Import revised translations.
[android/platform/packages/apps/Phone.git] / res / values-sl / strings.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!--  Copyright (C) 2007 The Android Open Source Project
3
4      Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
5      you may not use this file except in compliance with the License.
6      You may obtain a copy of the License at
7
8           http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9
10      Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
11      distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
12      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
13      See the License for the specific language governing permissions and
14      limitations under the License.
15  -->
16
17 <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
18     xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
19     <string name="contactsIconLabel" msgid="9129800048701196916">"Stiki"</string>
20     <string name="contactsFavoritesLabel" msgid="5360050972935451505">"Priljubljene"</string>
21     <string name="dialerIconLabel" msgid="1761864493312440268">"Telefonski pomočnik"</string>
22     <string name="emergencyDialerIconLabel" msgid="7812140032168171053">"Klicalnik za nujne primere"</string>
23     <string name="phoneIconLabel" msgid="2331230813161304895">"Telefon"</string>
24     <string name="recentCallsIconLabel" msgid="8717350893637245164">"Dnevnik klicev"</string>
25     <string name="fdnListLabel" msgid="8630418672279521003">"Seznam FDN"</string>
26     <string name="unknown" msgid="6878797917991465859">"Neznano"</string>
27     <string name="private_num" msgid="6713286113000232309">"Zasebna številka"</string>
28     <string name="payphone" msgid="1931775086311769314">"Telefonska govorilnica"</string>
29     <string name="onHold" msgid="9035493194749959955">"Zadržano"</string>
30     <string name="ongoing" msgid="8300874342848721367">"Trenutni klic"</string>
31     <string name="callFailed_userBusy" msgid="8851106999809294904">"Linija je zasedena"</string>
32     <string name="callFailed_congestion" msgid="8737761615702718375">"Omrežje je zasedeno"</string>
33     <string name="callFailed_timedOut" msgid="7590961703135543346">"Ni odziva, časovna omejitev je potekla"</string>
34     <string name="callFailed_server_unreachable" msgid="2133506577423869729">"Strežnik ni dosegljiv"</string>
35     <string name="callFailed_number_unreachable" msgid="7632566442515734778">"Številka ni dosegljiva"</string>
36     <string name="callFailed_invalid_credentials" msgid="8226835346196775378">"Napačno uporabniško ime ali geslo"</string>
37     <string name="callFailed_out_of_network" msgid="6485167392133436262">"Klic iz omrežja"</string>
38     <string name="callFailed_server_error" msgid="5717915213586193217">"Napaka strežnika: poskusite znova pozneje."</string>
39     <string name="callFailed_noSignal" msgid="1889803273616031933">"Ni signala"</string>
40     <string name="callFailed_limitExceeded" msgid="4958065157970101491">"Presežena omejitev ACM"</string>
41     <string name="callFailed_powerOff" msgid="2766035859391549713">"Radio je izklopljen"</string>
42     <string name="callFailed_simError" msgid="5652345589458834655">"Ni kartice SIM ali napaka kartice SIM"</string>
43     <string name="callFailed_outOfService" msgid="4825791466557236225">"Območje zunaj storitve"</string>
44     <string name="callFailed_fdn_only" msgid="2850204579765430641">"Odhodni klici so omejeni s FDN."</string>
45     <string name="callFailed_cb_enabled" msgid="3057131228725500761">"Ko je vklopljena zapora klicev, ne morete klicati."</string>
46     <string name="callFailed_dsac_restricted" msgid="2180223622768522345">"Vsi klici so omejeni z nadzorom dostopa."</string>
47     <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency" msgid="4353654268813314466">"Klici v sili so omejeni z nadzorom dostopa."</string>
48     <string name="callFailed_dsac_restricted_normal" msgid="2680774510252408620">"Navadni klici so omejeni z nadzorom dostopa."</string>
49     <string name="callFailed_cdma_lockedUntilPowerCycle" msgid="775483211928061084">"CDMA: Telefon je zaklenjen, dokler ga ne izklopite in ponovno vklopite."</string>
50     <string name="callFailed_cdma_drop" msgid="6030084920001082496">"CDMA: Klic izpuščen."</string>
51     <string name="callFailed_cdma_intercept" msgid="8402269373120277330">"CDMA: Klic prestrežen."</string>
52     <string name="callFailed_cdma_reorder" msgid="5605791471418711552">"CDMA: ponovno naročilo."</string>
53     <string name="callFailed_cdma_SO_reject" msgid="8969174256492763555">"CDMA: Možnost storitve zavrnjena."</string>
54     <string name="callFailed_cdma_retryOrder" msgid="5848488692485148804">"CDMA: ponoven poskus naročila."</string>
55     <string name="callFailed_cdma_accessFailure" msgid="2844306027616452215">"CDMA: Dostop neuspešen."</string>
56     <string name="callFailed_cdma_preempted" msgid="1097095321180029879">"CDMA: Izvedeno prej."</string>
57     <string name="callFailed_cdma_notEmergency" msgid="2347377816822720761">"Mogoči so samo klici v sili."</string>
58     <string name="callFailed_unobtainable_number" msgid="7886274717456712105">"Neveljavna številka"</string>
59     <string name="confCall" msgid="1904840547188336828">"Konferenčni klic"</string>
60     <string name="call_lost" msgid="317670617901479594">"Klic je bil izgubljen."</string>
61     <string name="retry" msgid="8462986804300767852">"Poskusi znova"</string>
62     <string name="call_lost_title" msgid="6696949678847938515">"Izgubljeni klic"</string>
63     <string name="mmiStarted" msgid="6347869857061147003">"Koda MMI zagnana"</string>
64     <string name="ussdRunning" msgid="485588686340541690">"Koda USSD se izvaja ..."</string>
65     <string name="mmiCancelled" msgid="2771923949751842276">"Koda MMI preklicana"</string>
66     <string name="cancel" msgid="5044513931633602634">"Prekliči"</string>
67     <string name="menu_speaker" msgid="6069700688651964705">"Zvočnik"</string>
68     <string name="menu_bluetooth" msgid="8842523654717305695">"Bluetooth"</string>
69     <string name="menu_mute" msgid="4399723633363773145">"Nemo"</string>
70     <string name="menu_hold" msgid="6970441130344786273">"Zadrži"</string>
71     <string name="menu_endCall" msgid="2142958047156634241">"Končaj klic"</string>
72     <string name="menu_swapCalls" msgid="1548647524816600795">"Zamenjaj klice"</string>
73     <string name="menu_mergeCalls" msgid="6414754941392181303">"Združi klice"</string>
74     <string name="menu_addCall" msgid="7829255032442131930">"Dodaj klic"</string>
75     <string name="menu_manageConference" msgid="3770984362002266733">"Upravljanje konferenčnih klicev"</string>
76     <string name="menu_showDialpad" msgid="5198200217528406980">"Prikaži številčnico"</string>
77     <string name="menu_hideDialpad" msgid="2733813546746296771">"Skrij številčnico"</string>
78     <string name="menu_answerAndHold" msgid="8830891495953688905">"Zadrži trenutni klic"\n"in odgovori"</string>
79     <string name="menu_answerAndEnd" msgid="2071708281281611854">"Končaj trenutni klic"\n"in odgovori"</string>
80     <string name="ok" msgid="3811371167865772377">"V redu"</string>
81     <string name="menuButtonHint" msgid="4853215496220101699">"Pritisnite meni za možnosti klica."</string>
82     <string name="menuButtonKeyboardDialHint" msgid="2869270434715312458">"Za možnosti klica pritisnite Meni  •  Za klicanje uporabite tipkovnico"</string>
83     <string name="menu_answer" msgid="116686205042231098">"Odgovor"</string>
84     <string name="menu_ignore" msgid="2112030835852537344">"Prezri"</string>
85     <string name="wait_prompt_str" msgid="7601815427707856238">"Ali želite poslati naslednje tone?"\n</string>
86     <string name="pause_prompt_str" msgid="341477243019906241">"Pošiljanje tonov "\n</string>
87     <string name="send_button" msgid="4106860097497818751">"Pošlji"</string>
88     <string name="pause_prompt_yes" msgid="3564467212025151797">"Da"</string>
89     <string name="pause_prompt_no" msgid="6686238803236884877">"Ne"</string>
90     <string name="wild_prompt_str" msgid="1585989144582892543">"Zamenjaj nadomestni znak z"</string>
91     <string name="no_vm_number" msgid="4164780423805688336">"Manjkajoča številka glasovne pošte"</string>
92     <string name="no_vm_number_msg" msgid="1300729501030053828">"Na kartici SIM ni shranjena številka glasovne pošte."</string>
93     <string name="add_vm_number_str" msgid="4676479471644687453">"Dodaj številko"</string>
94     <string name="dialer_emptyListWorking" msgid="6022498519770859790">"Nalaganje …"</string>
95     <string name="enterPin" msgid="4753300834213388397">"Vnesite kodo PIN, da odklenete kartico SIM."</string>
96     <string name="pinUnlocked" msgid="3260617001055506794">"Kartica SIM odklenjena"</string>
