ae835f9bcf638de4ab2408261b6c20c45806bcd1
[android/platform/packages/apps/Phone.git] / res / values-sk / strings.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!--  Copyright (C) 2007 The Android Open Source Project
3
4      Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
5      you may not use this file except in compliance with the License.
6      You may obtain a copy of the License at
7
8           http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9
10      Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
11      distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
12      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
13      See the License for the specific language governing permissions and
14      limitations under the License.
15  -->
16
17 <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
18     xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
19     <string name="phoneAppLabel" product="tablet" msgid="8576272342240415145">"Mobilné dáta"</string>
20     <string name="phoneAppLabel" product="default" msgid="906161039445636857">"Telefón"</string>
21     <string name="emergencyDialerIconLabel" msgid="7812140032168171053">"Tiesňové vytáčanie"</string>
22     <string name="phoneIconLabel" msgid="2331230813161304895">"Telefón"</string>
23     <string name="fdnListLabel" msgid="8630418672279521003">"Zoznam pevne určených čísiel (FDN)"</string>
24     <string name="unknown" msgid="6878797917991465859">"Neznáme"</string>
25     <string name="private_num" msgid="6713286113000232309">"Súkromné číslo"</string>
26     <string name="payphone" msgid="1931775086311769314">"Verejný telefón"</string>
27     <string name="onHold" msgid="9035493194749959955">"Podržaný hovor"</string>
28     <string name="callFailed_userBusy" msgid="8851106999809294904">"Linka je obsadená"</string>
29     <string name="callFailed_congestion" msgid="8737761615702718375">"Sieť je zaneprázdnená"</string>
30     <string name="callFailed_timedOut" msgid="7590961703135543346">"Bez odozvy, vypršal časový limit"</string>
31     <string name="callFailed_server_unreachable" msgid="2133506577423869729">"Server je nedostupný"</string>
32     <string name="callFailed_number_unreachable" msgid="7632566442515734778">"Volané číslo je nedostupné"</string>
33     <string name="callFailed_invalid_credentials" msgid="8226835346196775378">"Nesprávne používateľské meno alebo heslo"</string>
34     <string name="callFailed_out_of_network" msgid="8740943329772180507">"Volanie z priestoru mimo siete"</string>
35     <string name="callFailed_server_error" msgid="5717915213586193217">"Chyba servera: Skúste to znova neskôr."</string>
36     <string name="callFailed_noSignal" msgid="1889803273616031933">"Žiadny signál"</string>
37     <string name="callFailed_limitExceeded" msgid="4958065157970101491">"Bol prekročený limit ACM"</string>
38     <string name="callFailed_powerOff" msgid="2766035859391549713">"Rádio je vypnuté"</string>
39     <string name="callFailed_simError" msgid="4476360200030635828">"Karta SIM chýba alebo nefunguje"</string>
40     <string name="callFailed_outOfService" msgid="4825791466557236225">"Nepokrytá oblasť"</string>
41     <string name="callFailed_fdn_only" msgid="2850204579765430641">"Odchádzajúce hovory sú obmedzené na pevne určené čísla (FDN)."</string>
42     <string name="callFailed_cb_enabled" msgid="3686963693629739680">"Ak je zapnuté blokovanie hovorov, nie je možné uskutočňovať odchádzajúce hovory."</string>
43     <string name="callFailed_dsac_restricted" msgid="2180223622768522345">"Všetky hovory sú obmedzené ovládaním prístupu."</string>
44     <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency" msgid="4353654268813314466">"Tiesňové volania sú obmedzené ovládaním prístupu."</string>
45     <string name="callFailed_dsac_restricted_normal" msgid="2680774510252408620">"Bežné volania sú obmedzené ovládaním prístupu."</string>
46     <string name="callFailed_unobtainable_number" msgid="4736290912891155067">"Neplatné číslo"</string>
47     <string name="confCall" msgid="1904840547188336828">"Konferenčný hovor"</string>
48     <string name="call_lost" msgid="317670617901479594">"Hovor bol prerušený."</string>
49     <string name="ok" msgid="3811371167865772377">"OK"</string>
50     <string name="mmiStarted" msgid="6347869857061147003">"Kód MMI bol spustený"</string>
51     <string name="ussdRunning" msgid="485588686340541690">"Kód USSD je spustený..."</string>
52     <string name="mmiCancelled" msgid="2771923949751842276">"Kód MMI bol zrušený"</string>
53     <string name="cancel" msgid="5044513931633602634">"Zrušiť"</string>
54     <string name="manageConferenceLabel" msgid="4691922394301969053">"Spravovať konferenčný hovor"</string>
55     <string name="audio_mode_speaker" msgid="27649582100085266">"Reproduktor"</string>
56     <string name="audio_mode_earpiece" msgid="4156527186373869107">"Slúchadlo"</string>
57     <string name="audio_mode_wired_headset" msgid="1465350758489175975">"Náhlavná súprava s káblom"</string>
58     <string name="audio_mode_bluetooth" msgid="3047641300848211128">"Bluetooth"</string>
59     <string name="wait_prompt_str" msgid="7601815427707856238">"Odoslať nasledujúce tóny?"\n</string>
60     <string name="pause_prompt_str" msgid="1789964702154314806">"Odosielanie tónov"\n</string>
61     <string name="send_button" msgid="4106860097497818751">"Odoslať"</string>
62     <string name="pause_prompt_yes" msgid="3564467212025151797">"Áno"</string>
63     <string name="pause_prompt_no" msgid="6686238803236884877">"Nie"</string>
64     <string name="wild_prompt_str" msgid="5543521676355533577">"Nahradiť zástupný znak znakom"</string>
65     <string name="no_vm_number" msgid="4164780423805688336">"Chýba číslo hlasovej schránky"</string>
66     <string name="no_vm_number_msg" msgid="1300729501030053828">"Na karte SIM nie je uložené žiadne číslo hlasovej schránky."</string>
67     <string name="add_vm_number_str" msgid="4676479471644687453">"Pridať číslo"</string>
68     <string name="puk_unlocked" msgid="2284912838477558454">"Karta SIM bola odblokovaná. Prebieha odomykanie telefónu..."</string>
69     <string name="label_ndp" msgid="780479633159517250">"Kód PIN odomknutia siete pre kartu SIM"</string>
70     <string name="sim_ndp_unlock_text" msgid="683628237760543009">"Odomknúť"</string>
71     <string name="sim_ndp_dismiss_text" msgid="1604823375752456947">"Zrušiť"</string>
72     <string name="requesting_unlock" msgid="6412629401033249351">"Žiadosť o odomknutie siete..."</string>
73     <string name="unlock_failed" msgid="6490531697031504225">"Žiadosť o odomknutie siete nebola úspešná."</string>
74     <string name="unlock_success" msgid="6770085622238180152">"Sieť bola odomknutá."</string>
75     <string name="labelGSMMore" msgid="5930842194056092106">"Nastavenia hovorov GSM"</string>
76     <string name="labelCDMAMore" msgid="1630676740428229339">"Nastavenia hovorov CDMA"</string>
77     <string name="apn_settings" msgid="9043423184895642077">"Názvy prístupových bodov"</string>
78     <string name="settings_label" msgid="3876743539816984008">"Nastavenia siete"</string>
79     <string name="voicemail" msgid="8693759337917898954">"Hlasová schránka"</string>
80     <string name="voicemail_abbreviated" msgid="2215592488517217448">"HS:"</string>
81     <string name="networks" msgid="8873030692174541976">"Sieťoví operátori"</string>
82     <string name="call_settings" msgid="6112441768261754562">"Nastavenia hovorov"</string>
83     <string name="additional_gsm_call_settings" msgid="1391795981938800617">"Ďalšie nastavenia"</string>
84     <string name="sum_gsm_call_settings" msgid="4076647190996778012">"Ďalšie nastavenia hovorov, iba GSM"</string>
85     <string name="additional_cdma_call_settings" msgid="8628958775721886909">"Ďalšie nastavenia hovorov CDMA"</string>
86     <string name="sum_cdma_call_settings" msgid="284753265979035549">"Ďalšie nastavenia hovorov, iba CDMA"</string>
87     <string name="labelNwService" msgid="4699970172021870983">"Nastavenia sieťovej služby"</string>
88     <string name="labelCallerId" msgid="3888899447379069198">"Identifikácia volajúceho"</string>
89     <string name="sum_loading_settings" msgid="1826692909391168620">"Načítavajú sa nastavenia..."</string>
