Merge branch 'next' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/benh/powerpc
[linux-2.6.git] / arch / h8300 / kernel / module.c
1 #include <linux/moduleloader.h>
2 #include <linux/elf.h>
3 #include <linux/vmalloc.h>
4 #include <linux/fs.h>
5 #include <linux/string.h>
6 #include <linux/kernel.h>
7
8 #if 0
9 #define DEBUGP printk
10 #else
11 #define DEBUGP(fmt...)
12 #endif
13
14 int apply_relocate_add(Elf32_Shdr *sechdrs,
15                        const char *strtab,
16                        unsigned int symindex,
17                        unsigned int relsec,
18                        struct module *me)
19 {
20         unsigned int i;
21         Elf32_Rela *rela = (void *)sechdrs[relsec].sh_addr;
22
23         DEBUGP("Applying relocate section %u to %u\n", relsec,
24                sechdrs[relsec].sh_info);
25         for (i = 0; i < sechdrs[relsec].sh_size / sizeof(*rela); i++) {
26                 /* This is where to make the change */
27                 uint32_t *loc = (uint32_t *)(sechdrs[sechdrs[relsec].sh_info].sh_addr
28                                              + rela[i].r_offset);
29                 /* This is the symbol it is referring to.  Note that all
30                    undefined symbols have been resolved.  */
31                 Elf32_Sym *sym = (Elf32_Sym *)sechdrs[symindex].sh_addr
32                         + ELF32_R_SYM(rela[i].r_info);
33                 uint32_t v = sym->st_value + rela[i].r_addend;
34
35                 switch (ELF32_R_TYPE(rela[i].r_info)) {
36                 case R_H8_DIR24R8:
37                         loc = (uint32_t *)((uint32_t)loc - 1);
38                         *loc = (*loc & 0xff000000) | ((*loc & 0xffffff) + v);
39                         break;
40                 case R_H8_DIR24A8:
41                         if (ELF32_R_SYM(rela[i].r_info))
42                                 *loc += v;
43                         break;
44                 case R_H8_DIR32:
45                 case R_H8_DIR32A16:
46                         *loc += v;
47                         break;
48                 case R_H8_PCREL16:
49                         v -= (unsigned long)loc + 2;
50                         if ((Elf32_Sword)v > 0x7fff || 
51                             (Elf32_Sword)v < -(Elf32_Sword)0x8000)
52                                 goto overflow;
53                         else 
54                                 *(unsigned short *)loc = v;
55                         break;
56                 case R_H8_PCREL8:
57                         v -= (unsigned long)loc + 1;
58                         if ((Elf32_Sword)v > 0x7f || 
59                             (Elf32_Sword)v < -(Elf32_Sword)0x80)
60                                 goto overflow;
61                         else 
62                                 *(unsigned char *)loc = v;
63                         break;
64                 default:
65                         printk(KERN_ERR "module %s: Unknown relocation: %u\n",
66                                me->name, ELF32_R_TYPE(rela[i].r_info));
67                         return -ENOEXEC;
68                 }
69         }
70         return 0;
71  overflow:
72         printk(KERN_ERR "module %s: relocation offset overflow: %08x\n",
73                me->name, rela[i].r_offset);
74         return -ENOEXEC;
75 }