97     <string name="enterNewPin" msgid="5311243769004752401">"Nova koda PIN kartice SIM"</string>
98     <string name="verifyNewPin" msgid="2593629913010458867">"Za potrditev ponovno vnesite novo kodo PIN kartice SIM"</string>
99     <string name="verifyFailed" msgid="3875778795754857903">"Vneseni kodi PIN kartice SIM se ne ujemata. Poskusite znova."</string>
100     <string name="enterPuk" msgid="6144749655582862324">"Vnesite kodo PUK, da odklenete kartico SIM."</string>
101     <string name="badPuk" msgid="3213017898690275965">"Nepravilna koda PUK."</string>
102     <string name="buttonTxtContinue" msgid="863271214384739936">"Naprej"</string>
103     <string name="puk_unlocked" msgid="2284912838477558454">"Kartica SIM je bila deblokirana. Telefon se odklepa ..."</string>
104     <string name="label_ndp" msgid="780479633159517250">"PIN za odklep omrežja kartice SIM"</string>
105     <string name="sim_ndp_unlock_text" msgid="683628237760543009">"Odkleni"</string>
106     <string name="sim_ndp_dismiss_text" msgid="1604823375752456947">"Opusti"</string>
107     <string name="requesting_unlock" msgid="6412629401033249351">"Zahteva za odklepanje omrežja ..."</string>
108     <string name="unlock_failed" msgid="6490531697031504225">"Zahteva za odklepanje omrežja neuspešna."</string>
109     <string name="unlock_success" msgid="6770085622238180152">"Odklepanje omrežja uspešno."</string>
110     <string name="imei" msgid="8552502717594321281">"IMEI"</string>
111     <string name="meid" msgid="66004808679046045">"MEID"</string>
112     <string name="labelGSMMore" msgid="5930842194056092106">"Nastavitve klicev GSM"</string>
113     <string name="labelCDMAMore" msgid="1630676740428229339">"Nastavitve klicev CDMA"</string>
114     <string name="apn_settings" msgid="9043423184895642077">"Ime vstopne točke"</string>
115     <string name="settings_label" msgid="3876743539816984008">"Omrežne nastavitve"</string>
116     <string name="voicemail" msgid="8693759337917898954">"Glasovna pošta"</string>
117     <string name="voicemail_abbreviated" msgid="2215592488517217448">"VM:"</string>
118     <string name="networks" msgid="8873030692174541976">"Omrežni operaterji"</string>
119     <string name="call_settings" msgid="6112441768261754562">"Nastavitve klicev"</string>
120     <string name="additional_gsm_call_settings" msgid="1391795981938800617">"Dodatne nastavitve"</string>
121     <string name="sum_gsm_call_settings" msgid="4076647190996778012">"Dodatne nastavitve klicev samo za GSM"</string>
122     <string name="additional_cdma_call_settings" msgid="8628958775721886909">"Dodatne nastavitve klicev CDMA"</string>
123     <string name="sum_cdma_call_settings" msgid="284753265979035549">"Dodatne nastavitve klicev samo za CDMA"</string>
124     <string name="labelNwService" msgid="4699970172021870983">"Omrežne nastavitve"</string>
125     <string name="labelCallerId" msgid="3888899447379069198">"ID klicatelja"</string>
126     <string name="sum_hide_caller_id" msgid="1071407020290873782">"Skrita številka pri odhodnih klicih"</string>
127     <string name="sum_show_caller_id" msgid="6768534125447290401">"Prikaz številke pri odhodnih klicih"</string>
128     <string name="sum_default_caller_id" msgid="1954518825510901365">"Uporaba privzetih nastavitev operaterja za prikaz moje številke pri odhodnih klicih"</string>
129     <string name="labelCW" msgid="6120513814915920200">"Čakajoči klic"</string>
130     <string name="sum_cw_enabled" msgid="8083061901633671397">"Med klicem me opozori na dohodne klice"</string>
131     <string name="sum_cw_disabled" msgid="3648693907300104575">"Med klicem me opozori na dohodne klice"</string>
132     <string name="call_forwarding_settings" msgid="3378927671091537173">"Nastavitve preusmerjanja klicev"</string>
133     <string name="labelCF" msgid="2574386948026924737">"Preusmerjanje klicev"</string>
134     <string name="labelCFU" msgid="8147177368148660600">"Vedno preusmeri"</string>
135     <string name="messageCFU" msgid="3560082430662923687">"Vedno uporabi to številko"</string>
136     <string name="sum_cfu_enabled_indicator" msgid="4014187342724130197">"Preusmeritev vseh klicev"</string>
137     <string name="sum_cfu_enabled" msgid="956178654350554451">"Preusmerjanje vseh klicev na \\{0\\}"</string>
138     <string name="sum_cfu_enabled_no_number" msgid="6591985777096823616">"Številka ni na voljo"</string>
139     <string name="sum_cfu_disabled" msgid="3698472522160364904">"Onemogočeno"</string>
140     <string name="labelCFB" msgid="218938523102207587">"Preusmeri, kadar je zasedeno"</string>
141     <string name="messageCFB" msgid="3711089705936187129">"Številka, ko je zasedeno"</string>
142     <string name="sum_cfb_enabled" msgid="2501948432392255856">"Preusmerjanje na \\{0\\}"</string>
143     <string name="sum_cfb_disabled" msgid="227440009979537651">"Onemogočeno"</string>
144     <string name="disable_cfb_forbidden" msgid="4524424437001441832">"Operater ne podpira izklopa preusmeritve klicev, kadar je linija zasedena."</string>
145     <string name="labelCFNRy" msgid="3646316323834351390">"Preusmeri, ko ni odgovora"</string>
146     <string name="messageCFNRy" msgid="672317899884380374">"Številka, ko ni odgovora"</string>
147     <string name="sum_cfnry_enabled" msgid="3473526018876802076">"Preusmerjanje na \\{0\\}"</string>
148     <string name="sum_cfnry_disabled" msgid="8422350929957344729">"Onemogočeno"</string>
149     <string name="disable_cfnry_forbidden" msgid="7041605706777677935">"Operater ne podpira izklopa preusmeritve klicev, kadar ni odgovora."</string>
150     <string name="labelCFNRc" msgid="47183615370850000">"Preusmeri, ko ni dosegljivo."</string>
151     <string name="messageCFNRc" msgid="6380695421020295119">"Številka, ko ni dosegljivo"</string>
152     <string name="sum_cfnrc_enabled" msgid="3528648673654636587">"Preusmerjanje na \\{0\\}"</string>
153     <string name="sum_cfnrc_disabled" msgid="7222141261321276464">"Onemogočeno"</string>
154     <string name="disable_cfnrc_forbidden" msgid="1093527570652781997">"Vaš operater ne podpira izklopa preusmeritve klicev, kadar je telefon nedosegljiv."</string>
155     <string name="updating_title" msgid="6146755386174019046">"Nastavitve klicev"</string>
156     <string name="error_updating_title" msgid="7970259216988931777">"Napaka nastavitev klicev"</string>
157     <string name="reading_settings" msgid="1920291699287055284">"Branje nastavitev …"</string>
158     <string name="updating_settings" msgid="8171225533884883252">"Posodabljanje nastavitev …"</string>
159     <string name="reverting_settings" msgid="4752151682666912828">"Povrnitev nastavitev ..."</string>
160     <string name="response_error" msgid="6674110501330139405">"Nepričakovan odgovor iz omrežja."</string>
161     <string name="exception_error" msgid="7027667130619518211">"Napaka omrežja ali kartice SIM."</string>
162     <string name="fdn_only_error" msgid="7079583506377602000">"Postopki so dovoljeni samo za telefonske številke, za katere ne velja zapora odhodnega klica."</string>
163     <string name="radio_off_error" msgid="6717116288405111269">"Pred ogledom teh nastavitev vklopite radio."</string>
164     <string name="close_dialog" msgid="2365884406356986917">"V redu"</string>
165     <string name="enable" msgid="1059008390636773574">"Omogoči"</string>
166     <string name="disable" msgid="7274240979164762320">"Onemogoči"</string>
167     <string name="change_num" msgid="239476305819844391">"Posodobi"</string>
168   <string-array name="clir_display_values">
169     <item msgid="5560134294467334594">"Privzeto omrežje"</item>
170     <item msgid="7876195870037833661">"Skrij številko"</item>
171     <item msgid="1108394741608734023">"Prikaz številke"</item>
172   </string-array>
173     <string name="vm_save_number" msgid="4579969432544566719">"Shrani številko glasovne pošte"</string>
174     <string name="vm_changed" msgid="380744030726254139">"Številka glasovne pošte je spremenjena."</string>
175     <string name="vm_change_failed" msgid="6912718596496220653">"Sprememba številke glasovne pošte neuspešna."\n"Če se težava ponovi, se obrnite na operaterja."</string>
176     <string name="fw_change_failed" msgid="4437005899675054038">"Sprememba številke za preusmeritev neuspešna."\n"Če se težava ponovi, se obrnite na svojega operaterja."</string>
177     <string name="fw_get_in_vm_failed" msgid="6776365552098929353">"Prenos in shranjevanje trenutnih nastavitev številke za preusmeritev neuspešno."\n"Ali želite vseeno preklopiti na novega ponudnika?"</string>
178     <string name="no_change" msgid="3186040086622435212">"Narejena ni bila nobena sprememba."</string>
179     <string name="sum_voicemail_choose_provider" msgid="59911196126278922">"Izberite storitev glasovne pošte"</string>
180     <string name="voicemail_default" msgid="5902099213882352338">"Moj operater"</string>