90     <string name="sum_hide_caller_id" msgid="1071407020290873782">"Číslo je v odchádzajúcich hovoroch skryté"</string>
91     <string name="sum_show_caller_id" msgid="6768534125447290401">"Číslo je zobrazené v odchádzajúcich hovoroch"</string>
92     <string name="sum_default_caller_id" msgid="1954518825510901365">"Zobrazenie čísla v odchádzajúcich hovoroch sa bude riadiť predvolenými nastaveniami operátora"</string>
93     <string name="labelCW" msgid="6120513814915920200">"Čakajúci hovor"</string>
94     <string name="sum_cw_enabled" msgid="8083061901633671397">"Oznamuje prichádzajúce hovory aj pri prebiehajúcom hovore"</string>
95     <string name="sum_cw_disabled" msgid="3648693907300104575">"Oznamuje prichádzajúce hovory aj pri prebiehajúcom hovore"</string>
96     <string name="call_forwarding_settings" msgid="3378927671091537173">"Nastavenia presmerovania hovorov"</string>
97     <string name="labelCF" msgid="2574386948026924737">"Presmerovanie hovorov"</string>
98     <string name="labelCFU" msgid="8147177368148660600">"Vždy presmerovať"</string>
99     <string name="messageCFU" msgid="3560082430662923687">"Vždy používať toto číslo"</string>
100     <string name="sum_cfu_enabled_indicator" msgid="4014187342724130197">"Všetky hovory budú presmerované"</string>
101     <string name="sum_cfu_enabled" msgid="2450052502198827927">"Presmerovanie všetkých hovorov na <xliff:g id="PHONENUMBER">{0}</xliff:g>"</string>
102     <string name="sum_cfu_enabled_no_number" msgid="6591985777096823616">"Číslo nie je k dispozícii"</string>
103     <string name="sum_cfu_disabled" msgid="3698472522160364904">"Zakázané"</string>
104     <string name="labelCFB" msgid="218938523102207587">"Presmerovať – obsadené"</string>
105     <string name="messageCFB" msgid="3711089705936187129">"Číslo pri obsadenej linke"</string>
106     <string name="sum_cfb_enabled" msgid="5984198104833116690">"Presmerovanie na <xliff:g id="PHONENUMBER">{0}</xliff:g>"</string>
107     <string name="sum_cfb_disabled" msgid="227440009979537651">"Zakázané"</string>
108     <string name="disable_cfb_forbidden" msgid="3506984333877998061">"Váš operátor neumožňuje zakázanie presmerovaní, keď je telefón nedostupný."</string>
109     <string name="labelCFNRy" msgid="3646316323834351390">"Presmerovať – neprijatý hovor"</string>
110     <string name="messageCFNRy" msgid="672317899884380374">"Číslo pri neprijatí hovoru"</string>
111     <string name="sum_cfnry_enabled" msgid="6955775691317662910">"Presmerovanie na <xliff:g id="PHONENUMBER">{0}</xliff:g>"</string>
112     <string name="sum_cfnry_disabled" msgid="8422350929957344729">"Zakázané"</string>
113     <string name="disable_cfnry_forbidden" msgid="4308233959150658058">"Váš operátor neumožňuje zakázanie presmerovaní hovorov, keď telefón neodpovedá."</string>
114     <string name="labelCFNRc" msgid="47183615370850000">"Presmerovať v prípade nedostupnosti"</string>
115     <string name="messageCFNRc" msgid="6380695421020295119">"Číslo pri nedostupnosti"</string>
116     <string name="sum_cfnrc_enabled" msgid="7010898346095497421">"Presmerovanie na <xliff:g id="PHONENUMBER">{0}</xliff:g>"</string>
117     <string name="sum_cfnrc_disabled" msgid="7222141261321276464">"Zakázané"</string>
118     <string name="disable_cfnrc_forbidden" msgid="5646361343094064333">"Váš operátor neumožňuje zakázanie presmerovaní, keď je telefón nedostupný."</string>
119     <string name="updating_title" msgid="6146755386174019046">"Nastavenia hovorov"</string>
120     <string name="error_updating_title" msgid="7970259216988931777">"Chyba nastavení hovorov"</string>
121     <string name="reading_settings" msgid="1920291699287055284">"Prebieha načítavanie nastavení..."</string>
122     <string name="updating_settings" msgid="8171225533884883252">"Prebieha aktualizácia nastavení..."</string>
123     <string name="reverting_settings" msgid="4752151682666912828">"Prebieha vrátenie predchádzajúcich nastavení…"</string>
124     <string name="response_error" msgid="6674110501330139405">"Neočakávaná odpoveď siete."</string>
125     <string name="exception_error" msgid="7027667130619518211">"Došlo k chybe siete alebo karty SIM."</string>
126     <string name="fdn_check_failure" msgid="18200614306525434">"Nastavenie Pevne určené čísla v aplikácii Telefón je povolené. Z toho dôvodu nefungujú niektoré funkcie volania."</string>
127     <string name="radio_off_error" msgid="2304459933248513376">"Pred zobrazením nastavení zapnite rádio."</string>
128     <string name="close_dialog" msgid="2365884406356986917">"OK"</string>
129     <string name="enable" msgid="1059008390636773574">"Povoliť"</string>
130     <string name="disable" msgid="7274240979164762320">"Zakázať"</string>
131     <string name="change_num" msgid="239476305819844391">"Aktualizovať"</string>
132   <string-array name="clir_display_values">
133     <item msgid="5560134294467334594">"Predvolené nastavenie siete"</item>
134     <item msgid="7876195870037833661">"Skryť číslo"</item>
135     <item msgid="1108394741608734023">"Zobraziť číslo"</item>
136   </string-array>
137     <string name="vm_changed" msgid="380744030726254139">"Číslo hlasovej schránky bolo zmenené."</string>
138     <string name="vm_change_failed" msgid="3352934863246208918">"Číslo hlasovej schránky sa nepodarilo zmeniť."\n"Ak bude problém pretrvávať, kontaktujte operátora."</string>
139     <string name="fw_change_failed" msgid="5298103228470214665">"Číslo presmerovania hovorov sa nepodarilo zmeniť."\n"Ak bude problém pretrvávať, kontaktujte operátora."</string>
140     <string name="fw_get_in_vm_failed" msgid="8862896836093833973">"Načítanie a uloženie aktuálnych nastavení čísla presmerovania zlyhalo."\n"Chcete aj napriek tomu prepnúť na nového poskytovateľa?"</string>
141     <string name="no_change" msgid="3186040086622435212">"Neuskutočnili sa žiadne zmeny."</string>
142     <string name="sum_voicemail_choose_provider" msgid="59911196126278922">"Zvoliť službu hlasovej schránky"</string>
143     <string name="voicemail_default" msgid="5902099213882352338">"Môj operátor"</string>
144     <string name="mobile_networks" msgid="5540397602919106177">"Nastavenia mobilnej siete"</string>
145     <string name="label_available" msgid="1181658289009300430">"Dostupné siete"</string>
146     <string name="load_networks_progress" msgid="5230707536168902952">"Prebieha vyhľadávanie…"</string>
147     <string name="empty_networks_list" msgid="4249426905018815316">"Nebola nájdená žiadna sieť."</string>
148     <string name="search_networks" msgid="1601136049300882441">"Vyhľadávanie sietí"</string>
149     <string name="network_query_error" msgid="6828516148953325006">"Pri vyhľadávaní sietí došlo k chybe."</string>
150     <string name="register_on_network" msgid="9055203954040805084">"Prebieha registrácia v sieti <xliff:g id="NETWORK">%s</xliff:g>..."</string>
151     <string name="not_allowed" msgid="5613353860205691579">"Vaša karta SIM nepovoľuje pripojenie k tejto sieti."</string>
152     <string name="connect_later" msgid="2308119155752343975">"V tejto chvíli sa nedá pripojiť k sieti. Skúste to znova neskôr."</string>
153     <string name="registration_done" msgid="495135664535876612">"Prihlásenie k sieti prebehlo úspešne."</string>
154     <string name="sum_carrier_select" msgid="3494252551249882718">"Zvoliť sieťového operátora"</string>
155     <string name="sum_search_networks" msgid="2921092249873272715">"Hľadať všetky dostupné siete"</string>
156     <string name="select_automatically" msgid="5628402124471810174">"Vybrať automaticky"</string>
157     <string name="sum_select_automatically" msgid="5614890115123292400">"Automaticky vybrať preferovanú sieť"</string>
158     <string name="register_automatically" msgid="6017849844573519637">"Automatická registrácia..."</string>
159     <string name="preferred_network_mode_title" msgid="8873246565334559308">"Režim siete"</string>
160     <string name="preferred_network_mode_summary" msgid="1434820673166126609">"Zmeniť prevádzkový režim siete"</string>
161     <string name="preferred_network_mode_dialogtitle" msgid="8176355237105593793">"Preferovaný režim siete"</string>
162     <string name="preferred_network_mode_wcdma_perf_summary" msgid="8521677230113533809">"Preferovaný režim siete: preferované WCDMA"</string>
