[NetLabel]: documentation
[linux-2.6.git] / Documentation / netlabel / 00-INDEX
1 00-INDEX
2         - this file.
3 cipso_ipv4.txt
4         - documentation on the IPv4 CIPSO protocol engine.
5 draft-ietf-cipso-ipsecurity-01.txt
6         - IETF draft of the CIPSO protocol, dated 16 July 1992.
7 introduction.txt
8         - NetLabel introduction, READ THIS FIRST.
9 lsm_interface.txt
10         - documentation on the NetLabel kernel security module API.