181     <string name="mobile_networks" msgid="5540397602919106177">"Nastavitve omrežja prenosnega telefona"</string>
182     <string name="label_available" msgid="1181658289009300430">"Razpoložljiva omrežja"</string>
183     <string name="load_networks_progress" msgid="5230707536168902952">"Iskanje ..."</string>
184     <string name="empty_networks_list" msgid="4249426905018815316">"Najdeno ni bilo nobeno omrežje."</string>
185     <string name="search_networks" msgid="1601136049300882441">"Preišči omrežja"</string>
186     <string name="network_query_error" msgid="6828516148953325006">"Napaka pri iskanju omrežij."</string>
187     <string name="register_on_network" msgid="9055203954040805084">"Registriranje v <xliff:g id="NETWORK">%s</xliff:g> ..."</string>
188     <string name="not_allowed" msgid="3540496123717833833">"Kartica SIM ne dovoljuje povezave s tem omrežjem."</string>
189     <string name="connect_later" msgid="500090982903469816">"Trenutno ni mogoče vzpostaviti povezave s tem omrežjem. Poskusite znova pozneje."</string>
190     <string name="registration_done" msgid="495135664535876612">"Registrirano v omrežju."</string>
191     <string name="sum_carrier_select" msgid="6526225502314751575">"Izbira omrežnega operaterja"</string>
192     <string name="sum_search_networks" msgid="2921092249873272715">"Najdi vsa razpoložljiva omrežja"</string>
193     <string name="select_automatically" msgid="8615980695510888796">"Samodejno izberi"</string>
194     <string name="sum_select_automatically" msgid="8460954604521755275">"Samodejna izbira želenega omrežja"</string>
195     <string name="register_automatically" msgid="6272031189219101172">"Samodejna registracija ..."</string>
196     <string name="preferred_network_mode_title" msgid="8873246565334559308">"Način omrežja"</string>
197     <string name="preferred_network_mode_summary" msgid="1434820673166126609">"Sprememba načina delovanja omrežja"</string>
198     <string name="preferred_network_mode_dialogtitle" msgid="8176355237105593793">"Prednostni način omrežja"</string>
199   <string-array name="preferred_network_mode_choices">
200     <item msgid="2987674222882365152">"Globalno"</item>
201     <item msgid="3273348576277144124">"Samo EvDo"</item>
202     <item msgid="454610224530856274">"CDMA brez EvDo"</item>
203     <item msgid="8928247118825616081">"Samodejno CDMA/EvDo"</item>
204     <item msgid="8595462903294812666">"Samodejno GSM/WCDMA"</item>
205     <item msgid="5189164180446264504">"Samo WCDMA"</item>
206     <item msgid="5714714953966979187">"Samo GSM"</item>
207     <item msgid="4775796025725908913">"Prednostno GSM/WCDMA"</item>
208   </string-array>
209   <string-array name="preferred_network_mode_values">
210     <item msgid="7164534877603905916">"7"</item>
211     <item msgid="2520921432080278213">"6"</item>
212     <item msgid="4978887990900575049">"5"</item>
213     <item msgid="6891436459357445885">"4"</item>
214     <item msgid="339825043192186272">"3"</item>
215     <item msgid="3062641619893382241">"2"</item>
216     <item msgid="2494009747968041784">"1"</item>
217     <item msgid="2568449734331711605">"0"</item>
218   </string-array>
219     <string name="data_enabled" msgid="5972538663568715366">"Podatki omogočeni"</string>
220     <string name="data_enable_summary" msgid="5022018967714633874">"Omogoči podatkovni dostop prek mobilnega omrežja"</string>
221     <string name="roaming" msgid="8871412572928323707">"Podatkovno gostovanje"</string>
222     <string name="roaming_enable" msgid="7331106985174381987">"Med gostovanjem vzpostavi povezavo s podatkovnimi storitvami"</string>
223     <string name="roaming_disable" msgid="1843417228755568110">"Med gostovanjem vzpostavi povezavo s podatkovnimi storitvami"</string>
224     <string name="roaming_reenable_message" msgid="6973894869473170666">"Podatkovna povezava ni mogoča, ker ste zapustili domače omrežje, podatkovno gostovanje pa je izklopljeno."</string>
225     <string name="roaming_warning" msgid="7820963598559553967">"Ali želite dovoliti podatkovno gostovanje? Stroški gostovanja utegnejo biti veliki."</string>
226     <string name="gsm_umts_options" msgid="6538311689850981686">"Možnosti GSM/UMTS"</string>
227     <string name="cdma_options" msgid="4016822858172249884">"Možnosti CDMA"</string>
228     <string name="throttle_data_usage" msgid="3715677828160555808">"Uporaba podatkov"</string>
229     <string name="throttle_settings_title" msgid="2761975408383706589">"Podatkovni pravilnik operaterja"</string>
230     <string name="throttle_current_usage" msgid="8762280193043815361">"Poraba podatkov v trenutnem obdobju"</string>
231     <string name="throttle_time_frame" msgid="1915198770363734685">"Obdobje uporabe podatkov"</string>
232     <string name="throttle_rate" msgid="4710388992676803508">"Pravilnik podatkovne hitrosti"</string>
233     <string name="throttle_help" msgid="243651091785169900">"Več o tem"</string>
234     <string name="throttle_status_subtext" msgid="1657318943142085170">"<xliff:g id="USED_0">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="USED_1">%2$d</xliff:g> ٪) od <xliff:g id="USED_2">%3$s</xliff:g> največjega dovoljenega obdobja"\n"Naslednje obdobje se začne čez <xliff:g id="USED_3">%4$d</xliff:g> dni (<xliff:g id="USED_4">%5$s</xliff:g>)"</string>
235     <string name="throttle_data_usage_subtext" msgid="6029276011123694701">"<xliff:g id="USED_0">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="USED_1">%2$d</xliff:g>  ) od <xliff:g id="USED_2">%3$s</xliff:g> največjega dovoljenega obdobja"</string>
236     <string name="throttle_data_rate_reduced_subtext" msgid="7492763592720107737">"<xliff:g id="USED_0">%1$s</xliff:g> omejitev presežena"\n"Podatki omejeni na <xliff:g id="USED_1">%2$d</xliff:g> Kb/s"</string>
237     <string name="throttle_time_frame_subtext" msgid="7732763021560399960">"<xliff:g id="USED_0">%1$d</xliff:g>٪ cikla potečenega"\n"Naslednje obdobje se začne čez <xliff:g id="USED_1">%2$d</xliff:g> dni (<xliff:g id="USED_2">%3$s</xliff:g>)"</string>
238     <string name="throttle_rate_subtext" msgid="2149102656120726855">"Če je presežena omejitev porabe podatkov, se podatkovna hitrost zmanjša na <xliff:g id="USED">%1$d</xliff:g> Kb/s."</string>
239     <string name="throttle_help_subtext" msgid="5217706521499010816">"Več informacij o pravilniku o uporabi podatkov v mobilnem omrežju vašega operaterja"</string>
240     <string name="cdma_cell_broadcast_sms" msgid="7898475142527341808">"Oddajni vmesnik SMS"</string>
241     <string name="cell_broadcast_sms" msgid="5584192824053625842">"Oddajni vmesnik SMS"</string>
242     <string name="enable_disable_cell_bc_sms" msgid="4851147873691392255">"Oddajni vmesnik SMS"</string>
243     <string name="cell_bc_sms_enable" msgid="6441688565738921084">"Oddajni vmesnik SMS omogočen"</string>
244     <string name="cell_bc_sms_disable" msgid="3398365088309408749">"Oddajni vmesnik SMS onemogočen"</string>
245     <string name="cb_sms_settings" msgid="651715019785107312">"Nastavitve oddajnega vmesnika SMS"</string>
246     <string name="enable_disable_emergency_broadcast" msgid="2157014609041245335">"Oddajanje v sili"</string>
247     <string name="emergency_broadcast_enable" msgid="2645980025414010211">"Oddajanje v sili omogočeno"</string>
248     <string name="emergency_broadcast_disable" msgid="3665199821267569426">"Oddajanje v sili onemogočeno"</string>
249     <string name="enable_disable_administrative" msgid="6501582322182059412">"Skrbniško"</string>
250     <string name="administrative_enable" msgid="1750086122962032235">"Skrbniško omogočeno"</string>
251     <string name="administrative_disable" msgid="8433273857248698539">"Skrbniško onemogočeno"</string>
252     <string name="enable_disable_maintenance" msgid="1819693083025106678">"Vzdrževanje"</string>
253     <string name="maintenance_enable" msgid="8566636458770971189">"Vzdrževanje omogočeno"</string>
254     <string name="maintenance_disable" msgid="7340189100885066077">"Vzdrževanje onemogočeno"</string>
255     <string name="general_news_settings" msgid="4968779723948432978">"Splošne novice"</string>
256     <string name="bf_news_settings" msgid="3935593091894685267">"Novice iz poslovnega sveta in sveta financ"</string>
257     <string name="sports_news_settings" msgid="7649399631270052835">"Športne novice"</string>
258     <string name="entertainment_news_settings" msgid="5051153952959405035">"Novice iz sveta zabave"</string>
259     <string name="enable_disable_local" msgid="7890281063123416120">"Lokalno"</string>
260     <string name="local_enable" msgid="6370463247609136359">"Lokalne novice omogočene"</string>
261     <string name="local_disable" msgid="4405691986943795798">"Lokalne novice onemogočene"</string>
262     <string name="enable_disable_regional" msgid="4905652414535565872">"Območno"</string>
263     <string name="regional_enable" msgid="4434680415437834759">"Regionalne novice omogočene"</string>