163     <string name="preferred_network_mode_gsm_only_summary" msgid="3352445413437453511">"Preferovaný režim siete: iba GSM"</string>
164     <string name="preferred_network_mode_wcdma_only_summary" msgid="2836897236221063413">"Preferovaný režim siete: iba WCDMA"</string>
165     <string name="preferred_network_mode_gsm_wcdma_summary" msgid="3161255745326408587">"Preferovaný režim siete: GSM / WCDMA"</string>
166     <string name="preferred_network_mode_cdma_summary" msgid="3175690187294334241">"Preferovaný režim siete: CDMA"</string>
167     <string name="preferred_network_mode_cdma_evdo_summary" msgid="8332063064712726618">"Preferovaný režim siete: CDMA / EvDo"</string>
168     <string name="preferred_network_mode_cdma_only_summary" msgid="1309770926198634150">"Preferovaný režim siete: iba CDMA"</string>
169     <string name="preferred_network_mode_evdo_only_summary" msgid="8472220691721269155">"Preferovaný režim siete: iba EVDO"</string>
170     <string name="preferred_network_mode_lte_cdma_summary" msgid="3722647806454528426">"Preferovaný režim siete: LTE / CDMA"</string>
171   <string-array name="preferred_network_mode_choices">
172     <item msgid="5543794538185064048">"LTE / CDMA"</item>
173     <item msgid="3273348576277144124">"Iba EvDo"</item>
174     <item msgid="454610224530856274">"CDMA bez EvDo"</item>
175     <item msgid="648505122852496166">"CDMA / EvDo – automaticky"</item>
176     <item msgid="7148247646407324800">"GSM / WCDMA – automaticky"</item>
177     <item msgid="5189164180446264504">"Iba WCDMA"</item>
178     <item msgid="5714714953966979187">"Iba GSM"</item>
179     <item msgid="8508331239546115206">"GSM / WCDMA – preferované"</item>
180   </string-array>
181   <string-array name="preferred_network_mode_choices_lte">
182     <item msgid="7002474529872452266">"LTE / CDMA"</item>
183     <item msgid="5541716989029928208">"CDMA"</item>
184   </string-array>
185     <string name="data_enabled" msgid="5972538663568715366">"Dátové prenosy aktivované"</string>
186     <string name="data_enable_summary" msgid="5022018967714633874">"Povolí dátový prístup prostredníctvom mobilnej siete"</string>
187     <string name="roaming" msgid="8871412572928323707">"Dátové služby pri roamingu"</string>
188     <string name="roaming_enable" msgid="7331106985174381987">"Dátové služby sa môžu pripájať pri roamingu"</string>
189     <string name="roaming_disable" msgid="1843417228755568110">"Dátové služby sa môžu pripájať pri roamingu"</string>
190     <string name="roaming_reenable_message" msgid="8913735676127858115">"Pripojenie dátových služieb bolo prerušené, pretože ste opustili domovskú sieť a dátové služby pri roamingu máte vypnuté."</string>
191     <string name="roaming_warning" msgid="7820963598559553967">"Naozaj chcete povoliť dátové služby pri roamingu? Môžu sa účtovať vysoké poplatky."</string>
192     <string name="gsm_umts_options" msgid="6538311689850981686">"Možnosti GSM/UMTS"</string>
193     <string name="cdma_options" msgid="4016822858172249884">"Možnosti CDMA"</string>
194     <string name="throttle_data_usage" msgid="3715677828160555808">"Využitie dát"</string>
195     <string name="throttle_current_usage" msgid="8762280193043815361">"Dáta využité v aktuálnom období"</string>
196     <string name="throttle_time_frame" msgid="1915198770363734685">"Obdobie využitia dát"</string>
197     <string name="throttle_rate" msgid="4710388992676803508">"Pravidlá pre prenosovú rýchlosť"</string>
198     <string name="throttle_help" msgid="243651091785169900">"Viac informácií"</string>
199     <string name="throttle_status_subtext" msgid="1657318943142085170">"<xliff:g id="USED_0">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="USED_1">%2$d</xliff:g> ٪) z limitu <xliff:g id="USED_2">%3$s</xliff:g> pre obdobie"\n"Počet dní do začiatku ďalšieho obdobia: <xliff:g id="USED_3">%4$d</xliff:g> (<xliff:g id="USED_4">%5$s</xliff:g>)"</string>
200     <string name="throttle_data_usage_subtext" msgid="6029276011123694701">"<xliff:g id="USED_0">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="USED_1">%2$d</xliff:g> ٪) z limitu <xliff:g id="USED_2">%3$s</xliff:g> pre obdobie"</string>
201     <string name="throttle_data_rate_reduced_subtext" msgid="7492763592720107737">"Bol prekročený limit <xliff:g id="USED_0">%1$s</xliff:g>"\n"Prenosová rýchlosť bola znížená na <xliff:g id="USED_1">%2$d</xliff:g> kB/s"</string>
202     <string name="throttle_time_frame_subtext" msgid="7732763021560399960">"Uplynulo <xliff:g id="USED_0">%1$d</xliff:g>٪ cyklu"\n"Počet dní do začiatku ďalšieho obdobia: <xliff:g id="USED_1">%2$d</xliff:g> (<xliff:g id="USED_2">%3$s</xliff:g>)"</string>
203     <string name="throttle_rate_subtext" msgid="2149102656120726855">"V prípade prekročenia limitu využitia dát sa prenosová rýchlosť zníži na <xliff:g id="USED">%1$d</xliff:g> kB/s"</string>
204     <string name="throttle_help_subtext" msgid="5217706521499010816">"Ďalšie informácie o pravidlách využitia dát v mobilnej sieti vášho mobilného operátora"</string>
205     <string name="cell_broadcast_sms" msgid="5584192824053625842">"SMS Cell Broadcast"</string>
206     <string name="enable_disable_cell_bc_sms" msgid="4851147873691392255">"SMS Cell Broadcast"</string>
207     <string name="cell_bc_sms_enable" msgid="6441688565738921084">"SMS Cell Broadcast povolené"</string>
208     <string name="cell_bc_sms_disable" msgid="3398365088309408749">"SMS Cell Broadcast zakázané"</string>
209     <string name="cb_sms_settings" msgid="651715019785107312">"Nastavenia SMS Cell Broadcast"</string>
210     <string name="enable_disable_emergency_broadcast" msgid="2157014609041245335">"Tiesňové vysielanie"</string>
211     <string name="emergency_broadcast_enable" msgid="2645980025414010211">"Tiesňové vysielanie povolené"</string>
212     <string name="emergency_broadcast_disable" msgid="3665199821267569426">"Tiesňové vysielanie zakázané"</string>
213     <string name="enable_disable_administrative" msgid="6501582322182059412">"Administratívne"</string>
214     <string name="administrative_enable" msgid="1750086122962032235">"Administratívne povolené"</string>
215     <string name="administrative_disable" msgid="8433273857248698539">"Administratívne zakázané"</string>
216     <string name="enable_disable_maintenance" msgid="1819693083025106678">"Údržba"</string>
217     <string name="maintenance_enable" msgid="8566636458770971189">"Údržba povolená"</string>
218     <string name="maintenance_disable" msgid="7340189100885066077">"Údržba zakázaná"</string>
219     <string name="general_news_settings" msgid="4968779723948432978">"Všeobecné správy"</string>
220     <string name="bf_news_settings" msgid="3935593091894685267">"Obchodné a finančné správy"</string>
221     <string name="sports_news_settings" msgid="7649399631270052835">"Športové správy"</string>
222     <string name="entertainment_news_settings" msgid="5051153952959405035">"Správy z oblasti zábavy"</string>
223     <string name="enable_disable_local" msgid="7890281063123416120">"Miestne"</string>
224     <string name="local_enable" msgid="6370463247609136359">"Miestne správy povolené"</string>
225     <string name="local_disable" msgid="4405691986943795798">"Miestne správy zakázané"</string>
226     <string name="enable_disable_regional" msgid="4905652414535565872">"Regionálny"</string>
227     <string name="regional_enable" msgid="4434680415437834759">"Regionálne správy povolené"</string>
228     <string name="regional_disable" msgid="5359325527213850077">"Regionálne správy zakázané"</string>
229     <string name="enable_disable_national" msgid="236278090206880734">"Národné"</string>
230     <string name="national_enable" msgid="1172443648912246952">"Národné správy povolené"</string>
231     <string name="national_disable" msgid="326018148178601166">"Národné správy zakázané"</string>
232     <string name="enable_disable_international" msgid="7535348799604565592">"Medzinárodné"</string>
233     <string name="international_enable" msgid="5855356769925044927">"Medzinárodné správy povolené"</string>
234     <string name="international_disable" msgid="2850648591041088931">"Medzinárodné správy zakázané"</string>
235     <string name="list_language_title" msgid="2841683501919760043">"Jazyk"</string>
236     <string name="list_language_summary" msgid="8109546531071241601">"Vyberte jazyk správ"</string>
