[PATCH] No arch-specific strpbrk implementations
[linux-2.6.git] / arch / cris / kernel / crisksyms.c
1 #include <linux/config.h>
2 #include <linux/module.h>
3 #include <linux/user.h>
4 #include <linux/elfcore.h>
5 #include <linux/sched.h>
6 #include <linux/in6.h>
7 #include <linux/interrupt.h>
8 #include <linux/smp_lock.h>
9 #include <linux/pm.h>
10 #include <linux/kernel.h>
11 #include <linux/string.h>
12 #include <linux/tty.h>
13
14 #include <asm/semaphore.h>
15 #include <asm/processor.h>
16 #include <asm/uaccess.h>
17 #include <asm/checksum.h>
18 #include <asm/io.h>
19 #include <asm/delay.h>
20 #include <asm/irq.h>
21 #include <asm/pgtable.h>
22 #include <asm/fasttimer.h>
23
24 extern unsigned long get_cmos_time(void);
25 extern void __Udiv(void);
26 extern void __Umod(void);
27 extern void __Div(void);
28 extern void __Mod(void);
29 extern void __ashldi3(void);
30 extern void __ashrdi3(void);
31 extern void __lshrdi3(void);
32 extern void iounmap(volatile void * __iomem);
33
34 /* Platform dependent support */
35 EXPORT_SYMBOL(kernel_thread);
36 EXPORT_SYMBOL(get_cmos_time);
37 EXPORT_SYMBOL(loops_per_usec);
38
39 /* String functions */
40 EXPORT_SYMBOL(memcmp);
41 EXPORT_SYMBOL(memmove);
42 EXPORT_SYMBOL(strstr);
43 EXPORT_SYMBOL(strcpy);
44 EXPORT_SYMBOL(strchr);
45 EXPORT_SYMBOL(strcmp);
46 EXPORT_SYMBOL(strlen);
47 EXPORT_SYMBOL(strcat);
48 EXPORT_SYMBOL(strncat);
49 EXPORT_SYMBOL(strncmp);
50 EXPORT_SYMBOL(strncpy);
51
52 /* Math functions */
53 EXPORT_SYMBOL(__Udiv);
54 EXPORT_SYMBOL(__Umod);
55 EXPORT_SYMBOL(__Div);
56 EXPORT_SYMBOL(__Mod);
57 EXPORT_SYMBOL(__ashldi3);
58 EXPORT_SYMBOL(__ashrdi3);
59 EXPORT_SYMBOL(__lshrdi3);
60
61 /* Memory functions */
62 EXPORT_SYMBOL(__ioremap);
63 EXPORT_SYMBOL(iounmap);
64
65 /* Semaphore functions */
66 EXPORT_SYMBOL(__up);
67 EXPORT_SYMBOL(__down);
68 EXPORT_SYMBOL(__down_interruptible);
69 EXPORT_SYMBOL(__down_trylock);
70
71 /* Userspace access functions */
72 EXPORT_SYMBOL(__copy_user_zeroing);
73 EXPORT_SYMBOL(__copy_user);
74
75 #undef memcpy
76 #undef memset
77 extern void * memset(void *, int, __kernel_size_t);
78 extern void * memcpy(void *, const void *, __kernel_size_t);
79 EXPORT_SYMBOL(memcpy);
80 EXPORT_SYMBOL(memset);
81
82 #ifdef CONFIG_ETRAX_FAST_TIMER
83 /* Fast timer functions */
84 EXPORT_SYMBOL(fast_timer_list);
85 EXPORT_SYMBOL(start_one_shot_timer);
86 EXPORT_SYMBOL(del_fast_timer);
87 EXPORT_SYMBOL(schedule_usleep);
88 #endif
89