264     <string name="regional_disable" msgid="5359325527213850077">"Območne novice onemogočene"</string>
265     <string name="enable_disable_national" msgid="236278090206880734">"Državno"</string>
266     <string name="national_enable" msgid="1172443648912246952">"Nacionalne novice omogočene"</string>
267     <string name="national_disable" msgid="326018148178601166">"Nacionalne novice onemogočene"</string>
268     <string name="enable_disable_international" msgid="7535348799604565592">"Mednarodno"</string>
269     <string name="international_enable" msgid="5855356769925044927">"Mednarodne novice omogočene"</string>
270     <string name="international_disable" msgid="2850648591041088931">"Mednarodne novice onemogočene"</string>
271     <string name="list_language_title" msgid="2841683501919760043">"Jezik"</string>
272     <string name="list_language_summary" msgid="8109546531071241601">"Izberite jezik novic"</string>
273   <string-array name="list_language_entries">
274     <item msgid="6137851079727305485">"angleščina"</item>
275     <item msgid="1151988412809572526">"francoščina"</item>
276     <item msgid="577840534704312665">"španščina"</item>
277     <item msgid="8385712091143148180">"japonščina"</item>
278     <item msgid="1858401628368130638">"korejščina"</item>
279     <item msgid="1933212028684529632">"kitajščina"</item>
280     <item msgid="1908428006803639064">"hebrejščina"</item>
281   </string-array>
282   <string-array name="list_language_values">
283     <item msgid="1804908636436467150">"1"</item>
284     <item msgid="289708030346890334">"2"</item>
285     <item msgid="1121469729692402684">"3"</item>
286     <item msgid="2614093115912897722">"4"</item>
287     <item msgid="2411164639857960614">"5"</item>
288     <item msgid="5884448729274543324">"6"</item>
289     <item msgid="5511864807618312598">"7"</item>
290   </string-array>
291     <string name="list_language_dtitle" msgid="5442908726538951934">"Jeziki"</string>
292     <string name="enable_disable_local_weather" msgid="986967454867219114">"Lokalno vreme"</string>
293     <string name="local_weather_enable" msgid="6199315114382448922">"Lokalno vreme omogočeno"</string>
294     <string name="local_weather_disable" msgid="2510158089142626480">"Lokalno vreme onemogočeno"</string>
295     <string name="enable_disable_atr" msgid="8339572391278872343">"Poročila o območnih prometnih razmerah"</string>
296     <string name="atr_enable" msgid="5541757457789181799">"Območna poročila o razmerah na cestah omogočena"</string>
297     <string name="atr_disable" msgid="7085558154727596455">"Območna poročila o razmerah na cestah onemogočena"</string>
298     <string name="enable_disable_lafs" msgid="668189073721277199">"Urniki letov lokalnih letališč"</string>
299     <string name="lafs_enable" msgid="2791978667205137052">"Urniki letov lokalnih letališč omogočeni"</string>
300     <string name="lafs_disable" msgid="2391212397725495350">"Urniki letov lokalnih letališč onemogočeni"</string>
301     <string name="enable_disable_restaurants" msgid="6240381945336814024">"Restavracije"</string>
302     <string name="restaurants_enable" msgid="5137657479469118847">"Restavracije omogočene"</string>
303     <string name="restaurants_disable" msgid="3678480270938424092">"Restavracije onemogočene"</string>
304     <string name="enable_disable_lodgings" msgid="1822029172658551202">"Nastanitve"</string>
305     <string name="lodgings_enable" msgid="3230042508992850322">"Nastanitve omogočene"</string>
306     <string name="lodgings_disable" msgid="3387879742320682391">"Nastanitve onemogočene"</string>
307     <string name="enable_disable_retail_directory" msgid="1357809784475660303">"Imenik maloprodaje"</string>
308     <string name="retail_directory_enable" msgid="3280626290436111496">"Imenik maloprodaje omogočen"</string>
309     <string name="retail_directory_disable" msgid="6479739816662879027">"Imenik maloprodaje onemogočen"</string>
310     <string name="enable_disable_advertisements" msgid="5999495926176182128">"Oglasi"</string>
311     <string name="advertisements_enable" msgid="2050305021264683786">"Oglasi omogočeni"</string>
312     <string name="advertisements_disable" msgid="8350985908788707935">"Oglasi onemogočeni"</string>
313     <string name="enable_disable_stock_quotes" msgid="6397810445293533603">"Borzne kotacije"</string>
314     <string name="stock_quotes_enable" msgid="4384802470887170543">"Borzne kotacije omogočene"</string>
315     <string name="stock_quotes_disable" msgid="4781450084565594998">"Borzne kotacije onemogočene"</string>
316     <string name="enable_disable_eo" msgid="4863043263443942494">"Zaposlitvene priložnosti"</string>
317     <string name="eo_enable" msgid="8623559062015685813">"Zaposlitvene priložnosti omogočene"</string>
318     <string name="eo_disable" msgid="3863812478090907609">"Zaposlitvene priložnosti onemogočene"</string>
319     <string name="enable_disable_mhh" msgid="5698783743098373681">"Zdravila in zdravstveni pripomočki, zdravje in bolnišnica"</string>
320     <string name="mhh_enable" msgid="3949276822735205799">"Zdravila in zdravstveni pripomočki, zdravje in bolnišnica omogočeni"</string>
321     <string name="mhh_disable" msgid="4834280270664925123">"Zdravila in zdravstveni pripomočki, zdravje in bolnišnica onemogočeni"</string>
322     <string name="enable_disable_technology_news" msgid="3517184627114999149">"Tehnološke novice"</string>
323     <string name="technology_news_enable" msgid="7995209394210455181">"Tehnološke novice omogočene"</string>
324     <string name="technology_news_disable" msgid="5483490380561851946">"Tehnološke novice onemogočene"</string>
325     <string name="enable_disable_multi_category" msgid="626771003122899280">"Več kategorij"</string>
326     <string name="multi_category_enable" msgid="1179299804641721768">"Omogočenih več kategorij"</string>
327     <string name="multi_category_disable" msgid="880104702904139505">"Več kategorij onemogočenih"</string>
328     <string name="gsm_umts_network_preferences_title" msgid="4834419333547382436">"Prednostne nastavitve omrežja GSM/UMTS"</string>
329     <string name="gsm_umts_network_preferneces_summary" msgid="1905018644156819521">"Ni še uveljavljeno."</string>
330     <string name="gsm_umts_network_preferences_dialogtitle" msgid="6356332580813229898">"Prednostne nastavitve omrežja GSM/UMTS"</string>
331   <string-array name="gsm_umts_network_preferences_choices">
332     <item msgid="935612021902787683">"GSM//WCDMA (samodejni način)"</item>
333     <item msgid="8912042051809329533">"Samo WCDMA"</item>
334     <item msgid="8776934131146642662">"Samo GSM"</item>
335     <item msgid="4684679567848300935">"GSM/WCDA (prednostno WCDMA)"</item>
336   </string-array>
337   <string-array name="gsm_umts_network_preferences_values">
338     <item msgid="117293148930527265">"0"</item>
339     <item msgid="2264578612775462302">"1"</item>
340     <item msgid="1268081943590316978">"2"</item>
341     <item msgid="4469871047641902607">"3"</item>
342   </string-array>
343     <string name="prefer_2g" msgid="8442550937280449639">"Uporabi samo omrežja 2G"</string>
344     <string name="prefer_2g_summary" msgid="1976491403210690759">"Varčevanje z baterijo"</string>
345     <string name="cdma_system_select_title" msgid="5757657769327732833">"Sistemska izbira"</string>
346     <string name="cdma_system_select_summary" msgid="2528661990595284707">"Spremeni način gostovanja cdma"</string>
347     <string name="cdma_system_select_dialogtitle" msgid="6083355415165359075">"Sistemska izbira"</string>
348   <string-array name="cdma_system_select_choices">
349     <item msgid="176474317493999285">"Samo domov"</item>
350     <item msgid="1205664026446156265">"Samodejno"</item>
351   </string-array>
352     <string name="cdma_roaming_mode_title" msgid="6366737033053855198">"Način gostovanja CDMA"</string>
353     <string name="cdma_roaming_mode_summary" msgid="8604713111805562261">"Spremeni način gostovanja cdma"</string>
354     <string name="cdma_roaming_mode_dialogtitle" msgid="1802896889172094947">"Način gostovanja CDMA"</string>
355   <string-array name="cdma_roaming_mode_choices">
356     <item msgid="6024072766548865002">"Samo domača omrežja"</item>
357     <item msgid="8174642753290624634">"Povezana omrežja"</item>
358     <item msgid="2241951431403168661">"Katero koli omrežje"</item>
359   </string-array>
360   <string-array name="cdma_roaming_mode_values">
361     <item msgid="2549203161367380954">"0"</item>
362     <item msgid="6007798728227141997">"1"</item>
363     <item msgid="4039511109802141047">"2"</item>
364   </string-array>
365     <string name="cdma_network_preferences_title" msgid="41193174429510391">"Prednostne nastavitve omrežja CDMA"</string>
366     <string name="cdma_network_preferneces_summary" msgid="3524451924935793338">"Ni še uveljavljeno."</string>