237   <string-array name="list_language_entries">
238     <item msgid="6137851079727305485">"Angličtina"</item>
239     <item msgid="1151988412809572526">"Francúzština"</item>
240     <item msgid="577840534704312665">"Španielčina"</item>
241     <item msgid="8385712091143148180">"Japončina"</item>
242     <item msgid="1858401628368130638">"Kórejčina"</item>
243     <item msgid="1933212028684529632">"čínština"</item>
244     <item msgid="1908428006803639064">"Hebrejčina"</item>
245   </string-array>
246   <string-array name="list_language_values">
247     <item msgid="1804908636436467150">"1"</item>
248     <item msgid="289708030346890334">"2"</item>
249     <item msgid="1121469729692402684">"3"</item>
250     <item msgid="2614093115912897722">"4"</item>
251     <item msgid="2411164639857960614">"5"</item>
252     <item msgid="5884448729274543324">"6"</item>
253     <item msgid="5511864807618312598">"7"</item>
254   </string-array>
255     <string name="list_language_dtitle" msgid="5442908726538951934">"Jazyky"</string>
256     <string name="enable_disable_local_weather" msgid="986967454867219114">"Miestne počasie"</string>
257     <string name="local_weather_enable" msgid="6199315114382448922">"Miestne počasie povolené"</string>
258     <string name="local_weather_disable" msgid="2510158089142626480">"Miestne počasie zakázané"</string>
259     <string name="enable_disable_atr" msgid="8339572391278872343">"Oblastné prehľady premávky"</string>
260     <string name="atr_enable" msgid="5541757457789181799">"Oblastné prehľady premávky povolené"</string>
261     <string name="atr_disable" msgid="7085558154727596455">"Oblastné prehľady premávky zakázané"</string>
262     <string name="enable_disable_lafs" msgid="668189073721277199">"Miestne prílety a odlety"</string>
263     <string name="lafs_enable" msgid="2791978667205137052">"Miestne prílety a odlety povolené"</string>
264     <string name="lafs_disable" msgid="2391212397725495350">"Miestne prílety a odlety zakázané"</string>
265     <string name="enable_disable_restaurants" msgid="6240381945336814024">"Reštaurácie"</string>
266     <string name="restaurants_enable" msgid="5137657479469118847">"Reštaurácie povolené"</string>
267     <string name="restaurants_disable" msgid="3678480270938424092">"Reštaurácie zakázané"</string>
268     <string name="enable_disable_lodgings" msgid="1822029172658551202">"Ubytovanie"</string>
269     <string name="lodgings_enable" msgid="3230042508992850322">"Ubytovania povolené"</string>
270     <string name="lodgings_disable" msgid="3387879742320682391">"Ubytovanie zakázané"</string>
271     <string name="enable_disable_retail_directory" msgid="1357809784475660303">"Adresár predajcov"</string>
272     <string name="retail_directory_enable" msgid="3280626290436111496">"Adresár predajcov povolený"</string>
273     <string name="retail_directory_disable" msgid="6479739816662879027">"Adresár predajcov zakázaný"</string>
274     <string name="enable_disable_advertisements" msgid="5999495926176182128">"Reklamy"</string>
275     <string name="advertisements_enable" msgid="2050305021264683786">"Reklamy povolené"</string>
276     <string name="advertisements_disable" msgid="8350985908788707935">"Reklamy zakázané"</string>
277     <string name="enable_disable_stock_quotes" msgid="6397810445293533603">"Správy z akciových trhov"</string>
278     <string name="stock_quotes_enable" msgid="4384802470887170543">"Správy z akciových trhov zakázané"</string>
279     <string name="stock_quotes_disable" msgid="4781450084565594998">"Správy z akciových trhov zakázané"</string>
280     <string name="enable_disable_eo" msgid="4863043263443942494">"Pracovné príležitosti"</string>
281     <string name="eo_enable" msgid="8623559062015685813">"Pracovné príležitosti povolené"</string>
282     <string name="eo_disable" msgid="3863812478090907609">"Pracovné príležitosti zakázané"</string>
283     <string name="enable_disable_mhh" msgid="908214593528968522">"Lekárstvo, zdravie a nemocnica"</string>
284     <string name="mhh_enable" msgid="5544500632306446815">"Lekárstvo, zdravie a nemocnica povolené"</string>
285     <string name="mhh_disable" msgid="8998210550117117437">"Lekárstvo, zdravie a nemocnica zakázané"</string>
286     <string name="enable_disable_technology_news" msgid="3517184627114999149">"Technologické správy"</string>
287     <string name="technology_news_enable" msgid="7995209394210455181">"Technologické správy povolené"</string>
288     <string name="technology_news_disable" msgid="5483490380561851946">"Technologické správy zakázané"</string>
289     <string name="enable_disable_multi_category" msgid="626771003122899280">"Viac kategórií"</string>
290     <string name="multi_category_enable" msgid="1179299804641721768">"Viac kategórií povolených"</string>
291     <string name="multi_category_disable" msgid="880104702904139505">"Viacero kategórií zakázané"</string>
292     <string name="prefer_2g" msgid="8442550937280449639">"Používať iba siete 2G"</string>
293     <string name="prefer_2g_summary" msgid="1976491403210690759">"Šetrí batériu"</string>
294     <string name="cdma_system_select_title" msgid="5757657769327732833">"Výber systému"</string>
295     <string name="cdma_system_select_summary" msgid="60460043745797517">"Zmeniť režim roamingu CDMA"</string>
296     <string name="cdma_system_select_dialogtitle" msgid="6083355415165359075">"Výber systému"</string>
297   <string-array name="cdma_system_select_choices">
298     <item msgid="176474317493999285">"Iba plocha"</item>
299     <item msgid="1205664026446156265">"Automaticky"</item>
300   </string-array>
301     <string name="cdma_subscription_title" msgid="1162564010076763284">"Odber CDMA"</string>
302     <string name="cdma_subscription_summary" msgid="2530890766115781140">"Prepnúť medzi RUIM/SIM a NV"</string>
303     <string name="cdma_subscription_dialogtitle" msgid="2699527950523333110">"odber"</string>
304   <string-array name="cdma_subscription_choices">
305     <item msgid="2258014151300708431">"RUIM/SIM"</item>
306     <item msgid="5127722015571873880">"NV"</item>
307   </string-array>
308   <string-array name="cdma_subscription_values">
309     <item msgid="7494167883478914080">"0"</item>
310     <item msgid="6043847456049107742">"1"</item>
311   </string-array>
312     <string name="cdma_activate_device" msgid="3793805892364814518">"Aktivovať zariadenie"</string>
313     <string name="cdma_lte_data_service" msgid="4255018217292548962">"Nastaviť dátovú službu"</string>
314     <string name="fdn" msgid="7878832555095183202">"Pevne určené čísla"</string>
315     <string name="manage_fdn_list" msgid="8777755791892122369">"Zoznam pevne určených čísiel (FDN)"</string>
316     <string name="fdn_activation" msgid="2156479741307463576">"Aktivácia pevne určených čísiel (FDN)"</string>
317     <string name="fdn_enabled" msgid="5238109009915521240">"Režim Pevne určené čísla je povolený"</string>
318     <string name="fdn_disabled" msgid="4700049736675368279">"Režim Pevne určené čísla je zakázaný"</string>
319     <string name="enable_fdn" msgid="3740191529180493851">"Zapnúť pevne určené čísla (FDN)"</string>
320     <string name="disable_fdn" msgid="7944020890722540616">"Zakázať režim pevne určené čísla (FDN)"</string>
321     <string name="change_pin2" msgid="2153563695382176676">"Zmena kódu PIN2"</string>
322     <string name="enable_fdn_ok" msgid="7215588870329688132">"Zakázať režim pevne určené čísla (FDN)"</string>
323     <string name="disable_fdn_ok" msgid="5727046928930740173">"Zapnúť pevne určené čísla (FDN)"</string>
324     <string name="sum_fdn" msgid="1959399454900272878">"Umožňuje spravovať Pevne určené čísla"</string>
325     <string name="sum_fdn_change_pin" msgid="6666549734792827932">"Umožňuje zmeniť kód PIN pre prístup k pevne určeným číslam (FDN)"</string>
326     <string name="sum_fdn_manage_list" msgid="8431088265332628316">"Správa telefónneho zoznamu"</string>
327     <string name="voice_privacy" msgid="3776841382844614716">"Ochrana osobných údajov hlasovej pošty"</string>
328     <string name="voice_privacy_summary" msgid="3159383389833516214">"Povoliť režim vylepšenej ochrany osobných údajov"</string>
329     <string name="tty_mode_option_title" msgid="9033098925144434669">"Režim TTY"</string>
