcmp(n->arcs[i].name, "fwd"))
279                         continue;
280
281                 mp = n->arcs[i].arc;
282
283                 vdev = vio_create_one(mp, &parent->dev);
284                 if (vdev && mp->num_arcs)
285                         walk_tree(mp, vdev);
286         }
287 }
288
289 static void create_devices(struct mdesc_node *root)
290 {
291         struct mdesc_node *mp;
292
293         root_vdev = vio_create_one(root, NULL);
294         if (!root_vdev) {
295                 printk(KERN_ERR "VIO: Coult not create root device.\n");
296                 return;
297         }
298
299         walk_tree(root, root_vdev);
300
301         /* Domain services is odd as it doesn't sit underneath the
302          * channel-devices node, so we plug it in manually.
303          */
304         mp = md_find_node_by_name(NULL, "domain-services");
305         if (mp) {
306                 struct vio_dev *parent = vio_create_one(mp, &root_vdev->dev);
307
308                 if (parent)
309                         walk_tree(mp, parent);
310         }
311 }
312
313 const char *channel_devices_node = "channel-devices";
314 const char *channel_devices_compat = "SUNW,sun4v-channel-devices";
315 const char *cfg_handle_prop = "cfg-handle";
316
317 static int __init vio_init(void)
318 {
319         struct mdesc_node *root;
320         const char *compat;
321         const u64 *cfg_handle;
322         int err, len;
323
324         root = md_find_node_by_name(NULL, channel_devices_node);
325         if (!root) {
326                 printk(KERN_INFO "VIO: No channel-devices MDESC node.\n");
327                 return 0;
328         }
329
330         cdev_node = of_find_node_by_name(NULL, "channel-devices");
331         if (!cdev_node) {
332                 printk(KERN_INFO "VIO: No channel-devices OBP node.\n");
333                 return -ENODEV;
334         }
335
336         compat = md_get_property(root, "compatible", &len);
337         if (!compat) {
338                 printk(KERN_ERR "VIO: Channel devices lacks compatible "
339                        "property\n");
340                 return -ENODEV;
341         }
342         if (!find_in_proplist(compat, channel_devices_compat, len)) {
343                 printk(KERN_ERR "VIO: Channel devices node lacks (%s) "
344                        "compat entry.\n", channel_devices_compat);
345                 return -ENODEV;
346         }
347
348         cfg_handle = md_get_property(root, cfg_handle_prop, NULL);
349         if (!cfg_handle) {
350                 printk(KERN_ERR "VIO: Channel devices lacks %s property\n",
351                        cfg_handle_prop);
352                 return -ENODEV;
353         }
354
355         cdev_cfg_handle = *cfg_handle;
356
357         err = bus_register(&vio_bus_type);
358         if (err) {
359                 printk(KERN_ERR "VIO: Could not register bus type err=%d\n",
360                        err);
361                 return err;
362         }
363
364         create_devices(root);
365
366         return 0;
367 }
368
369 postcore_initcall(vio_init);