367     <string name="cdma_network_preferences_dialogtitle" msgid="4548860809290455653">"Prednostne nastavitve omrežja CDMA"</string>
368   <string-array name="cdma_network_preferences_choices">
369     <item msgid="3711054371631487248">"CDMA/EvDo"</item>
370     <item msgid="6143696847467859795">"Samo CDMA"</item>
371     <item msgid="2683555124647197574">"Samo EvDo"</item>
372   </string-array>
373   <string-array name="cdma_network_preferences_values">
374     <item msgid="5584048199290030331">"0"</item>
375     <item msgid="5741268642513143762">"1"</item>
376     <item msgid="419525200910932450">"2"</item>
377   </string-array>
378     <string name="cdma_subscription_title" msgid="445607520753045412">"Naročnina CDMA"</string>
379     <string name="cdma_subscription_summary" msgid="2530890766115781140">"Preklopi med RUIM/SIM in NV"</string>
380     <string name="cdma_subscription_dialogtitle" msgid="2699527950523333110">"naročnina"</string>
381   <string-array name="cdma_subscription_choices">
382     <item msgid="2258014151300708431">"RUIM/SIM"</item>
383     <item msgid="5127722015571873880">"NV"</item>
384   </string-array>
385   <string-array name="cdma_subscription_values">
386     <item msgid="7494167883478914080">"0"</item>
387     <item msgid="6043847456049107742">"1"</item>
388   </string-array>
389     <!-- outdated translation 4961729544244603347 -->     <string name="cdma_activate_device" msgid="3793805892364814518">"Vklop naprave"</string>
390     <string name="fdn" msgid="7878832555095183202">"Zapore odhodnih klicev"</string>
391     <string name="manage_fdn_list" msgid="8777755791892122369">"Seznam FDN"</string>
392     <string name="fdn_activation" msgid="2156479741307463576">"Aktiviranje FDN"</string>
393     <string name="fdn_enabled" msgid="5238109009915521240">"Zapore odhodnih klicev so omogočene"</string>
394     <string name="fdn_disabled" msgid="4700049736675368279">"Zapore odhodnih klicev so onemogočene"</string>
395     <string name="enable_fdn" msgid="3740191529180493851">"Omogoči FDN"</string>
396     <string name="disable_fdn" msgid="7944020890722540616">"Onemogoči FDN"</string>
397     <string name="change_pin2" msgid="2153563695382176676">"Sprememba kode PIN2"</string>
398     <string name="enable_fdn_ok" msgid="7215588870329688132">"Onemogoči FDN"</string>
399     <string name="disable_fdn_ok" msgid="5727046928930740173">"Omogoči FDN"</string>
400     <string name="sum_fdn" msgid="1959399454900272878">"Upravljanje zapor odhodnih klicev"</string>
401     <string name="sum_fdn_change_pin" msgid="6666549734792827932">"Spremeni kodo PIN za dostop FDN"</string>
402     <string name="sum_fdn_manage_list" msgid="8431088265332628316">"Upravljanje seznama telefonskih številk"</string>
403     <string name="voice_privacy" msgid="7803023024169078619">"Zasebnost glasovne pošte"</string>
404     <string name="voice_privacy_summary" msgid="3159383389833516214">"Omogoči izboljšane nastavitve zasebnosti"</string>
405     <string name="tty_mode_title" msgid="3171521903490559138">"Način TTY"</string>
406     <string name="tty_mode_summary" msgid="5057244302665817977">"Omogoči način TTY"</string>
407     <string name="tty_mode_option_title" msgid="9033098925144434669">"Način TTY"</string>
408     <string name="tty_mode_option_summary" msgid="1073835131534808732">"Nastavitev načina TTY"</string>
409     <string name="auto_retry_mode_title" msgid="1478311108889330757">"Samodejen ponovni poskus"</string>
410     <string name="auto_retry_mode_summary" msgid="4921028586041909574">"Omogoči način samodejnega ponovnega poskusa"</string>
411     <string name="menu_add" msgid="1882023737425114762">"Dodaj stik"</string>
412     <string name="menu_edit" msgid="7143003705504672374">"Urejanje stika"</string>
413     <string name="menu_delete" msgid="3977150783449642851">"Izbriši stik"</string>
414     <string name="get_pin2" msgid="1198225482542827652">"Vnesite kodo PIN2"</string>
415     <string name="name" msgid="7329028332786872378">"Ime"</string>
416     <string name="number" msgid="7905950798349903858">"Številka"</string>
417     <string name="save" msgid="4094274636321939086">"Shrani"</string>
418     <string name="add_fdn_contact" msgid="2481915899633353976">"Dodaj zaporo odhodnega klica"</string>
419     <string name="adding_fdn_contact" msgid="7627379633721940991">"Dodajanje zapore odhodnega klica ..."</string>
420     <string name="fdn_contact_added" msgid="7458335758501736665">"Dodana zapora odhodnega klica."</string>
421     <string name="edit_fdn_contact" msgid="7976936035587081480">"Uredi zaporo odhodnega klica"</string>
422     <string name="updating_fdn_contact" msgid="8370929876849803600">"Posodabljanje zapore odhodnih klicev ..."</string>
423     <string name="fdn_contact_updated" msgid="5497828782609005017">"Zapora odhodnega klica posodobljena."</string>
424     <string name="delete_fdn_contact" msgid="6668958073074151717">"Izbriši zaporo odhodnega klica"</string>
425     <string name="deleting_fdn_contact" msgid="5669163206349319969">"Brisanje zapore odhodnega klica ..."</string>
426     <string name="fdn_contact_deleted" msgid="7154162327112259569">"Zapora odhodnega klica izbrisana."</string>
427     <string name="pin2_invalid" msgid="7176360264228076810">"FDN ni posodobljen; vnesli ste nepravilni PIN."</string>
428     <string name="fdn_invalid_number" msgid="9193130794297997290">"FDN ni posodobljen: število ne sme imeti več kot 20 števk."</string>
429     <string name="simContacts_emptyLoading" msgid="2203331234764498011">"Branje kartice SIM ..."</string>
430     <string name="simContacts_empty" msgid="5270660846489561932">"Na kartici SIM ni stikov."</string>
431     <string name="simContacts_title" msgid="1861472842524839921">"Izberite stike, ki jih želite uvoziti"</string>
432     <string name="enable_pin" msgid="5422767284133234860">"Omogoči/onemogoči PIN kartice SIM"</string>
433     <string name="change_pin" msgid="9174186126330785343">"Spremeni PIN kartice SIM"</string>
434     <string name="enter_pin_text" msgid="8532615714751931951">"PIN kartice SIM"</string>
435     <string name="oldPinLabel" msgid="5287773661246368314">"Stara koda PIN"</string>
436     <string name="newPinLabel" msgid="207488227285336897">"Novi PIN"</string>
437     <string name="confirmPinLabel" msgid="257597715098070206">"Potrdi novi PIN"</string>
438     <string name="badPin" msgid="4154316827946559447">"Stara koda PIN, ki ste jo vnesli, ni pravilna. Poskusite znova."</string>
439     <string name="mismatchPin" msgid="5974597541268042785">"Kodi PIN, ki ste ju vnesli, se ne ujemata. Poskusite znova."</string>
440     <string name="invalidPin" msgid="5981171102258684792">"Vnesite PIN, ki vsebuje od štiri do osem številk."</string>
441     <string name="disable_sim_pin" msgid="3992926931620188855">"Onemogoči PIN kartice SIM"</string>
442     <string name="enable_sim_pin" msgid="5803702443844458831">"Omogoči PIN kartice SIM"</string>
443     <string name="enable_in_progress" msgid="3695303775100109650">"Počakajte trenutek ..."</string>
444     <string name="enable_pin_ok" msgid="8077439615296694284">"PIN kartice SIM omogočen"</string>
445     <string name="disable_pin_ok" msgid="8552428316206928913">"PIN kartice SIM onemogočen"</string>
446     <string name="pin_failed" msgid="6597695909685242127">"PIN, ki ste ga vnesli, ni bil pravilen"</string>
447     <string name="pin_changed" msgid="9000716792724195093">"Sprememba kode PIN za kartico SIM je uspela"</string>
448     <string name="puk_requested" msgid="3898394204193202803">"Nepravilno geslo, kartica SIM je zaklenjena. Vnesti morate kodo PUK2."</string>
449     <string name="enter_pin2_text" msgid="8339444124477720345">"PIN2"</string>
450     <string name="oldPin2Label" msgid="8559146795026261502">"Stari PIN2"</string>
451     <string name="newPin2Label" msgid="4573956902204349054">"Novi PIN2"</string>
452     <string name="confirmPin2Label" msgid="8100319484454787708">"Potrdi novi PIN2"</string>
453     <string name="badPuk2" msgid="4072035207011308856">"Vnesena koda PUK2 ni pravilna. Poskusite znova."</string>
454     <string name="badPin2" msgid="515218795152422178">"Stara koda PIN2, ki ste jo vnesli, ni pravilna. Poskusite znova."</string>
455     <string name="mismatchPin2" msgid="4177060915600342718">"Kodi PIN2, ki ste ju vnesli, se ne ujemata. Poskusite znova."</string>
456     <string name="invalidPin2" msgid="8237110107480395938">"Vnesite kodo PIN2, ki vsebuje od štiri do osem številk."</string>
457     <string name="invalidPuk2" msgid="1290977391033057871">"Vnesite osemmestno kodo PUK2."</string>
458     <string name="pin2_changed" msgid="2670422162555916562">"Koda PIN2 je bila uspešno spremenjena."</string>
459     <string name="label_puk2_code" msgid="302845876240219560">"Vnesite kodo PUK2"</string>
460     <string name="fdn_enable_puk2_requested" msgid="2608836967081385948">"Nepravilno geslo. Spremenite PIN2 in poskusite znova."</string>