330     <string name="tty_mode_option_summary" msgid="1073835131534808732">"Nastaviť režim TTY"</string>
331     <string name="auto_retry_mode_title" msgid="4073265511427813322">"Automaticky skúsiť znova"</string>
332     <string name="auto_retry_mode_summary" msgid="4973886004067532288">"Povoliť režim Automaticky skúsiť znova."</string>
333     <string name="menu_add" msgid="1882023737425114762">"Pridať kontakt"</string>
334     <string name="menu_edit" msgid="7143003705504672374">"Upraviť kontakt"</string>
335     <string name="menu_delete" msgid="3977150783449642851">"Odstrániť kontakt"</string>
336     <string name="get_pin2" msgid="8204677063922225311">"Zadajte kód PIN2"</string>
337     <string name="name" msgid="7329028332786872378">"Meno"</string>
338     <string name="number" msgid="7905950798349903858">"Číslo"</string>
339     <string name="save" msgid="4094274636321939086">"Uložiť"</string>
340     <string name="add_fdn_contact" msgid="2481915899633353976">"Pridať pevne určené čísla"</string>
341     <string name="adding_fdn_contact" msgid="7627379633721940991">"Prebieha pridávanie pevne určených čísiel..."</string>
342     <string name="fdn_contact_added" msgid="7458335758501736665">"Pevne určené číslo bolo pridané."</string>
343     <string name="edit_fdn_contact" msgid="7976936035587081480">"Upraviť pevne určené číslo"</string>
344     <string name="updating_fdn_contact" msgid="8370929876849803600">"Prebieha aktualizácia pevne určeného čísla..."</string>
345     <string name="fdn_contact_updated" msgid="5497828782609005017">"Pevne určené číslo bolo aktualizované."</string>
346     <string name="delete_fdn_contact" msgid="6668958073074151717">"Odstrániť pevne určené čísla"</string>
347     <string name="deleting_fdn_contact" msgid="5669163206349319969">"Prebieha odstraňovanie pevne určených čísiel..."</string>
348     <string name="fdn_contact_deleted" msgid="7154162327112259569">"Pevne určené čísla boli odstránené."</string>
349     <string name="pin2_invalid" msgid="5470854099230755944">"Pevne určené čísla (FDN) neboli aktualizované, pretože ste zadali nesprávny kód PIN."</string>
350     <string name="fdn_invalid_number" msgid="1494755047900009147">"Pevne určené čísla (FDN) neboli aktualizované, pretože číslo nesmie presiahnuť 20 číslic."</string>
351     <string name="pin2_or_fdn_invalid" msgid="6025144083384701197">"Pevne určené čísla (FDN) neboli aktualizované. Kód PIN2 bol nesprávny alebo bolo telefónne číslo odmietnuté."</string>
352     <string name="simContacts_emptyLoading" msgid="2203331234764498011">"Prebieha čítanie z karty SIM..."</string>
353     <string name="simContacts_empty" msgid="5270660846489561932">"Na karte SIM nie sú žiadne kontakty."</string>
354     <string name="simContacts_title" msgid="1861472842524839921">"Vybrať kontakty na import"</string>
355     <string name="simContacts_airplaneMode" msgid="1846161429087789936">"Ak chcete importovať kontakty z karty SIM, vypnite režim V lietadle."</string>
356     <string name="enable_pin" msgid="5422767284133234860">"Povoliť alebo zakázať kód PIN karty SIM"</string>
357     <string name="change_pin" msgid="9174186126330785343">"Zmeniť kód PIN karty SIM"</string>
358     <string name="enter_pin_text" msgid="8532615714751931951">"Kód PIN karty SIM:"</string>
359     <string name="oldPinLabel" msgid="5287773661246368314">"Pôvodný kód PIN"</string>
360     <string name="newPinLabel" msgid="207488227285336897">"Nový kód PIN"</string>
361     <string name="confirmPinLabel" msgid="257597715098070206">"Potvrďte nový kód PIN"</string>
362     <string name="badPin" msgid="8955102849303984935">"Pôvodný kód PIN bol zadaný nesprávne. Skúste to znova."</string>
363     <string name="mismatchPin" msgid="5923253370683071889">"Zadané kódy PIN sa nezhodujú. Skúste to znova."</string>
364     <string name="invalidPin" msgid="5981171102258684792">"Zadajte kód PIN s dĺžkou 4 až 8 číslic."</string>
365     <string name="disable_sim_pin" msgid="3992926931620188855">"Zakázať kód PIN karty SIM"</string>
366     <string name="enable_sim_pin" msgid="5803702443844458831">"Povoliť kód PIN karty SIM"</string>
367     <string name="enable_in_progress" msgid="3695303775100109650">"Čakajte..."</string>
368     <string name="enable_pin_ok" msgid="9166061915030865848">"Kód PIN karty SIM je povolený."</string>
369     <string name="disable_pin_ok" msgid="5596999379593924850">"Kód PIN karty SIM je zakázaný."</string>
370     <string name="pin_failed" msgid="2298841192582192277">"Zadaný kód PIN je nesprávny."</string>
371     <string name="pin_changed" msgid="4365538014588501049">"Kód PIN karty SIM bol zmenený."</string>
372     <string name="puk_requested" msgid="3898394204193202803">"Neplatné heslo, karta SIM je uzamknutá. Zadajte kód PUK2."</string>
373     <string name="enter_pin2_text" msgid="8339444124477720345">"PIN2"</string>
374     <string name="oldPin2Label" msgid="8559146795026261502">"Pôvodný kód PIN2"</string>
375     <string name="newPin2Label" msgid="4573956902204349054">"Nový kód PIN2"</string>
376     <string name="confirmPin2Label" msgid="8100319484454787708">"Potvrdiť nový kód PIN2"</string>
377     <string name="badPuk2" msgid="4851734468010000418">"Zadaný kód PUK2 nie je správny. Skúste to znova."</string>
378     <string name="badPin2" msgid="1041576234483629991">"Pôvodný kód PIN2 bol zadaný nesprávne. Skúste to znova."</string>
379     <string name="mismatchPin2" msgid="523029155918113440">"Zadané kódy PIN2 sa nezhodujú. Skúste to znova."</string>
380     <string name="invalidPin2" msgid="8237110107480395938">"Zadajte kód PIN2 s dĺžkou 4 až 8 číslic."</string>
381     <string name="invalidPuk2" msgid="1290977391033057871">"Zadajte 8-miestny kód PUK2."</string>
382     <string name="pin2_changed" msgid="1639666438836544393">"Kód PIN2 bol zmenený."</string>
383     <string name="label_puk2_code" msgid="302845876240219560">"Zadajte kód PUK2"</string>
384     <string name="fdn_enable_puk2_requested" msgid="4262894949634885773">"Heslo je nesprávne. Zmeňte kód PIN2 a skúste to znova."</string>
385     <string name="puk2_requested" msgid="8909278021238716877">"Nesprávne heslo, karta SIM bola uzamknutá. Zadajte kód PUK2."</string>
386     <string name="doneButton" msgid="2859593360997984240">"Hotovo"</string>
387     <string name="caller_manage_header" msgid="3231519674734638786">"Konferenčný hovor <xliff:g id="CONF_CALL_TIME">%s</xliff:g>"</string>
388     <string name="voicemail_settings_number_label" msgid="8524164258691887790">"Číslo hlasovej schránky"</string>
389     <string name="card_title_dialing" msgid="5769417478498348054">"Vytáčanie"</string>
390     <string name="card_title_redialing" msgid="4831412164303596395">"Opakuje sa pokus"</string>
391     <string name="card_title_conf_call" msgid="1162980346189744501">"Konferenčný hovor"</string>
392     <string name="card_title_incoming_call" msgid="7364539451234646909">"Prichádzajúci hovor"</string>
393     <string name="card_title_call_ended" msgid="5544730338889702298">"Hovor bol ukončený"</string>
394     <string name="card_title_on_hold" msgid="821463117892339942">"Podržaný hovor"</string>
395     <string name="card_title_hanging_up" msgid="3999101620995182450">"Ukončovanie hovoru"</string>
396     <string name="card_title_in_call" msgid="6346543933068225205">"Prebieha hovor"</string>
397     <string name="card_title_my_phone_number" msgid="112428362494434191">"Moje číslo je <xliff:g id="MY_PHONE_NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
398     <!-- no translation found for notification_dialing (2107666444937350731) -->
399     <skip />
400     <string name="notification_missedCallTitle" msgid="7554385905572364535">"Zmeškaný hovor"</string>
401     <string name="notification_missedCallsTitle" msgid="1361677948941502522">"Zmeškané hovory"</string>
402     <string name="notification_missedCallsMsg" msgid="4575787816055205600">"Zmeškané hovory: <xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g>."</string>
403     <string name="notification_missedCallTicker" msgid="504686252427747209">"Zmeškaný hovor od volajúceho <xliff:g id="MISSED_CALL_FROM">%s</xliff:g>"</string>
404     <string name="notification_ongoing_call" msgid="7068688957273482989">"Prebiehajúci hovor"</string>
405     <string name="notification_on_hold" msgid="3480694969511790465">"Podržaný hovor"</string>