461     <string name="puk2_requested" msgid="5863580927788820813">"Nepravilno geslo, kartica SIM je zaklenjena. Vnesti morate kodo PUK2."</string>
462     <string name="doneButton" msgid="2859593360997984240">"Dokončano"</string>
463     <string name="caller_manage_header" msgid="3231519674734638786">"Konferenčni klic <xliff:g id="CONF_CALL_TIME">%s</xliff:g>"</string>
464     <string name="caller_manage_manage_done_text" msgid="8093934725536733856">"Nazaj na klic"</string>
465     <string name="sim_missing_continueView_text" msgid="4199689081742026077">"Nadaljuj brez kartice SIM"</string>
466     <string name="sim_missing_msg_text" msgid="6803619600564142188">"Kartica SIM ni bila najdena. Vstavite kartico SIM v telefon."</string>
467     <string name="sim_unlock_dismiss_text" msgid="8292343981739813597">"Opusti"</string>
468     <string name="sim_unlock_unlock_text" msgid="6328406783399256930">"Odkleni"</string>
469     <string name="sim_unlock_status_text" msgid="1919609683384607179">"Preverjanje pristnosti kode PIN ..."</string>
470     <string name="voicemail_settings_number_label" msgid="8524164258691887790">"Številka glasovne pošte"</string>
471     <string name="card_title_dialing" msgid="5769417478498348054">"Klicanje"</string>
472     <string name="card_title_redialing" msgid="4831412164303596395">"Ponovni poskus"</string>
473     <string name="card_title_in_progress" msgid="8603765629781648862">"Trenutni klic"</string>
474     <string name="card_title_conf_call" msgid="1162980346189744501">"Konferenčni klic"</string>
475     <string name="card_title_incoming_call" msgid="7364539451234646909">"Dohodni klic"</string>
476     <string name="card_title_cdma_call_waiting" msgid="4532445524811272644">"Čakajoči klic CDMA"</string>
477     <string name="card_title_call_ended" msgid="5544730338889702298">"Klic je bil končan"</string>
478     <string name="card_title_on_hold" msgid="821463117892339942">"Zadržano"</string>
479     <string name="card_title_hanging_up" msgid="3999101620995182450">"Prekinitev"</string>
480     <string name="card_title_in_call" msgid="6346543933068225205">"Dohodni klic"</string>
481     <string name="notification_missedCallTitle" msgid="7554385905572364535">"Neodgovorjeni klic"</string>
482     <string name="notification_missedCallsTitle" msgid="1361677948941502522">"Neodgovorjeni klici"</string>
483     <string name="notification_missedCallsMsg" msgid="4575787816055205600">"<xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g> neodgovorjenih klicev"</string>
484     <string name="notification_missedCallTicker" msgid="504686252427747209">"Neodgovorjeni klic od <xliff:g id="MISSED_CALL_FROM">%s</xliff:g>"</string>
485     <string name="notification_ongoing_call_format" msgid="227216462548540316">"Trenutni klic (<xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>)"</string>
486     <string name="notification_on_hold" msgid="3480694969511790465">"Zadržano"</string>
487     <string name="notification_incoming_call" msgid="2820429205043529642">"Dohodni klic"</string>
488     <string name="notification_voicemail_title" msgid="8933468752045550523">"Nova glasovna pošta"</string>
489     <string name="notification_voicemail_title_count" msgid="4366360747660929916">"Nova glasovna pošta (<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g>)"</string>
490     <string name="notification_voicemail_text_format" msgid="4447323569453981685">"Kliči <xliff:g id="VOICEMAIL_NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
491     <string name="notification_voicemail_no_vm_number" msgid="760963466895609716">"Neznana številka glasovne pošte"</string>
492     <string name="notification_network_selection_title" msgid="4224455487793492772">"Ni storitve"</string>
493     <string name="notification_network_selection_text" msgid="2607085729661923269">"Izbrano omrežje (<xliff:g id="OPERATOR_NAME">%s</xliff:g>) ni na voljo"</string>
494     <string name="incall_error_power_off" msgid="6550191216405193368">"Če želite poklicati, najprej izklopite način za letalo."</string>
495     <string name="incall_error_emergency_only" msgid="4678640422710818317">"Ni registrirano v omrežju."</string>
496     <string name="incall_error_out_of_service" msgid="8587993036435080418">"Omrežje prenosnega telefona ni na voljo."</string>
497     <string name="incall_error_no_phone_number_supplied" msgid="4197432103471807739">"Klic ni bil poslan, veljavna številka ni vnesena."</string>
498     <string name="incall_error_call_failed" msgid="4313552620858880999">"Klic ni bil poslan."</string>
499     <string name="incall_status_dialed_mmi" msgid="3672498861336189563">"Začetek zaporedja MMI ..."</string>
500     <string name="incall_status_dialed_fc" msgid="1632879988662225263">"Zagon zaporedja kod funkcije..."</string>
501     <string name="incall_error_supp_service_unknown" msgid="2991054870745666038">"Nepodprta storitev."</string>
502     <string name="incall_error_supp_service_switch" msgid="3503552565745872241">"Preklop klicev ni mogoč."</string>
503     <string name="incall_error_supp_service_separate" msgid="914362338192301746">"Klica ni mogoče ločiti."</string>
504     <string name="incall_error_supp_service_transfer" msgid="2509871374644921632">"Klica ni mogoče prenesti."</string>
505     <string name="incall_error_supp_service_conference" msgid="2505727299596357312">"Konferenčni klici onemogočeni."</string>
506     <string name="incall_error_supp_service_reject" msgid="7055164130563826216">"Klica ni mogoče zavrniti."</string>
507     <string name="incall_error_supp_service_hangup" msgid="7417583238334762737">"Klicev ni mogoče sprostiti."</string>
508     <string name="incall_call_type_label_sip" msgid="2310958283037924371">"Internetni klic"</string>
509     <string name="emergency_enable_radio_dialog_title" msgid="4627849966634578257">"Klic v sili"</string>
510     <string name="emergency_enable_radio_dialog_message" msgid="207613549344420291">"Vklop radia …"</string>
511     <string name="emergency_enable_radio_dialog_retry" msgid="3724423402363063736">"Zunaj območja storitve, ponovni poskus ..."</string>
512     <string name="dial_emergency_error" msgid="8362624131726575194">"Klic ni bil poslan, <xliff:g id="NON_EMERGENCY_NUMBER">%s</xliff:g> ni številka za nujne primere."</string>
513     <string name="dial_emergency_empty_error" msgid="5048645338094088229">"Klic ni bil poslan, pokličite številko za nujne primere!"</string>
514     <string name="dialerKeyboardHintText" msgid="9192914825413747792">"Za klicanje uporabite tipkovnico"</string>
515     <string name="dtmfDialpadHintText" msgid="2153335217920679451">"Tonska tipkovnica"</string>
516     <string name="dtmfDialpadHandleLabel" msgid="6077872154488117962">"Številčnica"</string>
517     <string name="touchLockText" msgid="566824588267376287">"Dvakrat tapnite,"\n"da odklenete"</string>
518     <string name="onscreenAnswerText" msgid="3000799558804019765">"Za odgovor"\n"dvakrat tapnite"</string>
519     <string name="onscreenRejectText" msgid="1456649473993020449">"Za zavrnitev"\n"dvakrat tapnite"</string>
520     <string name="onscreenHoldText" msgid="2285258239691145872">"Zadrži"</string>
521     <string name="onscreenUnholdText" msgid="5033582269005230794">"Ne zadrži"</string>
522     <string name="onscreenEndCallText" msgid="4403855834875398585">"Konec"</string>
523     <string name="onscreenShowDialpadText" msgid="8561805492659639893">"Številčnica"</string>
524     <string name="onscreenHideDialpadText" msgid="2572388822571686252">"Skrij"</string>
525     <string name="onscreenSpeakerText" msgid="9013795366801657948">"Zvočnik"</string>
526     <string name="onscreenMuteText" msgid="5011369181754261374">"Nemo"</string>
527     <string name="onscreenBluetoothText" msgid="2479639597725504499">"Bluetooth"</string>
528     <string name="onscreenAddCallText" msgid="5140385634712287403">"Dodaj klic"</string>
529     <string name="onscreenMergeCallsText" msgid="6640195098064538950">"Združi klice"</string>
530     <string name="onscreenSwapCallsText" msgid="1602990689244030047">"Zamenjaj"</string>
531     <string name="onscreenManageCallsText" msgid="5473231160123254154">"Upravljanje klicev"</string>
532     <string name="onscreenManageConferenceText" msgid="6952581578445378981">"Upravljanje"</string>
533     <string name="importSimEntry" msgid="6614358325359736031">"Uvozi"</string>
534     <string name="importAllSimEntries" msgid="1503181169636198673">"Uvozi vse"</string>
535     <string name="importingSimContacts" msgid="7374056215462575769">"Uvažanje stikov s kartice SIM"</string>
536     <string name="importToFDNfromContacts" msgid="2130620207013368580">"Uvozi iz stikov"</string>
537     <string name="hac_mode_title" msgid="8740268574688743289">"Slušni pripomočki"</string>
538     <string name="hac_mode_summary" msgid="6833851160514929341">"Vključi združljivost slušnega pripomočka"</string>