406     <string name="notification_incoming_call" msgid="2820429205043529642">"Prichádzajúci hovor"</string>
407     <string name="notification_voicemail_title" msgid="8933468752045550523">"Nová hlasová správa"</string>
408     <string name="notification_voicemail_title_count" msgid="4366360747660929916">"Nová hlasová správa (<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g>)"</string>
409     <string name="notification_voicemail_text_format" msgid="4447323569453981685">"Zavolať hlasovú schránku <xliff:g id="VOICEMAIL_NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
410     <string name="notification_voicemail_no_vm_number" msgid="760963466895609716">"Číslo hlasovej schránky je neznáme"</string>
411     <string name="notification_network_selection_title" msgid="4224455487793492772">"Žiadny signál"</string>
412     <string name="notification_network_selection_text" msgid="2607085729661923269">"Vybratá sieť (<xliff:g id="OPERATOR_NAME">%s</xliff:g>) nie je k dispozícii"</string>
413     <string name="notification_action_end_call" msgid="6069460915123531620">"Položiť"</string>
414     <string name="notification_missedCall_call_back" msgid="2684890353590890187">"Zavolať späť"</string>
415     <string name="notification_missedCall_message" msgid="3049928912736917988">"Správa"</string>
416     <string name="incall_error_power_off" msgid="6550191216405193368">"Ak chcete telefonovať, vypnite najprv režim V lietadle."</string>
417     <string name="incall_error_emergency_only" msgid="4678640422710818317">"Prihlásenie do siete nebolo úspešné."</string>
418     <string name="incall_error_out_of_service" msgid="8587993036435080418">"Mobilná sieť nie je k dispozícii."</string>
419     <string name="incall_error_no_phone_number_supplied" msgid="4197432103471807739">"Hovor sa nepodarilo spojiť, nebolo zadané platné číslo."</string>
420     <string name="incall_error_call_failed" msgid="4313552620858880999">"Hovor nebol spojený."</string>
421     <string name="incall_status_dialed_mmi" msgid="3672498861336189563">"Prebieha spúšťanie sekvencie MMI..."</string>
422     <string name="incall_error_supp_service_unknown" msgid="2991054870745666038">"Nepodporovaná služba."</string>
423     <string name="incall_error_supp_service_switch" msgid="3503552565745872241">"Hovory nie je možné prepnúť."</string>
424     <string name="incall_error_supp_service_separate" msgid="914362338192301746">"Hovor nie je možné oddeliť."</string>
425     <string name="incall_error_supp_service_transfer" msgid="2509871374644921632">"Hovor nie je možné preniesť."</string>
426     <string name="incall_error_supp_service_conference" msgid="2505727299596357312">"Hovory nie je možné spojiť do konferenčného hovoru."</string>
427     <string name="incall_error_supp_service_reject" msgid="7055164130563826216">"Hovor nie je možné odmietnuť."</string>
428     <string name="incall_error_supp_service_hangup" msgid="7417583238334762737">"Hovor nie je možné uvoľniť."</string>
429     <string name="incall_call_type_label_sip" msgid="2310958283037924371">"Internetový hovor"</string>
430     <string name="emergency_enable_radio_dialog_title" msgid="4627849966634578257">"Tiesňové volanie"</string>
431     <string name="emergency_enable_radio_dialog_message" msgid="207613549344420291">"Prebieha zapínanie rádia..."</string>
432     <string name="emergency_enable_radio_dialog_retry" msgid="3724423402363063736">"Nepokrytá oblasť, opakovanie pokusu..."</string>
433     <string name="dial_emergency_error" msgid="7969515493359619960">"Hovor sa nepodarilo spojiť. <xliff:g id="NON_EMERGENCY_NUMBER">%s</xliff:g> nie je číslo núdzového volania."</string>
434     <string name="dial_emergency_empty_error" msgid="5556166819619323893">"Hovor nebol spojený, vytočte číslo tiesňového volania."</string>
435     <string name="dialerKeyboardHintText" msgid="9192914825413747792">"Číslo vytočíte pomocou klávesnice."</string>
436     <string name="onscreenHoldText" msgid="2285258239691145872">"Podržať"</string>
437     <string name="onscreenEndCallText" msgid="4403855834875398585">"Koniec"</string>
438     <string name="onscreenShowDialpadText" msgid="8561805492659639893">"Číselná klávesnica"</string>
439     <string name="onscreenMuteText" msgid="5011369181754261374">"Ignorovať"</string>
440     <string name="onscreenAddCallText" msgid="5140385634712287403">"Pridať hovor"</string>
441     <string name="onscreenMergeCallsText" msgid="6640195098064538950">"Zlúčiť hovory"</string>
442     <string name="onscreenSwapCallsText" msgid="1602990689244030047">"Zameniť"</string>
443     <string name="onscreenManageCallsText" msgid="5473231160123254154">"Spravovať hovory"</string>
444     <string name="onscreenManageConferenceText" msgid="6485935856534311346">"Správa konferencie"</string>
445     <string name="onscreenAudioText" msgid="1710087112800041743">"Zvuk"</string>
446     <string name="importSimEntry" msgid="6614358325359736031">"Importovať"</string>
447     <string name="importAllSimEntries" msgid="1503181169636198673">"Importovať všetko"</string>
448     <string name="importingSimContacts" msgid="7374056215462575769">"Importovanie kontaktov z karty SIM"</string>
449     <string name="importToFDNfromContacts" msgid="2130620207013368580">"Import z kontaktov"</string>
450     <string name="hac_mode_title" msgid="8740268574688743289">"Načúvacie pomôcky"</string>
451     <string name="hac_mode_summary" msgid="6833851160514929341">"Zapnúť režim kompatibility s načúvacou pomôckou"</string>
452   <string-array name="tty_mode_entries">
453     <item msgid="512950011423868021">"TTY vypnuté"</item>
454     <item msgid="3971695875449640648">"Úplný režim TTY"</item>
455     <item msgid="1937509904407445684">"TTY HCO"</item>
456     <item msgid="5644925873488772224">"TTY VCO"</item>
457   </string-array>
458     <string name="dtmf_tones_title" msgid="5163153771291340803">"Tóny DTMF"</string>
459     <string name="dtmf_tones_summary" msgid="3351820372864020331">"Nastaviť dĺžku tónov DTMF"</string>
460   <string-array name="dtmf_tone_entries">
461     <item msgid="899650777817315681">"Normálna"</item>
462     <item msgid="2883365539347850535">"Dlhé"</item>
463   </string-array>
464     <string name="network_message" msgid="4483886461245213802">"Informácia siete"</string>
465     <string name="ota_title_activate" msgid="8616918561356194398">"Aktivujte svoj telefón"</string>
466     <string name="ota_touch_activate" msgid="6553212803262586244">"Telefónnu službu je potrebné aktivovať uskutočnením mimoriadneho hovoru. "\n\n"Stlačte tlačidlo Aktivovať a aktivujte telefón podľa poskytnutých pokynov."</string>
467     <string name="ota_skip_activation_dialog_title" msgid="2943366608272261306">"Preskočiť aktiváciu?"</string>
468     <string name="ota_skip_activation_dialog_message" msgid="2440770373498870550">"Ak preskočíte aktiváciu, nemôžete volať ani sa pripájať k mobilným dátovým sieťam (môžete sa ale pripojiť k sieťam Wi-Fi). Ak svoj telefón neaktivujete, bude sa pri každom zapnutí zobrazovať výzva na aktiváciu."</string>
469     <string name="ota_skip_activation_dialog_skip_label" msgid="3458532775091563208">"Preskočiť"</string>
470     <string name="ota_activate" msgid="1368528132525626264">"Aktivovať"</string>
471     <string name="ota_title_activate_success" msgid="6570240212263372046">"Telefón je aktivovaný."</string>
472     <string name="ota_title_problem_with_activation" msgid="7095824491970084367">"Problém s aktiváciou"</string>
473     <string name="ota_listen" msgid="162923839877584937">"Postupujte podľa hlasových pokynov, až kým nebudete informovaní o dokončení aktivácie."</string>
474     <string name="ota_speaker" msgid="6904589278542719647">"Reproduktor"</string>
475     <string name="ota_progress" msgid="3420314892609254729">"Počkajte, kým sa telefón naprogramuje."</string>
476     <string name="ota_failure" msgid="4311299546379674378">"Programovanie nebolo úspešné"</string>
477     <string name="ota_successful" msgid="1880780692887077407">"Váš telefón je teraz aktivovaný. Spustenie služby môže trvať až 15 minút."</string>
478     <string name="ota_unsuccessful" msgid="8072141612635635357">"Váš telefón nebol aktivovaný. "\n"Možno bude treba vyhľadať oblasť s lepším pokrytím (blízko okna alebo vonku). "\n\n"Skúste to znova alebo kontaktujte oddelenie zákazníckych služieb, kde získate informácie o ďalších možnostiach."</string>
479     <string name="ota_spc_failure" msgid="3909983542575030796">"PRÍLIŠ VEĽA ZLYHANÍ CERTIFIKÁTOV SPC"</string>
480     <string name="ota_call_end" msgid="4537279738134612388">"Späť"</string>
481     <string name="ota_try_again" msgid="7685477206465902290">"Skúsiť znova"</string>
482     <string name="ota_next" msgid="3904945374358235910">"Ďalej"</string>
483     <string name="ecm_exit_dialog" msgid="4448531867763097533">"Dialóg ukončenia režimu tiesňového spätného volania"</string>
484     <string name="phone_entered_ecm_text" msgid="6266424252578731203">"Bol aktivovaný režim tiesňového spätného volania"</string>
485     <string name="phone_in_ecm_notification_title" msgid="3226896828951687085">"Režim tiesňového spätného volania"</string>
486     <string name="phone_in_ecm_call_notification_text" msgid="4611608947314729773">"Dátové pripojenie zakázané"</string>
487   <plurals name="phone_in_ecm_notification_time">
488     <item quantity="one" msgid="4866221796252472622">"Žiadne dátové pripojenie po dobu <xliff:g id="COUNT">%s</xliff:g> min"</item>
489     <item quantity="other" msgid="3122217344579273583">"Žiadne dátové pripojenie po dobu <xliff:g id="COUNT">%s</xliff:g> min"</item>
490   </plurals>
491   <plurals name="alert_dialog_exit_ecm">
492     <item quantity="one" msgid="8060210887681426682">"Telefón bude v režime spätného núdzového volania počas <xliff:g id="COUNT">%s</xliff:g> min. V tomto režime nie je možné používať žiadne aplikácie používajúce dátové pripojenie. Chcete ho ukončiť?"</item>
493     <item quantity="other" msgid="8617116564023933114">"Telefón bude v režime spätného núdzového volania počas <xliff:g id="COUNT">%s</xliff:g> min. V tomto režime nie je možné používať žiadne aplikácie používajúce dátové pripojenie. Chcete ho ukončiť?"</item>
494   </plurals>
495   <plurals name="alert_dialog_not_avaialble_in_ecm">
496     <item quantity="one" msgid="2585506997024726599">"Vybratá akcia nie je k dispozícii v režime Tiesňového spätného volania. Telefón v ňom bude <xliff:g id="COUNT">%s</xliff:g> min. Chcete ho ukončiť?"</item>
497     <item quantity="other" msgid="6115622137771382224">"Vybratá akcia nie je k dispozícii v režime Tiesňového spätného volania. Telefón v ňom bude <xliff:g id="COUNT">%s</xliff:g> min. Chcete ho ukončiť?"</item>
498   </plurals>
499     <string name="alert_dialog_in_ecm_call" msgid="1886723687211887104">"Počas tiesňového volania nie je vybratá akcia k dispozícii."</string>
500     <string name="progress_dialog_exiting_ecm" msgid="4835734101617817074">"Ukončenie režimu tiesňového spätného volania"</string>
501     <string name="alert_dialog_yes" msgid="6674268047820703974">"Áno"</string>
502     <string name="alert_dialog_no" msgid="1476091437797628703">"Nie"</string>
503     <string name="alert_dialog_dismiss" msgid="2491494287075907171">"Zrušiť"</string>
504     <string name="voicemail_provider" msgid="5135942703327136909">"Služba"</string>
505     <string name="voicemail_settings" msgid="72448049107749316">"Nastavenie"</string>
506     <string name="voicemail_number_not_set" msgid="6724904736891087856">"&lt;Nenastavené&gt;"</string>
507     <string name="other_settings" msgid="3672912580359716394">"Ďalšie nastavenia hovorov"</string>
508     <string name="calling_via_template" msgid="4839419581866928142">"Voláte prostredníctvom poskytovateľa <xliff:g id="PROVIDER_NAME">%s</xliff:g>"</string>
509     <string name="contactPhoto" msgid="4713193418046639466">"fotografia kontaktu"</string>
510     <string name="goPrivate" msgid="865837794424530980">"prepnúť na súkromné"</string>
511     <string name="selectContact" msgid="781975788478987237">"vybrať kontakt"</string>
512     <string name="sip_settings" msgid="6699045718560859691">"Nastavenie internetových hovorov"</string>
513     <string name="sip_accounts" msgid="2097054001288457163">"Účty pre internetové hovory (SIP)"</string>
514     <string name="sip_accounts_title" msgid="1212889069281054570">"Účty"</string>
515     <string name="sip_receive_calls" msgid="5635685570889971559">"Prijímať prichádzajúce hovory"</string>
516     <string name="sip_receive_calls_summary" msgid="8403613238633679184">"Znižuje výdrž batérie"</string>
517     <string name="sip_call_options_title" msgid="27433718808839672">"Použiť internetový volanie"</string>
518     <string name="sip_call_options_wifi_only_title" msgid="145572394529090811">"Použiť internetový hovor (iba s pripojením Wi-Fi)"</string>
519     <string name="sip_call_options_entry_1" msgid="6556668894178520760">"Pre všetky hovory, pokiaľ je k dispozícii dátová sieť"</string>
520     <string name="sip_call_options_entry_2" msgid="6789764029719494361">"Iba pre internetové hovory"</string>
521     <string name="sip_call_options_entry_3" msgid="7474809001402649185">"Zakaždým sa spýtať"</string>
522     <string name="sip_call_options_wifi_only_entry_1" msgid="7423523864471650069">"Pre všetky hovory"</string>
523     <string name="pick_outgoing_call_phone_type" msgid="5622916534828338675">"Uskutočniť hovor"</string>
524     <string name="pick_outgoing_sip_phone" msgid="7012322118236208875">"Použiť účet na internetové hovory:"</string>
525     <string name="remember_my_choice" msgid="7058059586169290705">"Vždy používať pri internetových hovoroch"</string>
526     <string name="reset_my_choice_hint" msgid="5523030209803567922">"Predvolený účet na internetové hovory môžete zvoliť na obrazovke Telefón &gt; Nastavenia &gt; Nastavenia internetového hovoru &gt; Účty."</string>
527     <string name="pstn_phone" msgid="8782554491484326429">"Hovor z mobilného telefónu"</string>
528     <string name="internet_phone" msgid="1147922660195095810">"Internetový hovor"</string>
529     <string name="no_sip_account_found_title" msgid="6266249392379373628">"Žiadny účet na internetové hovory:"</string>
530     <string name="no_sip_account_found" msgid="724325811961769997">"V tomto telefóne neexistujú žiadne účty internetového hovoru. Chcete jeden pridať?"</string>
531     <string name="sip_menu_add" msgid="8757508498518881500">"Pridať"</string>
532     <string name="add_sip_account" msgid="5904858426290097611">"Pridať účet"</string>
533     <string name="remove_sip_account" msgid="7645900420385682570">"Odstrániť účet"</string>
534     <string name="sip_account_list" msgid="5480058210652194306">"Účty SIP"</string>
535     <string name="saving_account" msgid="52903398217017954">"Prebieha ukladanie účtu..."</string>
536     <string name="removing_account" msgid="7183999896088628100">"Prebieha odstraňovanie účtu..."</string>
537     <string name="sip_menu_save" msgid="5842531129356014943">"Uložiť"</string>
538     <string name="sip_menu_discard" msgid="524075892158789701">"Zahodiť"</string>
539     <string name="alert_dialog_close" msgid="7759635137627626235">"Zavrieť profil"</string>
540     <string name="alert_dialog_ok" msgid="3580379406983564080">"OK"</string>
541     <string name="close_profile" msgid="6886968271423155284">"Zavrieť"</string>
542     <string name="primary_account_summary_with" msgid="1633960536212343187">"Primárny účet. <xliff:g id="REGISTRATION_STATUS">%s</xliff:g>"</string>
543     <string name="registration_status_checking_status" msgid="3381868307694056727">"Prebieha kontrola stavu..."</string>
544     <string name="registration_status_registering" msgid="4288401139400232968">"Prebieha registrácia..."</string>
545     <string name="registration_status_still_trying" msgid="3185581992666091911">"Prebiehajú ďalšie pokusy..."</string>
546     <string name="registration_status_not_receiving" msgid="4185572774980557758">"Hovory sa neprijímajú."</string>
547     <string name="registration_status_no_data" msgid="4901476962360656611">"Registrácia účtu bola zastavená, pretože pripojenie k internetu nie je k dispozícii."</string>
548     <string name="registration_status_no_wifi_data" msgid="4038976374713018067">"Registrácia účtu bola zastavená, pretože pripojenie Wi-Fi nie je k dispozícii."</string>
549     <string name="registration_status_not_running" msgid="4824867184446232131">"Registrácia účtu nebola úspešná."</string>
550     <string name="registration_status_done" msgid="884630717456439280">"Príjem hovorov."</string>