539   <string-array name="tty_mode_entries">
540     <item msgid="512950011423868021">"Način TTY izklopljen"</item>
541     <item msgid="3971695875449640648">"TTY poln"</item>
542     <item msgid="1937509904407445684">"TTY HCO"</item>
543     <item msgid="5644925873488772224">"TTY VCO"</item>
544   </string-array>
545     <string name="eri_text_label" msgid="4326942349915331461">"Besedilo ERI"</string>
546     <string name="dtmf_tones_title" msgid="3866923093113274152">"Toni DTMF"</string>
547     <string name="dtmf_tones_summary" msgid="3351820372864020331">"Nastavitev dolžine tonov DTMF"</string>
548   <string-array name="dtmf_tone_entries">
549     <item msgid="899650777817315681">"Navadno"</item>
550     <item msgid="2883365539347850535">"Dolgo"</item>
551   </string-array>
552     <string name="network_message" msgid="5673682885938122239">"Sporočilo omrežja"</string>
553     <string name="ota_title_activate" msgid="8616918561356194398">"Aktivirajte telefon"</string>
554     <string name="ota_touch_activate" msgid="6553212803262586244">"Izvesti morate poseben klic, da aktivirate telefonsko storitev. "\n\n"Po pritisku »Aktiviranje« poslušajte navodila za aktiviranje telefona."</string>
555     <string name="ota_touch_activate_new" msgid="4508197891732183852">"Dotaknite se možnosti »Aktiviranje«, da izvedete poseben klic, s katerim boste aktivirali telefon v mobilnem omrežju svojega operaterja, da boste lahko klicali in vzpostavili povezavo z mobilnimi podatkovnimi omrežji."</string>
556     <string name="ota_skip_activation_dialog_title" msgid="2943366608272261306">"Želite preskočiti aktiviranje?"</string>
557     <string name="ota_skip_activation_dialog_message" msgid="2440770373498870550">"Če preskočite aktiviranje, ne morete klicati oziroma vzpostaviti stika z mobilnimi podatkovnimi omrežji (lahko pa se povežete v brezžična omrežja). Dokler telefona ne aktivirate, boste k aktiviranju pozvani ob vsakem vklopu telefona."</string>
558     <string name="ota_skip_activation_dialog_skip_label" msgid="3458532775091563208">"Preskoči"</string>
559     <string name="ota_skip_activation_dialog_continue_label" msgid="4343765820509664362">"Aktiviraj"</string>
560     <string name="ota_activate" msgid="1368528132525626264">"Aktiviraj"</string>
561     <string name="ota_title_activate_success" msgid="3344632328991980578">"Telefon je aktiviran."</string>
562     <string name="ota_title_problem_with_activation" msgid="7095824491970084367">"Težava pri aktiviranju"</string>
563     <string name="ota_listen" msgid="162923839877584937">"Sledite govorjenim navodilom, dokler ne zaslišite, da je aktiviranje končano."</string>
564     <string name="ota_dialpad" msgid="3530900997110658409">"Tipkovnica"</string>
565     <string name="ota_speaker" msgid="6904589278542719647">"Zvočnik"</string>
566     <string name="ota_progress" msgid="4644512049143969504">"Počakajte trenutek, telefon se programira."</string>
567     <string name="ota_failure" msgid="8600027551822478181">"Programiranje neuspešno"</string>
568     <string name="ota_successful" msgid="1880780692887077407">"Telefon je zdaj aktiviran. Traja lahko do 15 minut, da se storitev zažene."</string>
569     <string name="ota_unsuccessful" msgid="623361244652068739">"Telefon se ni aktiviral. "\n"Morda boste morali poiskati mesto z boljšo pokritostjo signala (v bližini okna ali zunaj). "\n\n"Poskusite znova ali se obrnite na storitve za stranke za več možnosti."</string>
570     <string name="ota_spc_failure" msgid="3909983542575030796">"PREVELIKO ŠTEVILO NAPAK SPC"</string>
571     <string name="ota_call_end" msgid="4537279738134612388">"Nazaj"</string>
572     <string name="ota_try_again" msgid="7685477206465902290">"Poskusite znova"</string>
573     <string name="ota_next" msgid="3904945374358235910">"Naprej"</string>
574     <string name="ota_back" msgid="2190038043403850052">"Nazaj"</string>
575     <string name="ecm_exit_dialog" msgid="4448531867763097533">"EcmExitDialog"</string>
576     <string name="phone_entered_ecm_text" msgid="6266424252578731203">"Vnesen način za povratni klic v sili"</string>
577     <string name="phone_in_ecm_notification_title" msgid="3226896828951687085">"Način povratnega klica v sili"</string>
578     <string name="phone_in_ecm_call_notification_text" msgid="4611608947314729773">"Podatkovno povezovanje onemogočeno"</string>
579   <plurals name="phone_in_ecm_notification_time">
580     <item quantity="one" msgid="4866221796252472622">"Podatkovne povezave ni <xliff:g id="COUNT">%s</xliff:g> minut"</item>
581     <item quantity="other" msgid="3122217344579273583">"Podatkovne povezave ni <xliff:g id="COUNT">%s</xliff:g> minut"</item>
582   </plurals>
583   <plurals name="alert_dialog_exit_ecm">
584     <item quantity="one" msgid="2181569650640386253">"Telefon bo v načinu za povratni klic v sili še <xliff:g id="COUNT">%s</xliff:g> minuto. V tem času ni mogoče uporabljati programov s podatkovno povezavo. Ali želite ta način zdaj zapreti?"</item>
585     <item quantity="other" msgid="3231879566243957821">"Telefon bo v načinu za povratni klic v sili še <xliff:g id="COUNT">%s</xliff:g> minut. V tem času ni mogoče uporabljati programov s podatkovno povezavo. Ali želite ta način zdaj zapreti?"</item>
586   </plurals>
587   <plurals name="alert_dialog_not_avaialble_in_ecm">
588     <item quantity="one" msgid="8939225905428421722">"Izbrano dejanje ni na voljo, ko je vklopljen način za povratni klic v sili. Telefon bo v tem načinu še <xliff:g id="COUNT">%s</xliff:g> minut. Ali želite ta način zdaj zapreti?"</item>
589     <item quantity="other" msgid="3489076611710869904">"Izbrano dejanje ni na voljo, ko je vklopljen način za povratni klic v sili. Telefon bo v tem načinu še <xliff:g id="COUNT">%s</xliff:g> minut. Ali želite ta način zdaj zapreti?"</item>
590   </plurals>
591     <string name="alert_dialog_in_ecm_call" msgid="2334477874583086142">"Izbrano dejanje ni na voljo, kadar je aktiven klic v sili"</string>
592     <string name="progress_dialog_exiting_ecm" msgid="8751952246695857820">"Izhod iz načina za povratni klic v sili"</string>
593     <string name="alert_dialog_yes" msgid="6674268047820703974">"Da"</string>
594     <string name="alert_dialog_no" msgid="1476091437797628703">"Ne"</string>
595     <string name="alert_dialog_dismiss" msgid="2491494287075907171">"Opusti"</string>
596     <string name="voicemail_settings" msgid="2288633492587133022">"Nastavitve glasovne pošte"</string>
597     <string name="voicemail_number_not_set" msgid="1604580506447265808">"&lt;ni nastavljeno&gt;"</string>
598     <string name="voicemail_provider" msgid="6299679757491942924">"Storitev glasovne pošte"</string>
599     <string name="voicemail_settings_for" msgid="9018656268027893088">"Nastavitve za <xliff:g id="PROVIDER_NAME">%s</xliff:g>"</string>
600     <string name="other_settings" msgid="3672912580359716394">"Druge nastavitve klicev"</string>
601     <string name="dial_button_label" msgid="5551611636419190229">"Kliči"</string>
602     <string name="calling_via_template" msgid="7374498518104190489">"Klic prek ^1"\n<b>"^2"</b></string>
603     <string name="slide_to_answer" msgid="255903188611244476">"Povlecite v desno za odgovor"</string>
604     <string name="slide_to_silence" msgid="2224982696981131553">"Povlecite v levo, da utišate zvonjenje"</string>
605     <string name="slide_to_decline" msgid="7342094219435077069">"Povlecite v levo za zavrnitev"</string>
606     <string name="slide_to_answer_and_hold" msgid="9212596323067601245">"Povlecite v desno za odgovor in"\n"zadržite aktivni klic"</string>
607     <string name="slide_to_answer_and_end_active" msgid="6473719408670133380">"Povlecite v desno za odgovor in"\n"zaključite aktivni klic"</string>
608     <string name="slide_to_answer_and_end_onhold" msgid="638748048960663506">"Povlecite v desno za odgovor in "\n" končanje zadržanega klica"</string>
609     <string name="slide_to_answer_hint" msgid="4901042355463593903">"Odgovor"</string>
610     <string name="slide_to_decline_hint" msgid="4484576372463030324">"Zavrni"</string>
611     <string name="contactPhoto" msgid="4713193418046639466">"fotografija stika"</string>
612     <string name="goPrivate" msgid="865837794424530980">"zasebno"</string>
613     <string name="selectContact" msgid="781975788478987237">"izbira stika"</string>
614     <string name="sip_settings" msgid="6699045718560859691">"Nastavitve internetnega klicanja"</string>
615     <string name="sip_accounts" msgid="2097054001288457163">"Računi za internetno klicanje (SIP)"</string>
616     <string name="sip_accounts_title" msgid="1212889069281054570">"Računi"</string>
617     <string name="sip_accounts_summary" msgid="6812629993146552527">"Upravljanje računov in stanja za internetno klicanje (SIP)"</string>
618     <string name="sip_receive_calls" msgid="5635685570889971559">"Sprejmi dohodne klice"</string>