551     <string name="registration_status_failed_try_later" msgid="5214474354451220581">"Registrácia účtu nebola úspešná: (<xliff:g id="REGISTRATION_ERROR_MESSAGE">%s</xliff:g>); skúsime to znova neskôr"</string>
552     <string name="registration_status_invalid_credentials" msgid="4908446367559341757">"Registrácia účtu nebola úspešná: nesprávne používateľské meno alebo heslo."</string>
553     <string name="registration_status_server_unreachable" msgid="5733421582468991276">"Registrácia účtu nebola úspešná: skontrolujte názov servera."</string>
554     <string name="third_party_account_summary" msgid="2532526738862533028">"Tento účet je momentálne používaný aplikáciou <xliff:g id="ACCOUNT_OWNER">%s</xliff:g>."</string>
555     <string name="sip_edit_title" msgid="489288416435014385">"Podrobnosti o účtu SIP"</string>
556     <string name="sip_edit_new_title" msgid="3659149255856520385">"Podrobnosti o účtu SIP"</string>
557     <string name="domain_address_title" msgid="9071787581316160480">"Server"</string>
558     <string name="username_title" msgid="2479375923477682328">"Používateľské meno"</string>
559     <string name="password_title" msgid="3323555249068171531">"Heslo"</string>
560     <string name="display_name_title" msgid="2459768196312249937">"Zobrazované meno"</string>
561     <string name="proxy_address_title" msgid="4828301345351614273">"Adresa výstupného servera proxy"</string>
562     <string name="port_title" msgid="5952939408078626657">"Číslo portu"</string>
563     <string name="transport_title" msgid="8253139511847746640">"Typ prenosu"</string>
564     <string name="send_keepalive_title" msgid="7533342573918645113">"Odosielať správy na zachovanie pripojenia"</string>
565     <string name="set_primary_title" msgid="5351892327447571451">"Nastaviť ako primárny účet"</string>
566     <string name="set_primary_summary" msgid="2219064654523258577">"Použité pre odchádzajúce hovory"</string>
567     <string name="advanced_settings" msgid="8350631795335495338">"Voliteľné nastavenia"</string>
568     <string name="auth_username_title" msgid="851473016307947120">"Používateľské meno na overenie"</string>
569     <string name="auth_username_summary" msgid="6782012405225938629">"Používateľské meno použité na overenie"</string>
570     <string name="default_preference_summary" msgid="868766740121667450">"&lt;Nenastavené&gt;"</string>
571     <string name="display_name_summary" msgid="8636377460518225523">"&lt;Rovnaké ako používateľské meno&gt;"</string>
572     <string name="optional_summary" msgid="1464058793789832411">"&lt;Voliteľné&gt;"</string>
573     <string name="advanced_settings_show" msgid="4668880308290857597">"▷ Výberom tejto položky zobrazíte všetky nastavenia"</string>
574     <string name="advanced_settings_hide" msgid="217398292824758079">"▽ Výberom tejto položky skryjete všetky nastavenia"</string>
575     <string name="empty_alert" msgid="6839103946505432390">"Pole <xliff:g id="INPUT_FIELD_NAME">%s</xliff:g> je povinné. Nie je možné ho ponechať prázdne."</string>
576     <string name="not_a_valid_port" msgid="4796149266434630292">"Číslo portu by malo byť od 1 000 do 65 534."</string>
577     <string name="no_internet_available_title" msgid="3327109242858406165">"Žiadne pripojenie k Internetu"</string>
578     <string name="no_wifi_available_title" msgid="747881033089378758">"Pripojenie Wi-Fi nie je k dispozícii"</string>
579     <string name="no_internet_available" msgid="7877142631803238549">"Ak chcete uskutočniť internetový hovor, skontrolujte, či máte pripojenie k internetu."</string>
580     <string name="no_wifi_available" msgid="1225073547318465713">"Ak chcete uskutočniť internetový hovor, musíte mať pripojenie k sieti Wi-Fi (použite sekciu Nastavenia bezdrôtového pripojenia a siete)."</string>
581     <string name="no_voip" msgid="8901474054537199865">"Internetové hovory nie sú podporované"</string>
582     <string name="sip_system_decide" msgid="368030746310423471">"Automatické"</string>
583     <string name="sip_always_send_keepalive" msgid="8192080724632877132">"Vždy odoslať"</string>
584     <string name="not_voice_capable" msgid="2739898841461577811">"Hlasové volanie nie je podporované"</string>
585     <string name="respond_via_sms_canned_response_1" msgid="2461606462788380215">"Nemôžem telefonovať, čo sa deje?"</string>
586     <string name="respond_via_sms_canned_response_2" msgid="4074450431532859214">"Zavolám späť."</string>
587     <string name="respond_via_sms_canned_response_3" msgid="3496079065723960450">"Zavolám neskôr."</string>
588     <string name="respond_via_sms_canned_response_4" msgid="1698989243040062190">"Teraz nemôžem, zavolajte inokedy."</string>
589     <string name="respond_via_sms_custom_message" msgid="6648174777301028017">"Vlastná správa"</string>
590     <string name="respond_via_sms_setting_title" msgid="3754000371039709383">"Rýchle odpovede"</string>
591     <string name="respond_via_sms_setting_title_2" msgid="6104662227299493906">"Upraviť rýchle odpovede"</string>
592     <string name="respond_via_sms_setting_summary" msgid="9150281183930613065"></string>
593     <string name="respond_via_sms_edittext_dialog_title" msgid="20379890418289778">"Rýchla odpoveď"</string>
594     <string name="respond_via_sms_confirmation_format" msgid="7229149977515784269">"Správa bola odoslaná na číslo <xliff:g id="PHONE_NUMBER">%s</xliff:g>."</string>
595     <string name="description_image_button_one" msgid="5502718871331943463">"jeden"</string>
596     <string name="description_image_button_two" msgid="4903738528222924522">"dva"</string>
597     <string name="description_image_button_three" msgid="5570985408463782329">"tri"</string>
598     <string name="description_image_button_four" msgid="1697520001239289074">"štyri"</string>
599     <string name="description_image_button_five" msgid="3450276493026943454">"päť"</string>
600     <string name="description_image_button_six" msgid="2070376172268675300">"šesť"</string>
601     <string name="description_image_button_seven" msgid="1757351311199993371">"sedem"</string>
602     <string name="description_image_button_eight" msgid="4734693919020613227">"osem"</string>
603     <string name="description_image_button_nine" msgid="5568534122590597040">"deväť"</string>
604     <string name="description_image_button_star" msgid="1976280813017254462">"hviezdička"</string>
605     <string name="description_image_button_zero" msgid="4211255756866893605">"nula"</string>
606     <string name="description_image_button_pound" msgid="1716041284529917866">"libra"</string>
607     <string name="description_dial_button" msgid="7459705245418435351">"vytáčanie"</string>
608     <string name="description_delete_button" msgid="4015842181592283903">"backspace"</string>
609     <string name="accessibility_speakerphone_enabled" msgid="1988512040421036359">"Reproduktor je povolený."</string>
610     <string name="accessibility_call_muted" msgid="2776111226185342220">"Zvuk hovoru bol vypnutý."</string>
611     <string name="description_target_answer" msgid="7205604197797472471">"Odpovedať"</string>
612     <string name="description_target_send_sms" msgid="2098326025587950144">"Odoslať SMS"</string>
613     <string name="description_target_decline" msgid="4789834364389731957">"Odmietnuť"</string>
614     <string name="voicemail_notification_vibrate_when_title" msgid="8361970092063604886">"Vibrovať"</string>
615     <string name="voicemail_notification_vibarte_when_dialog_title" msgid="5739583146522136440">"Vibrovať"</string>
616     <string name="voicemail_notification_ringtone_title" msgid="2512535133814478358">"Tón zvonenia"</string>
617   <string-array name="voicemail_notification_vibrate_when_entries">
618     <item msgid="468237575962916558">"Vždy"</item>
619     <item msgid="1595097872875714252">"Iba v tichom režime"</item>
620     <item msgid="1458182414036878616">"Nikdy"</item>
621   </string-array>
622     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"Tón zvonenia telefónu"</string>
623     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"Vibrovať pri zvonení"</string>
624     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"Zvuky pri dotyku na číselnú klávesnicu"</string>
625     <string name="preference_category_ringtone" msgid="9007490591910078324">"Tón zvonenia"</string>
626 </resources>