619     <string name="sip_receive_calls_summary" msgid="8403613238633679184">"Skrajša delovanje baterije"</string>
620     <string name="sip_call_options" msgid="7128315120104066133">"Konfiguriraj klicne možnosti"</string>
621     <string name="sip_call_options_title" msgid="27433718808839672">"Uporaba internetnega klicanja"</string>
622     <string name="sip_call_options_wifi_only_title" msgid="145572394529090811">"Uporaba internetnega klicanja (samo brezžični dostop)"</string>
623     <string name="sip_call_options_entry_1" msgid="6556668894178520760">"Za vse klice, ko podatkovno omrežje ni na voljo"</string>
624     <string name="sip_call_options_entry_2" msgid="6789764029719494361">"Samo za internetne klice"</string>
625     <string name="sip_call_options_entry_3" msgid="7474809001402649185">"Vprašaj za vsak klic"</string>
626     <string name="sip_call_options_wifi_only_entry_1" msgid="7423523864471650069">"Za vse klice"</string>
627     <string name="auto_reg" msgid="8150163311655081599">"Samodejna registracija"</string>
628     <string name="call_priority" msgid="8374917577270504387">"Odhodni klic prek SIP"</string>
629     <string name="pick_outgoing_call_phone_type" msgid="5622916534828338675">"Klicanje"</string>
630     <string name="pick_outgoing_sip_phone" msgid="7012322118236208875">"Uporaba računa za internetno klicanje"</string>
631     <string name="remember_my_choice" msgid="7058059586169290705">"Vedno uporabi za internetno klicanje"</string>
632     <string name="reset_my_choice_hint" msgid="8522825056755061594">"V klicnih nastavitvah lahko spremenite privzeti račun za internetno klicanje, tako da v nastavitvah internetnega klica izberete želeni račun."</string>
633     <string name="pstn_phone" msgid="8782554491484326429">"Klic z mobilnim telefonom"</string>
634     <string name="internet_phone" msgid="1147922660195095810">"Internetni klic"</string>
635     <string name="no_sip_account_found_title" msgid="6266249392379373628">"Ni računa za internetno klicanje"</string>
636     <string name="no_sip_account_found" msgid="8777818244108212791">"V telefonu ni računa za internetno klicanje. Ali ga želite dodati zdaj?"</string>
637     <string name="sip_menu_add" msgid="8757508498518881500">"Dodaj"</string>
638     <string name="add_sip_account" msgid="5904858426290097611">"Dodaj račun"</string>
639     <string name="remove_sip_account" msgid="7645900420385682570">"Odstrani račun"</string>
640     <string name="sip_account_list" msgid="5480058210652194306">"Računi SIP"</string>
641     <string name="saving_account" msgid="7468818916695729968">"Shranjevanje računa ..."</string>
642     <string name="removing_account" msgid="5569334415898924904">"Odstranjevanje računa ..."</string>
643     <string name="sip_menu_save" msgid="5842531129356014943">"Shrani"</string>
644     <string name="sip_menu_discard" msgid="524075892158789701">"Zavrzi"</string>
645     <string name="alert_dialog_close" msgid="7759635137627626235">"Zapiranje profila"</string>
646     <string name="alert_dialog_ok" msgid="3580379406983564080">"V redu"</string>
647     <string name="close_profile" msgid="6886968271423155284">"Zapri"</string>
648     <string name="primary_account" msgid="2229538308291934245">"Primarni"</string>
649     <string name="primary_account_title" msgid="5694267218020951531">"Naj bo moj primarni račun"</string>
650     <string name="primary_account_summary" msgid="7339564526372623187">"Za odhodne klice"</string>
651     <string name="advanced_settings_title" msgid="8846648727128452293">"Dodatne nastavitve"</string>
652     <string name="primary_account_summary_with" msgid="1633960536212343187">"Primarni račun. <xliff:g id="REGISTRATION_STATUS">%s</xliff:g>"</string>
653     <string name="registration_status_checking_status" msgid="3381868307694056727">"Preverjanje stanja ..."</string>
654     <string name="registration_status_registering" msgid="7115694971025999516">"Registriranje ..."</string>
655     <string name="registration_status_still_trying" msgid="1471733478935862864">"Še poskušamo ..."</string>
656     <string name="registration_status_not_receiving" msgid="5011399017106466965">"Ne sprejema klicev"</string>
657     <string name="registration_status_no_data" msgid="8279587001454092132">"Registracija računa je zaustavljena, ker ni internetne povezave"</string>
658     <string name="registration_status_no_wifi_data" msgid="6698550648571450078">"Registracija računa je zaustavljena, ker ni brezžične povezave"</string>
659     <string name="registration_status_not_running" msgid="272678962440371182">"Registracija računa ni uspela"</string>
660     <string name="registration_status_done" msgid="6434927607037752239">"Sprejemanje klicev"</string>
661     <string name="registration_status_failed_try_later" msgid="3045686593819835879">"Registracija računa ni uspela: <xliff:g id="REGISTRATION_ERROR_MESSAGE">%s</xliff:g>; pozneje bomo poskusili znova"</string>
662     <string name="registration_status_invalid_credentials" msgid="1830368411591265203">"Registracija računa ni uspela: napačno uporabniško ime ali geslo"</string>
663     <string name="registration_status_server_unreachable" msgid="8173553259218123653">"Registracija računa ni uspela. Preverite ime strežnika."</string>
664     <string name="third_party_account_summary" msgid="1069915789382987226">"Ta račun trenutno uporablja program <xliff:g id="ACCOUNT_OWNER">%s</xliff:g>"</string>
665     <string name="sip_edit_title" msgid="489288416435014385">"Podrobnosti o računu SIP"</string>
666     <string name="sip_edit_new_title" msgid="3659149255856520385">"Podrobnosti o računu SIP"</string>
667     <string name="domain_address_title" msgid="9071787581316160480">"Strežnik"</string>
668     <string name="username_title" msgid="2479375923477682328">"Uporabniško ime"</string>
669     <string name="password_title" msgid="3323555249068171531">"Geslo"</string>
670     <string name="display_name_title" msgid="2459768196312249937">"Prikazno ime"</string>
671     <string name="proxy_address_title" msgid="4828301345351614273">"Naslov strežnika proxy za odhodne klice"</string>
672     <string name="port_title" msgid="5952939408078626657">"Številka vrat"</string>
673     <string name="transport_title" msgid="8253139511847746640">"Vrsta prevoza"</string>
674     <string name="send_keepalive_title" msgid="7533342573918645113">"Pošlji ohranjanje povezave"</string>
675     <string name="send_keepalive_summary" msgid="9038969409950960640">"Pošiljaj sporočila za ohranjanje povezave SIP"</string>
676     <string name="auto_registration_title" msgid="3586777375420122154">"Samodejna registracija"</string>
677     <string name="auto_registration_summary" msgid="2522794041206619280">"Samodejno registriraj profil"</string>
678     <string name="set_primary_title" msgid="5351892327447571451">"Nastavi kot primarni račun"</string>
679     <string name="set_primary_summary" msgid="2219064654523258577">"Za odhodne klice"</string>
680     <string name="advanced_settings" msgid="8350631795335495338">"Izbirne nastavitve"</string>
681     <!-- no translation found for auth_username_title (851473016307947120) -->
682     <skip />
683     <!-- no translation found for auth_username_summary (6782012405225938629) -->
684     <skip />
685     <string name="default_preference_summary" msgid="868766740121667450">"&lt;Ni nastavljeno&gt;"</string>
686     <string name="display_name_summary" msgid="8636377460518225523">"&lt;Enako kot uporabniško ime&gt;"</string>
687     <string name="optional_summary" msgid="1464058793789832411">"&lt;Izbirno&gt;"</string>
688     <string name="advanced_settings_show" msgid="4668880308290857597">"▷ Dotaknite se, da prikažete vse"</string>
689     <string name="advanced_settings_hide" msgid="217398292824758079">"▽ Dotaknite se, če želite skriti vse"</string>
690     <string name="empty_alert" msgid="8177828109581557940">"Polje <xliff:g id="INPUT_FIELD_NAME">%s</xliff:g> je obvezno"</string>
691     <string name="not_a_valid_port" msgid="5750410768271782606">"Številka vrat mora biti med 1000 in 65534"</string>
692     <string name="no_internet_available_title" msgid="3327109242858406165">"Ni internetne povezave"</string>
693     <string name="no_wifi_available_title" msgid="747881033089378758">"Ni brezžične povezave"</string>
694     <string name="no_internet_available" msgid="1100564991026313234">"Če želite opraviti internetni klic, najprej preverite internetno povezavo"</string>
695     <string name="no_wifi_available" msgid="3389743006886634541">"Če želite opraviti internetni klic, vzpostavite povezavo z brezžičnim omrežjem (v nastavitvah »Brezžične in omrežne povezave«)"</string>
696     <string name="no_voip" msgid="8901474054537199865">"Internetno klicanje ni podprto"</string>
697     <string name="not_voice_capable" msgid="2739898841461577811">"Glasovno klicanje ni podprto"</string>
698 </resources>